Getalle in Litaus

Getalle in Litaus

0
nulis
nul
1
vienas
een
2
du
twee
3
trys
drie
4
keturi
vier
5
penki
vyf
6
šeši
ses
7
septyni
sewe
8
aštuoni
agt
9
devyni
nege
10
dešimt
tien
11
vienuolika
elf
12
dvylika
twaalf
13
trylika
dertien
14
keturiolika
veertien
15
penkiolika
vyftien
16
šešiolika
sestien
17
septyniolika
sewentien
18
aštuoniolika
agttien
19
devyniolika
negentien
20
dvidešimt
twintig
21
dvidešimt vienas
een en twintig
22
dvidešimt du
twee en twintig
23
dvidešimt trys
drie en twintig
24
dvidešimt keturi
vier en twintig
25
dvidešimt penki
vyf en twintig
26
dvidešimt šeši
ses en twintig
27
dvidešimt septyni
sewe en twintig
28
dvidešimt aštuoni
agt en twintig
29
dvidešimt devyni
nege en twintig
30
trisdešimt
dertig
31
trisdešimt vienas
een en dertig
32
trisdešimt du
twee en dertig
33
trisdešimt trys
drie en dertig
34
trisdešimt keturi
vier en dertig
35
trisdešimt penki
vyf en dertig
36
trisdešimt šeši
ses en dertig
37
trisdešimt septyni
sewe en dertig
38
trisdešimt aštuoni
agt en dertig
39
trisdešimt devyni
nege en dertig
40
keturiasdešimt
veertig
41
keturiasdešimt vienas
een en veertig
42
keturiasdešimt du
twee en veertig
43
keturiasdešimt trys
drie en veertig
44
keturiasdešimt keturi
vier en veertig
45
keturiasdešimt penki
vyf en veertig
46
keturiasdešimt šeši
ses en veertig
47
keturiasdešimt septyni
sewe en veertig
48
keturiasdešimt aštuoni
agt en veertig
49
keturiasdešimt devyni
nege en veertig
50
penkiasdešimt
vyftig
51
penkiasdešimt vienas
een en vyftig
52
penkiasdešimt du
twee en vyftig
53
penkiasdešimt trys
drie en vyftig
54
penkiasdešimt keturi
vier en vyftig
55
penkiasdešimt penki
vyf en vyftig
56
penkiasdešimt šeši
ses en vyftig
57
penkiasdešimt septyni
sewe en vyftig
58
penkiasdešimt aštuoni
agt en vyftig
59
penkiasdešimt devyni
nege en vyftig
60
šešiasdešimt
sestig
61
šešiasdešimt vienas
een en sestig
62
šešiasdešimt du
twee en sestig
63
šešiasdešimt trys
drie en sestig
64
šešiasdešimt keturi
vier en sestig
65
šešiasdešimt penki
vyf en sestig
66
šešiasdešimt šeši
ses en sestig
67
šešiasdešimt septyni
sewe en sestig
68
šešiasdešimt aštuoni
agt en sestig
69
šešiasdešimt devyni
nege en sestig
70
septyniasdešimt
sewentig
71
septyniasdešimt vienas
een en sewentig
72
septyniasdešimt du
twee en sewentig
73
septyniasdešimt trys
drie en sewentig
74
septyniasdešimt keturi
vier en sewentig
75
septyniasdešimt penki
vyf en sewentig
76
septyniasdešimt šeši
ses en sewentig
77
septyniasdešimt septyni
sewe en sewentig
78
septyniasdešimt aštuoni
agt en sewentig
79
septyniasdešimt devyni
nege en sewentig
80
aštuoniasdešimt
tagtig
81
aštuoniasdešimt vienas
een en tagtig
82
aštuoniasdešimt du
twee en tagtig
83
aštuoniasdešimt trys
drie en tagtig
84
aštuoniasdešimt keturi
vier en tagtig
85
aštuoniasdešimt penki
vyf en tagtig
86
aštuoniasdešimt šeši
ses en tagtig
87
aštuoniasdešimt septyni
sewe en tagtig
88
aštuoniasdešimt aštuoni
agt en tagtig
89
aštuoniasdešimt devyni
nege en tagtig
90
devyniasdešimt
negentig
91
devyniasdešimt vienas
een en negentig
92
devyniasdešimt du
twee en negentig
93
devyniasdešimt trys
drie en negentig
94
devyniasdešimt keturi
vier en negentig
95
devyniasdešimt penki
vyf en negentig
96
devyniasdešimt šeši
ses en negentig
97
devyniasdešimt septyni
sewe en negentig
98
devyniasdešimt aštuoni
agt en negentig
99
devyniasdešimt devyni
nege en negentig
100
šimtas
een honderd

Comments

Loading Comments