Getalle in Koreaans

Getalle in Koreaans

#AfrikaansKoreaansSound
0nul
1een하나
2twee
3drie
4vier
5vyf다섯
6ses여섯
7sewe일곱
8agt여덟
9nege아홉
10tien
11elf열하나
12twaalf열둘
13dertien열셋
14veertien열넷
15vyftien열다섯
16sestien열여섯
17sewentien열일곱
18agttien열여덟
19negentien열아홉
20twintig스물
21een en twintig스물하나
22twee en twintig스물둘
23drie en twintig스물셋
24vier en twintig스물넷
25vyf en twintig스물 다섯
26ses en twintig스물 여섯
27sewe en twintig스물 일곱
28agt en twintig스물여덟
29nege en twintig스물아홉
30dertig서른
31een en dertig서른하나
32twee en dertig서른둘
33drie en dertig서른셋
34vier en dertig서른넷
35vyf en dertig서른다섯
36ses en dertig서른여섯
37sewe en dertig서른일곱
38agt en dertig서른여덟
39nege en dertig서른아홉
40veertig마흔
41een en veertig마흔하나
42twee en veertig마흔둘
43drie en veertig마흔셋
44vier en veertig마흔넷
45vyf en veertig마흔다섯
46ses en veertig마흔여섯
47sewe en veertig마흔일곱
48agt en veertig마흔여덟
49nege en veertig마흔아홉
50vyftig
51een en vyftig쉰하나
52twee en vyftig쉰둘
53drie en vyftig쉰셋
54vier en vyftig쉰넷
55vyf en vyftig쉰다섯
56ses en vyftig쉰여섯
57sewe en vyftig쉰일곱
58agt en vyftig쉰여덟
59nege en vyftig쉰아홉
60sestig예순
61een en sestig예순하나
62twee en sestig예순둘
63drie en sestig예순셋
64vier en sestig예순넷
65vyf en sestig예순다섯
66ses en sestig예순여섯
67sewe en sestig예순일곱
68agt en sestig예순여덟
69nege en sestig예순아홉
70sewentig일흔
71een en sewentig일흔하나
72twee en sewentig일흔둘
73drie en sewentig일흔셋
74vier en sewentig일흔넷
75vyf en sewentig일흔다섯
76ses en sewentig일흔여섯
77sewe en sewentig일흔일곱
78agt en sewentig일흔여덟
79nege en sewentig일흔아홉
80tagtig여든
81een en tagtig여든하나
82twee en tagtig여든둘
83drie en tagtig여든셋
84vier en tagtig여든넷
85vyf en tagtig여든다섯
86ses en tagtig여든여섯
87sewe en tagtig여든일곱
88agt en tagtig여든여덟
89nege en tagtig여든아홉
90negentig아흔
91een en negentig아흔하나
92twee en negentig아흔둘
93drie en negentig아흔셋
94vier en negentig아흔넷
95vyf en negentig아흔다섯
96ses en negentig아흔여섯
97sewe en negentig아흔일곱
98agt en negentig아흔여덟
99nege en negentig아흔아홉
100een honderd

Comments

Loading Comments