Getalle in Koreaans

Getalle in Koreaans

0
nul
1
하나
een
2
twee
3
drie
4
vier
5
다섯
vyf
6
여섯
ses
7
일곱
sewe
8
여덟
agt
9
아홉
nege
10
tien
11
열하나
elf
12
열둘
twaalf
13
열셋
dertien
14
열넷
veertien
15
열다섯
vyftien
16
열여섯
sestien
17
열일곱
sewentien
18
열여덟
agttien
19
열아홉
negentien
20
스물
twintig
21
스물하나
een en twintig
22
스물둘
twee en twintig
23
스물셋
drie en twintig
24
스물넷
vier en twintig
25
스물 다섯
vyf en twintig
26
스물 여섯
ses en twintig
27
스물 일곱
sewe en twintig
28
스물여덟
agt en twintig
29
스물아홉
nege en twintig
30
서른
dertig
31
서른하나
een en dertig
32
서른둘
twee en dertig
33
서른셋
drie en dertig
34
서른넷
vier en dertig
35
서른다섯
vyf en dertig
36
서른여섯
ses en dertig
37
서른일곱
sewe en dertig
38
서른여덟
agt en dertig
39
서른아홉
nege en dertig
40
마흔
veertig
41
마흔하나
een en veertig
42
마흔둘
twee en veertig
43
마흔셋
drie en veertig
44
마흔넷
vier en veertig
45
마흔다섯
vyf en veertig
46
마흔여섯
ses en veertig
47
마흔일곱
sewe en veertig
48
마흔여덟
agt en veertig
49
마흔아홉
nege en veertig
50
vyftig
51
쉰하나
een en vyftig
52
쉰둘
twee en vyftig
53
쉰셋
drie en vyftig
54
쉰넷
vier en vyftig
55
쉰다섯
vyf en vyftig
56
쉰여섯
ses en vyftig
57
쉰일곱
sewe en vyftig
58
쉰여덟
agt en vyftig
59
쉰아홉
nege en vyftig
60
예순
sestig
61
예순하나
een en sestig
62
예순둘
twee en sestig
63
예순셋
drie en sestig
64
예순넷
vier en sestig
65
예순다섯
vyf en sestig
66
예순여섯
ses en sestig
67
예순일곱
sewe en sestig
68
예순여덟
agt en sestig
69
예순아홉
nege en sestig
70
일흔
sewentig
71
일흔하나
een en sewentig
72
일흔둘
twee en sewentig
73
일흔셋
drie en sewentig
74
일흔넷
vier en sewentig
75
일흔다섯
vyf en sewentig
76
일흔여섯
ses en sewentig
77
일흔일곱
sewe en sewentig
78
일흔여덟
agt en sewentig
79
일흔아홉
nege en sewentig
80
여든
tagtig
81
여든하나
een en tagtig
82
여든둘
twee en tagtig
83
여든셋
drie en tagtig
84
여든넷
vier en tagtig
85
여든다섯
vyf en tagtig
86
여든여섯
ses en tagtig
87
여든일곱
sewe en tagtig
88
여든여덟
agt en tagtig
89
여든아홉
nege en tagtig
90
아흔
negentig
91
아흔하나
een en negentig
92
아흔둘
twee en negentig
93
아흔셋
drie en negentig
94
아흔넷
vier en negentig
95
아흔다섯
vyf en negentig
96
아흔여섯
ses en negentig
97
아흔일곱
sewe en negentig
98
아흔여덟
agt en negentig
99
아흔아홉
nege en negentig
100
een honderd

Comments

Loading Comments