Getalle in Fins

Getalle in Fins

#AfrikaansFinsSound
0nulNolla
1eenyksi
2tweekaksi
3driekolme
4vierneljä
5vyfviisi
6seskuusi
7seweseitsemän
8agtkahdeksan
9negeyhdeksän
10tienkymmenen
11elfyksitoista
12twaalfkaksitoista
13dertienkolmetoista
14veertienneljätoista
15vyftienviisitoista
16sestienkuusitoista
17sewentienseitsemäntoista
18agttienkahdeksantoista
19negentienyhdeksäntoista
20twintigkaksikymmentä
21een en twintigkaksikymmentäyksi
22twee en twintigkaksikymmentäkaksi
23drie en twintigkaksikymmentäkolme
24vier en twintigkaksikymmentäneljä
25vyf en twintigkaksikymmentäviisi
26ses en twintigkaksikymmentäkuusi
27sewe en twintigkaksikymmentäseitsemän
28agt en twintigkaksikymmentäkahdeksan
29nege en twintigkaksikymmentäyhdeksän
30dertigkolmekymmentä
31een en dertigkolmekymmentäyksi
32twee en dertigkolmekymmentäkaksi
33drie en dertigkolmekymmentäkolme
34vier en dertigkolmekymmentäneljä
35vyf en dertigkolmekymmentäviisi
36ses en dertigkolmekymmentäkuusi
37sewe en dertigkolmekymmentäseitsemän
38agt en dertigkolmekymmentäkahdeksan
39nege en dertigkolmekymmentäyhdeksän
40veertigneljäkymmentä
41een en veertigneljäkymmentäyksi
42twee en veertigneljäkymmentäkaksi
43drie en veertigneljäkymmentäkolme
44vier en veertigneljäkymmentäneljä
45vyf en veertigneljäkymmentäviisi
46ses en veertigneljäkymmentäkuusi
47sewe en veertigneljäkymmentäseitsemän
48agt en veertigneljäkymmentäkahdeksan
49nege en veertigneljäkymmentäyhdeksän
50vyftigviisikymmentä
51een en vyftigviisikymmentäyksi
52twee en vyftigviisikymmentäkaksi
53drie en vyftigviisikymmentäkolme
54vier en vyftigviisikymmentäneljä
55vyf en vyftigviisikymmentäviisi
56ses en vyftigviisikymmentäkuusi
57sewe en vyftigviisikymmentäseitsemän
58agt en vyftigviisikymmentäkahdeksan
59nege en vyftigviisikymmentäyhdeksän
60sestigkuusikymmentä
61een en sestigkuusikymmentäyksi
62twee en sestigkuusikymmentäkaksi
63drie en sestigkuusikymmentäkolme
64vier en sestigkuusikymmentäneljä
65vyf en sestigkuusikymmentäviisi
66ses en sestigkuusikymmentäkuusi
67sewe en sestigkuusikymmentäseitsemän
68agt en sestigkuusikymmentäkahdeksan
69nege en sestigkuusikymmentäyhdeksän
70sewentigseitsemänkymmentä
71een en sewentigseitsemänkymmentäyksi
72twee en sewentigseitsemänkymmentäkaksi
73drie en sewentigseitsemänkymmentäkolme
74vier en sewentigseitsemänkymmentäneljä
75vyf en sewentigseitsemänkymmentäviisi
76ses en sewentigseitsemänkymmentäkuusi
77sewe en sewentigseitsemänkymmentäseitsemän
78agt en sewentigseitsemänkymmentäkahdeksan
79nege en sewentigseitsemänkymmentäyhdeksän
80tagtigkahdeksankymmentä
81een en tagtigkahdeksankymmentäyksi
82twee en tagtigkahdeksankymmentäkaksi
83drie en tagtigkahdeksankymmentäkolme
84vier en tagtigkahdeksankymmentäneljä
85vyf en tagtigkahdeksankymmentäviisi
86ses en tagtigkahdeksankymmentäkuusi
87sewe en tagtigkahdeksankymmentäseitsemän
88agt en tagtigkahdeksankymmentäkahdeksan
89nege en tagtigkahdeksankymmentäyhdeksän
90negentigyhdeksänkymmentä
91een en negentigyhdeksänkymmentäyksi
92twee en negentigyhdeksänkymmentäkaksi
93drie en negentigyhdeksänkymmentäkolme
94vier en negentigyhdeksänkymmentäneljä
95vyf en negentigyhdeksänkymmentäviisi
96ses en negentigyhdeksänkymmentäkuusi
97sewe en negentigyhdeksänkymmentäseitsemän
98agt en negentigyhdeksänkymmentäkahdeksan
99nege en negentigyhdeksänkymmentäyhdeksän
100een honderdsata

Comments

Loading Comments