Getalle in Noors

Getalle in Noors

#AfrikaansNoorsSound
0nulnull
1eenén
2tweeto
3drietre
4vierfire
5vyffem
6sesseks
7sewesju
8agtåtte
9negeni
10tienti
11elfelleve
12twaalftolv
13dertientretten
14veertienfjorten
15vyftienfemten
16sestienseksten
17sewentiensytten
18agttienatten
19negentiennitten
20twintigtjue
21een en twintigtjueén / én og tyve
22twee en twintigtjueto
23drie en twintigtjuetre
24vier en twintigtjuefire
25vyf en twintigtjuefem
26ses en twintigtjueseks
27sewe en twintigtjuesju
28agt en twintigtjueåtte
29nege en twintigtjueni
30dertigtretti
31een en dertigtrettien
32twee en dertigtrettito
33drie en dertigtrettitre
34vier en dertigtrettifire
35vyf en dertigtrettifem
36ses en dertigtrettiseks
37sewe en dertigtrettisju
38agt en dertigtrettiåtte
39nege en dertigtrettini
40veertigførti
41een en veertigførtien
42twee en veertigførtito
43drie en veertigførtitre
44vier en veertigførtifire
45vyf en veertigførtifem
46ses en veertigførtiseks
47sewe en veertigførtisju
48agt en veertigførtiåtte
49nege en veertigførtini / ni og førti
50vyftigfemti
51een en vyftigfemtién / en og femti
52twee en vyftigfemtito
53drie en vyftigfemtitre
54vier en vyftigfemtifire
55vyf en vyftigfemtifem
56ses en vyftigfemtiseks
57sewe en vyftigfemtisju
58agt en vyftigfemtiåtte
59nege en vyftigfemtini
60sestigseksti
61een en sestigsekstien
62twee en sestigsekstito
63drie en sestigsekstitre
64vier en sestigsekstifire
65vyf en sestigsekstifem
66ses en sestigsekstiseks
67sewe en sestigsekstisju
68agt en sestigsekstiåtte
69nege en sestigsekstini
70sewentigsytti
71een en sewentigsyttien
72twee en sewentigsyttito
73drie en sewentigsyttitre
74vier en sewentigsyttifire
75vyf en sewentigsyttifem
76ses en sewentigsyttiseks
77sewe en sewentigsyttisju
78agt en sewentigsyttiåtte
79nege en sewentigsyttini
80tagtigåtti
81een en tagtigåttien
82twee en tagtigåttito
83drie en tagtigåttitre
84vier en tagtigåttifire
85vyf en tagtigåttifem
86ses en tagtigåttiseks
87sewe en tagtigåttisju
88agt en tagtigåttiåtte
89nege en tagtigåttini
90negentignitti
91een en negentignittien
92twee en negentignittito
93drie en negentignittitre
94vier en negentignittifire
95vyf en negentignittifem
96ses en negentignittiseks
97sewe en negentignittisju / syv og nitti
98agt en negentignittiåtte
99nege en negentignittini / ni og nitti
100een honderdhundre

Comments

Loading Comments