Getalle in Azeri

Getalle in Azeri

0
Sıfır
nul
1
Bir
een
2
Iki
twee
3
Üç
drie
4
Dörd
vier
5
Beş
vyf
6
Altı
ses
7
Yeddi
sewe
8
Səkkiz
agt
9
Doqquz
nege
10
On
tien
11
On bir
elf
12
On iki
twaalf
13
On üç
dertien
14
On dörd
veertien
15
On beş
vyftien
16
On altı
sestien
17
On yeddi
sewentien
18
On səkkiz
agttien
19
On doqquz
negentien
20
Iyirmi
twintig
21
Iyirmi bir
een en twintig
22
İyirmi iki
twee en twintig
23
Iyirmi üç
drie en twintig
24
Iyirmi dörd
vier en twintig
25
Iyirmi beş
vyf en twintig
26
Iyirmi altı
ses en twintig
27
Iyirmi yeddi
sewe en twintig
28
Iyirmi səkkiz
agt en twintig
29
Iyirmi doqquz
nege en twintig
30
Otuz
dertig
31
Otuz bir
een en dertig
32
Otuz iki
twee en dertig
33
Otuz üç
drie en dertig
34
Otuz dörd
vier en dertig
35
Otuz beş
vyf en dertig
36
Otuz altı
ses en dertig
37
Otuz yeddi
sewe en dertig
38
Otuz səkkiz
agt en dertig
39
Otuz doqquz
nege en dertig
40
Qırx
veertig
41
Qırx bir
een en veertig
42
Qırx iki
twee en veertig
43
Qırx üç
drie en veertig
44
Qırx dörd
vier en veertig
45
Qırx beş
vyf en veertig
46
Qırx altı
ses en veertig
47
Qırx yeddi
sewe en veertig
48
Qırx səkkiz
agt en veertig
49
Qırx doqquz
nege en veertig
50
Əlli
vyftig
51
Əlli bir
een en vyftig
52
Əlli iki
twee en vyftig
53
Əlli üç
drie en vyftig
54
Əlli dörd
vier en vyftig
55
Əlli beş
vyf en vyftig
56
Əlli altı
ses en vyftig
57
Əlli yeddi
sewe en vyftig
58
Əlli səkkiz
agt en vyftig
59
Əlli doqquz
nege en vyftig
60
Altmış
sestig
61
Altmış bir
een en sestig
62
Sixty iki
twee en sestig
63
Altmış üç
drie en sestig
64
Altmış dörd
vier en sestig
65
Altmış beş
vyf en sestig
66
Altmış altı
ses en sestig
67
Altmış yeddi
sewe en sestig
68
Altmış səkkiz
agt en sestig
69
Sixty doqquz
nege en sestig
70
Yetmiş
sewentig
71
Yetmiş bir
een en sewentig
72
Yetmiş iki
twee en sewentig
73
Yetmiş üç
drie en sewentig
74
Yetmiş dörd
vier en sewentig
75
Yetmiş beş
vyf en sewentig
76
Yetmiş altı
ses en sewentig
77
Yetmiş yeddi
sewe en sewentig
78
Yetmiş səkkiz
agt en sewentig
79
Yetmiş doqquz
nege en sewentig
80
Səksən
tagtig
81
Səksən bir
een en tagtig
82
Səksən iki
twee en tagtig
83
Səksən üç
drie en tagtig
84
Səksən dörd
vier en tagtig
85
Səksən beş
vyf en tagtig
86
Səksən altı
ses en tagtig
87
Səksən yeddi
sewe en tagtig
88
Səksən səkkiz
agt en tagtig
89
Səksən doqquz
nege en tagtig
90
Doxsan
negentig
91
Doxsan bir
een en negentig
92
Doxsan iki
twee en negentig
93
Doxsan üç
drie en negentig
94
Doxsan dörd
vier en negentig
95
Doxsan beş
vyf en negentig
96
Doxsan altı
ses en negentig
97
Doxsan yeddi
sewe en negentig
98
Doxsan səkkiz
agt en negentig
99
Doxsan doqquz
nege en negentig
100
Yüz
een honderd

Comments

Loading Comments