Getalle in Indonesies

Getalle in Indonesies

#AfrikaansIndonesiesSound
0nulnol
1eensatu
2tweedua
3drietiga
4vierempat
5vyflima
6sesenam
7sewetujuh
8agtdelapan
9negesembilan
10tiensepuluh
11elfsebelas
12twaalfdua belas
13dertientiga belas
14veertienempat belas
15vyftienlima belas
16sestienenam belas
17sewentientujuh belas
18agttiendelapan belas
19negentiensembilan belas
20twintigdua puluh
21een en twintigdua puluh satu
22twee en twintigdua puluh dua
23drie en twintigdua puluh tiga
24vier en twintigdua puluh empat
25vyf en twintigdua puluh lima
26ses en twintigdua puluh enam
27sewe en twintigdua puluh tujuh
28agt en twintigdua puluh delapan
29nege en twintigdua puluh sembilan
30dertigtiga puluh
31een en dertigtiga puluh satu
32twee en dertigtiga puluh dua
33drie en dertigtiga puluh tiga
34vier en dertigtiga puluh empat
35vyf en dertigtiga puluh lima
36ses en dertigtiga puluh enam
37sewe en dertigtiga puluh tujuh
38agt en dertigtiga puluh delapan
39nege en dertigtiga puluh sembilan
40veertigempat puluh
41een en veertigempat puluh satu
42twee en veertigempat puluh dua
43drie en veertigempat puluh tiga
44vier en veertigempat puluh empat
45vyf en veertigempat puluh lima
46ses en veertigempat puluh enam
47sewe en veertigempat puluh tujuh
48agt en veertigempat puluh delapan
49nege en veertigempat puluh sembilan
50vyftiglima puluh
51een en vyftiglima puluh satu
52twee en vyftiglima puluh dua
53drie en vyftiglima puluh tiga
54vier en vyftiglima puluh empat
55vyf en vyftiglima puluh lima
56ses en vyftiglima puluh enam
57sewe en vyftiglima puluh tujuh
58agt en vyftiglima puluh delapan
59nege en vyftiglima puluh sembilan
60sestigenam puluh
61een en sestigenam puluh satu
62twee en sestigenam puluh dua
63drie en sestigenam puluh tiga
64vier en sestigenam puluh empat
65vyf en sestigenam puluh lima
66ses en sestigenam puluh enam
67sewe en sestigenam puluh tujuh
68agt en sestigenam puluh delapan
69nege en sestigenam puluh sembilan
70sewentigtujuh puluh
71een en sewentigtujuh puluh satu
72twee en sewentigtujuh puluh dua
73drie en sewentigtujuh puluh tiga
74vier en sewentigtujuh puluh empat
75vyf en sewentigtujuh puluh lima
76ses en sewentigtujuh puluh enam
77sewe en sewentigtujuh puluh tujuh
78agt en sewentigtujuh puluh delapan
79nege en sewentigtujuh puluh sembilan
80tagtigdelapan puluh
81een en tagtigdelapan puluh satu
82twee en tagtigdelapan puluh dua
83drie en tagtigdelapan puluh tiga
84vier en tagtigdelapan puluh empat
85vyf en tagtigdelapan puluh lima
86ses en tagtigdelapan puluh enam
87sewe en tagtigdelapan puluh tujuh
88agt en tagtigdelapan puluh delapan
89nege en tagtigdelapan puluh sembilan
90negentigsembilan puluh
91een en negentigsembilan puluh satu
92twee en negentigsembilan puluh dua
93drie en negentigsembilan puluh tiga
94vier en negentigsembilan puluh empat
95vyf en negentigsembilan puluh lima
96ses en negentigsembilan puluh enam
97sewe en negentigsembilan puluh tujuh
98agt en negentigsembilan puluh delapan
99nege en negentigsembilan puluh sembilan
100een honderdseratus

Comments

Loading Comments