Getalle in Noors

Getalle in Noors

# Afrikaans Noors Sound
0 nul null
1 een én
2 twee to
3 drie tre
4 vier fire
5 vyf fem
6 ses seks
7 sewe sju
8 agt åtte
9 nege ni
10 tien ti
11 elf elleve
12 twaalf tolv
13 dertien tretten
14 veertien fjorten
15 vyftien femten
16 sestien seksten
17 sewentien sytten
18 agttien atten
19 negentien nitten
20 twintig tjue
21 een en twintig tjueén / én og tyve
22 twee en twintig tjueto
23 drie en twintig tjuetre
24 vier en twintig tjuefire
25 vyf en twintig tjuefem
26 ses en twintig tjueseks
27 sewe en twintig tjuesju
28 agt en twintig tjueåtte
29 nege en twintig tjueni
30 dertig tretti
31 een en dertig trettien
32 twee en dertig trettito
33 drie en dertig trettitre
34 vier en dertig trettifire
35 vyf en dertig trettifem
36 ses en dertig trettiseks
37 sewe en dertig trettisju
38 agt en dertig trettiåtte
39 nege en dertig trettini
40 veertig førti
41 een en veertig førtien
42 twee en veertig førtito
43 drie en veertig førtitre
44 vier en veertig førtifire
45 vyf en veertig førtifem
46 ses en veertig førtiseks
47 sewe en veertig førtisju
48 agt en veertig førtiåtte
49 nege en veertig førtini / ni og førti
50 vyftig femti
51 een en vyftig femtién / en og femti
52 twee en vyftig femtito
53 drie en vyftig femtitre
54 vier en vyftig femtifire
55 vyf en vyftig femtifem
56 ses en vyftig femtiseks
57 sewe en vyftig femtisju
58 agt en vyftig femtiåtte
59 nege en vyftig femtini
60 sestig seksti
61 een en sestig sekstien
62 twee en sestig sekstito
63 drie en sestig sekstitre
64 vier en sestig sekstifire
65 vyf en sestig sekstifem
66 ses en sestig sekstiseks
67 sewe en sestig sekstisju
68 agt en sestig sekstiåtte
69 nege en sestig sekstini
70 sewentig sytti
71 een en sewentig syttien
72 twee en sewentig syttito
73 drie en sewentig syttitre
74 vier en sewentig syttifire
75 vyf en sewentig syttifem
76 ses en sewentig syttiseks
77 sewe en sewentig syttisju
78 agt en sewentig syttiåtte
79 nege en sewentig syttini
80 tagtig åtti
81 een en tagtig åttien
82 twee en tagtig åttito
83 drie en tagtig åttitre
84 vier en tagtig åttifire
85 vyf en tagtig åttifem
86 ses en tagtig åttiseks
87 sewe en tagtig åttisju
88 agt en tagtig åttiåtte
89 nege en tagtig åttini
90 negentig nitti
91 een en negentig nittien
92 twee en negentig nittito
93 drie en negentig nittitre
94 vier en negentig nittifire
95 vyf en negentig nittifem
96 ses en negentig nittiseks
97 sewe en negentig nittisju / syv og nitti
98 agt en negentig nittiåtte
99 nege en negentig nittini / ni og nitti
100 een honderd hundre

Comments

Loading Comments