Getalle in Maleis

Getalle in Maleis

#AfrikaansMaleisiesSound
0nulsifar-
1eensatu-
2tweedua-
3drietiga-
4vierempat-
5vyflima-
6sesenam-
7sewetujuh-
8agtlapan-
9negesembilan-
10tiensepuluh-
11elfsebelas-
12twaalfdua belas-
13dertientiga belas-
14veertienempat belas-
15vyftienlima belas-
16sestienenam belas-
17sewentientujuh belas-
18agttienlapan belas-
19negentiensembilan belas-
20twintigdua puluh-
21een en twintigdua puluh satu-
22twee en twintigdua puluh dua-
23drie en twintigdua puluh tiga-
24vier en twintigdua puluh empat-
25vyf en twintigdua puluh lima-
26ses en twintigdua puluh enam-
27sewe en twintigdua puluh tujuh-
28agt en twintigdua puluh lapan-
29nege en twintigdua puluh sembilan-
30dertigtiga puluh-
31een en dertigtiga puluh satu-
32twee en dertigtiga puluh dua-
33drie en dertigtiga puluh tiga-
34vier en dertigtiga puluh empat-
35vyf en dertigtiga puluh lima-
36ses en dertigtiga puluh enam-
37sewe en dertigtiga puluh tujuh-
38agt en dertigtiga puluh lapan-
39nege en dertigtiga puluh sembilan-
40veertigempat puluh-
41een en veertigempat puluh satu-
42twee en veertigempat puluh dua-
43drie en veertigempat puluh tiga-
44vier en veertigempat puluh empat-
45vyf en veertigempat puluh lima-
46ses en veertigempat puluh enam-
47sewe en veertigempat puluh tuju-
48agt en veertigempat puluh lapan-
49nege en veertigempat puluh sembilan-
50vyftiglima puluh-
51een en vyftiglima puluh satu-
52twee en vyftiglima puluh dua-
53drie en vyftiglima puluh tiga-
54vier en vyftiglima puluh empat-
55vyf en vyftiglima puluh lima-
56ses en vyftiglima puluh enam-
57sewe en vyftiglima puluh tujuh-
58agt en vyftiglima puluh lapan-
59nege en vyftiglima pulu sembilan-
60sestigenam puluh-
61een en sestigenam puluh satu-
62twee en sestigenam puluh dua-
63drie en sestigenam puluh tiga-
64vier en sestigenam puluh empat-
65vyf en sestigenam puluh lima-
66ses en sestigenam puluh enam-
67sewe en sestigenam puluh tujuh-
68agt en sestigenam puluh lapan-
69nege en sestigenam puluh sembilan-
70sewentigtujuh puluh-
71een en sewentigtujuh puluh satu-
72twee en sewentigtujuh puluh dua-
73drie en sewentigtujuh puluh tiga-
74vier en sewentigtujuh puluh empat-
75vyf en sewentigtujuh puluh lima-
76ses en sewentigtujuh puluh enam-
77sewe en sewentigtujuh puluh tujuh-
78agt en sewentigtujuh puluh lapan-
79nege en sewentigtujuh pulu sembilan-
80tagtiglapan puluh-
81een en tagtiglapan puluh satu-
82twee en tagtiglapan puluh dua-
83drie en tagtiglapan puluh tiga-
84vier en tagtiglapan puluh empat-
85vyf en tagtiglapan puluh lima-
86ses en tagtiglapan puluh enam-
87sewe en tagtiglapan puluh tujuh-
88agt en tagtiglapan puluh lapan-
89nege en tagtiglapan puluh sembilan-
90negentigsembilan puluh-
91een en negentigsembilan puluh satu-
92twee en negentigsembilan puluh dua-
93drie en negentigsembilan puluh tiga-
94vier en negentigsembilan puluh empat-
95vyf en negentigsembilan puluh lima-
96ses en negentigsembilan puluh enam-
97sewe en negentigsembilan puluh tujuh-
98agt en negentigsembilan puluh lapan-
99nege en negentigsembilan puluh sembilan-
100een honderdsatu ratus-

Comments

Loading Comments