Getalle in Deens

Getalle in Deens

#AfrikaansDeensSound
0nulnul
1eenet
2tweeto
3drietre
4vierfire
5vyffem
6sesseks
7sewesyv
8agtotte
9negeni
10tienti
11elfelleve
12twaalftolv
13dertientretten
14veertienfjorten
15vyftienfemten
16sestienseksten
17sewentiensytten
18agttienatten
19negentiennitten
20twintigtyve
21een en twintigenogtyve
22twee en twintigtoogtyve
23drie en twintigtreogtyve
24vier en twintigfireogtyve
25vyf en twintigfemogtyve
26ses en twintigseksogtyve
27sewe en twintigsyvogtyve
28agt en twintigotteogtyve
29nege en twintigniogtyve
30dertigtredive
31een en dertigenogtredive
32twee en dertigtoogtredive
33drie en dertigtreogtredive
34vier en dertigfireogtredive
35vyf en dertigfemogtredive
36ses en dertigseksogtredive
37sewe en dertigsyvogtredive
38agt en dertigotteogtredive
39nege en dertigniogtredive
40veertigfyrre
41een en veertigenogfyrre
42twee en veertigtoogfyrre
43drie en veertigtreogfyrre
44vier en veertigfireogfyrre
45vyf en veertigfemogfyrre
46ses en veertigseksogfyrre
47sewe en veertigsyvogfyrre
48agt en veertigotteogfyrre
49nege en veertigniogfyrre
50vyftighalvtreds
51een en vyftigenoghalvtreds
52twee en vyftigtooghalvtreds
53drie en vyftigtreoghalvtreds
54vier en vyftigfireoghalvtreds
55vyf en vyftigfemoghalvtreds
56ses en vyftigseksoghalvtreds
57sewe en vyftigsyvoghalvtreds
58agt en vyftigotteoghalvtreds
59nege en vyftignioghalvtreds
60sestigtres
61een en sestigenogtres
62twee en sestigtoogtres
63drie en sestigtreogtres
64vier en sestigfireogtres
65vyf en sestigfemogtres
66ses en sestigseksogtres
67sewe en sestigsyvogtres
68agt en sestigotteogtres
69nege en sestigniogtres
70sewentighalvfjerds
71een en sewentigenoghalvfjerds
72twee en sewentigtooghalvfjerds
73drie en sewentigtreoghalvfjerds
74vier en sewentigfireoghalvfjerds
75vyf en sewentigfemoghalvfjerds
76ses en sewentigseksoghalvfjerds
77sewe en sewentigsyvoghalvfjerds
78agt en sewentigotteoghalvfjerds
79nege en sewentignioghalvfjerds
80tagtigfirs
81een en tagtigenogfirs
82twee en tagtigtoogfirs
83drie en tagtigtreogfirs
84vier en tagtigfireogfirs
85vyf en tagtigfemogfirs
86ses en tagtigseksogfirs
87sewe en tagtigsyvogfirs
88agt en tagtigotteogfirs
89nege en tagtigniogfirs
90negentighalvfems
91een en negentigenoghalvfems
92twee en negentigtooghalvfems
93drie en negentigtreoghalvfems
94vier en negentigfireoghalvfems
95vyf en negentigfemoghalvfems
96ses en negentigseksoghalvfems
97sewe en negentigsyvoghalvfems
98agt en negentigotteoghalvfems
99nege en negentignioghalvfems
100een honderdhundrede

Comments

Loading Comments