Getalle in Nederlands

Getalle in Nederlands

#AfrikaansNederlandsSound
0nulnul
1eeneen
2tweetwee
3driedrie
4viervier
5vyfvijf
6seszes
7sewezeven
8agtacht
9negenegen
10tientien
11elfelf
12twaalftwaalf
13dertiendertien
14veertienveertien
15vyftienvijftien
16sestienzestien
17sewentienzeventien
18agttienachttien
19negentiennegentien
20twintigtwintig
21een en twintigeenentwintig
22twee en twintigtweeëntwintig
23drie en twintigdrieëntwintig
24vier en twintigvierentwintig
25vyf en twintigvijfentwintig
26ses en twintigzesentwintig
27sewe en twintigzevenentwintig
28agt en twintigachtentwintig
29nege en twintignegenentwintig
30dertigdertig
31een en dertigeenendertig
32twee en dertigtweeëndertig
33drie en dertigdrieëndertig
34vier en dertigvierendertig
35vyf en dertigvijfendertig
36ses en dertigzesendertig
37sewe en dertigzevenendertig
38agt en dertigachtendertig
39nege en dertignegenendertig
40veertigveertig
41een en veertigeenenveertig
42twee en veertigtweeënveertig
43drie en veertigdrieënveertig
44vier en veertigvierenveertig
45vyf en veertigvijfenveertig
46ses en veertigzesenveertig
47sewe en veertigzevenenveertig
48agt en veertigachtenveertig
49nege en veertignegenenveertig
50vyftigvijftig
51een en vyftigeenenvijftig
52twee en vyftigtweeënvijftig
53drie en vyftigdrieënvijftig
54vier en vyftigvierenvijftig
55vyf en vyftigvijfenvijftig
56ses en vyftigzesenvijftig
57sewe en vyftigzevenenvijftig
58agt en vyftigachtenvijftig
59nege en vyftignegenenvijftig
60sestigzestig
61een en sestigeenenzestig
62twee en sestigtweeënzestig
63drie en sestigdrieënzestig
64vier en sestigvierenzestig
65vyf en sestigvijfenzestig
66ses en sestigzesenzestig
67sewe en sestigzevenenzestig
68agt en sestigachtenzestig
69nege en sestignegenenzestig
70sewentigzeventig
71een en sewentigeenenzeventig
72twee en sewentigtweeënzeventig
73drie en sewentigdrieënzeventig
74vier en sewentigvierenzeventig
75vyf en sewentigvijfenzeventig
76ses en sewentigzesenzeventig
77sewe en sewentigzevenenzeventig
78agt en sewentigachtenzeventig
79nege en sewentignegenenzeventig
80tagtigtachtig
81een en tagtigeenentachtig
82twee en tagtigtweeëntachtig
83drie en tagtigdrieëntachtig
84vier en tagtigvierentachtig
85vyf en tagtigvijfentachtig
86ses en tagtigzesentachtig
87sewe en tagtigzevenentachtig
88agt en tagtigachtentachtig
89nege en tagtignegenentachtig
90negentignegentig
91een en negentigeenennegentig
92twee en negentigtweeënnegentig
93drie en negentigdrieënnegentig
94vier en negentigvierennegentig
95vyf en negentigvijfennegentig
96ses en negentigzesennegentig
97sewe en negentigzevenennegentig
98agt en negentigachtennegentig
99nege en negentignegenennegentig
100een honderdhonderd

Comments

Loading Comments