Getalle in Armeens

Getalle in Armeens

#AfrikaansArmeensSound
0nulզէրօ-
1eenմեկ-
2tweeերկու-
3drieերեք-
4vierչորս-
5vyfհինգ-
6sesվեց-
7seweյոթ-
8agtութ-
9negeինը-
10tienտաս-
11elfտասնմեկ-
12twaalfտասներկու-
13dertienտասներեք-
14veertienտասնչորս-
15vyftienտասնհինգ-
16sestienտասնվեց-
17sewentienտասնյոթ-
18agttienտասնութ-
19negentienտասնինը-
20twintigքսան-
21een en twintigքսանմեկ-
22twee en twintigքսաներկու-
23drie en twintigքսաներեք-
24vier en twintigքսանչորս-
25vyf en twintigքսանհինգ-
26ses en twintigքսանվեց-
27sewe en twintigքսանյոթ-
28agt en twintigքսանութ-
29nege en twintigքսանինը-
30dertigերեսուն-
31een en dertigերեսունմեկ-
32twee en dertigերեսուներեք-
33drie en dertigերեսուներեք -
34vier en dertigերեսունչորս-
35vyf en dertigերեսունհինգ-
36ses en dertigերեսունվեց-
37sewe en dertigերեսունյոթ-
38agt en dertigերեսունութ-
39nege en dertigերեսունինը-
40veertigքառասուն-
41een en veertigքառասունմեկ-
42twee en veertigքառասուներկու-
43drie en veertigքառասուներեք-
44vier en veertigքառասունչորս-
45vyf en veertigքառասունհինգ-
46ses en veertigքառասունվեց-
47sewe en veertigքառասունյոթ-
48agt en veertigքառասունութ-
49nege en veertigքառասունինը-
50vyftigհիսուն-
51een en vyftigհիսունմեկ-
52twee en vyftigհիսուներկու-
53drie en vyftigհիսուներեք-
54vier en vyftigհիսունչորս-
55vyf en vyftigհիսունհինգ-
56ses en vyftigհիսունվեց-
57sewe en vyftigհիսունյոթ-
58agt en vyftigհիսունութ-
59nege en vyftigհիսունինը-
60sestigվաթսուն-
61een en sestigվաթսունմեկ-
62twee en sestigՎաթսուն-
63drie en sestigվաթսուներեք-
64vier en sestigվաթսունչորս-
65vyf en sestigվաթսունհինգ-
66ses en sestigվաթսունվեց-
67sewe en sestigվաթսունյոթ-
68agt en sestigվաթսունութ-
69nege en sestigվաթսունինը-
70sewentigյոթանասուն-
71een en sewentigյոթանասունմեկ-
72twee en sewentigյոթանասուներկու-
73drie en sewentigյոթանասուներեք-
74vier en sewentigյոթանասունչորս-
75vyf en sewentigյոթանասունհինգ-
76ses en sewentigյոթանասունվեց-
77sewe en sewentigյոթանասունյոթ-
78agt en sewentigյոթանասունութ-
79nege en sewentigյոթանասունինը-
80tagtigութանասուն-
81een en tagtigութանասունմեկ-
82twee en tagtigութանասուներկու-
83drie en tagtigութանասուներեք-
84vier en tagtigութանասունչորս-
85vyf en tagtigութանասունհինգ-
86ses en tagtigութանասունվեց-
87sewe en tagtigութանասունյոթ-
88agt en tagtigութանասունութ-
89nege en tagtigութանասունինը-
90negentigիննսուն-
91een en negentigիննսունմեկ-
92twee en negentigիննսուներկու-
93drie en negentigիննսուներեք-
94vier en negentigիննսունչորս-
95vyf en negentigիննսունհինգ-
96ses en negentigիննսունվեց-
97sewe en negentigիննսունյոթ-
98agt en negentigիննսունութ-
99nege en negentigիննսունինը-
100een honderdհարյուր-

Comments

Loading Comments