Getalle in Katalaans

Getalle in Katalaans

#AfrikaansKatalaansSound
0nulzero
1eenu
2tweedos
3drietres
4vierquatre
5vyfcinc
6sessis
7seweset
8agtvuit
9negenou
10tiendeu
11elfonze
12twaalfdotze
13dertientretze
14veertiencatorze
15vyftienquinze
16sestiensetze
17sewentiendisset
18agttiendivuit
19negentiendinou
20twintigvint
21een en twintigvint-i-u
22twee en twintigvint-i-dos
23drie en twintigvint-i-tres
24vier en twintigvint-i-quatre
25vyf en twintigvint-i-cinc
26ses en twintigvint-i-sis
27sewe en twintigvint-i-set
28agt en twintigvint-i-vuit
29nege en twintigvint-i-nou
30dertigtrenta
31een en dertigtrenta-u
32twee en dertigtrenta-dos
33drie en dertigtrenta-tres
34vier en dertigtrenta-quatre
35vyf en dertigtrenta-cinc
36ses en dertigtrenta-sis
37sewe en dertigtrenta-set
38agt en dertigtrenta-vuit
39nege en dertigtrenta-nou
40veertigquaranta
41een en veertigquaranta-u
42twee en veertigquaranta-dos
43drie en veertigquaranta-tres
44vier en veertigquaranta-quatre
45vyf en veertigquaranta-cinc
46ses en veertigquaranta-sis
47sewe en veertigquaranta-set
48agt en veertigquaranta-vuit
49nege en veertigquaranta-nou
50vyftigcinquanta
51een en vyftigcinquanta-u
52twee en vyftigcinquanta-dos
53drie en vyftigcinquanta-tres
54vier en vyftigcinquanta-quatre
55vyf en vyftigcinquanta-cinc
56ses en vyftigcinquanta-sis
57sewe en vyftigcinquanta-set
58agt en vyftigcinquanta-vuit
59nege en vyftigcinquanta-nou
60sestigseixanta
61een en sestigseixanta-u
62twee en sestigseixanta-dos
63drie en sestigseixanta-tres
64vier en sestigseixanta-quatre
65vyf en sestigseixanta-cinc
66ses en sestigseixanta-sis
67sewe en sestigseixanta-set
68agt en sestigseixanta-vuit
69nege en sestigseixanta-nou
70sewentigsetanta
71een en sewentigsetanta
72twee en sewentigsetanta-dos
73drie en sewentigsetanta-tres
74vier en sewentigsetanta-quatre
75vyf en sewentigsetanta-cinc
76ses en sewentigsetanta-sis
77sewe en sewentigsetanta-set
78agt en sewentigsetanta-vuit
79nege en sewentigsetanta-nou
80tagtigvuitanta
81een en tagtigvuitanta-u
82twee en tagtigvuitanta-dos
83drie en tagtigvuitanta-tres
84vier en tagtigvuitanta-quatre
85vyf en tagtigvuitanta-cinc
86ses en tagtigvuitanta-sis
87sewe en tagtigvuitanta-set
88agt en tagtigvuitanta-vuit
89nege en tagtigvuitanta-nou
90negentignoranta
91een en negentignoranta-u
92twee en negentignoranta-dos
93drie en negentignoranta-tres
94vier en negentignoranta-quatre
95vyf en negentignoranta-cinc
96ses en negentignoranta-sis
97sewe en negentignoranta-set
98agt en negentignoranta-vuit
99nege en negentignoranta-nou
100een honderdper cent

Comments

Loading Comments