Getalle in Persies

Getalle in Persies

#AfrikaansPersiesSound
0nulصفر-
1eenیک-
2tweeدو-
3drieسه-
4vierچهار-
5vyfپنج-
6sesشش-
7seweهفت-
8agtهشت-
9negeنه-
10tienده-
11elfیازده-
12twaalfدوازده-
13dertienسیزده-
14veertienچهارده-
15vyftienپانزده-
16sestienشانزده-
17sewentienهفده-
18agttienهجده-
19negentienنوزده-
20twintigبیست-
21een en twintigبیست و یک-
22twee en twintigبیست و دو-
23drie en twintigبیست و سه-
24vier en twintigبیست و چهار-
25vyf en twintigبیست و پنج-
26ses en twintigبیست و شش-
27sewe en twintigبیست و هفت-
28agt en twintigبیست و هشت-
29nege en twintigبیست و نه-
30dertigسی-
31een en dertigسی و یک-
32twee en dertigسی و دو-
33drie en dertigسی و سه-
34vier en dertigسی و چهار-
35vyf en dertigسی و پنج-
36ses en dertigسی و شش-
37sewe en dertigسی و هفت-
38agt en dertigسی و هشت-
39nege en dertigسی و نه-
40veertigچهل-
41een en veertigچهل و یک-
42twee en veertigچهل و دو-
43drie en veertigچهل و سه-
44vier en veertigچهل و چهار-
45vyf en veertigچهل و پنج-
46ses en veertigچهل و شش-
47sewe en veertigچهل و هفت-
48agt en veertigچهل و هشت-
49nege en veertigچهل و نه-
50vyftigپنجاه-
51een en vyftigپنجاه و یک-
52twee en vyftigپنجاه و دو-
53drie en vyftigپنجاه و سه-
54vier en vyftigپنجاه و چهار-
55vyf en vyftigپنجاه و پنج-
56ses en vyftigپنجاه و شش-
57sewe en vyftigپنجاه و هفت-
58agt en vyftigپنجاه و هشت-
59nege en vyftigپنجاه و نه-
60sestigشصت-
61een en sestigشصت و یک-
62twee en sestigشصت و دو-
63drie en sestigشصت و سه-
64vier en sestigشصت و چهار-
65vyf en sestigشصت و پنج-
66ses en sestigشصت و شش-
67sewe en sestigشصت و هفت-
68agt en sestigشصت و هشت-
69nege en sestigشصت و نه-
70sewentigهفتاد-
71een en sewentigهفتاد و یک-
72twee en sewentigهفتادودو-
73drie en sewentigهفتاد و سه-
74vier en sewentigهفتاد و چهار-
75vyf en sewentigهفتاد و پنج-
76ses en sewentigهفتاد و شش-
77sewe en sewentigهفتاد و هفت-
78agt en sewentigهفتاد و هشت-
79nege en sewentigهفتاد و نه-
80tagtigهشتاد-
81een en tagtigهشتاد و یک-
82twee en tagtigهشتاد و دو-
83drie en tagtigهشتاد و سه-
84vier en tagtigهشتاد و چهار-
85vyf en tagtigهشتاد و پنج-
86ses en tagtigهشتاد و شش-
87sewe en tagtigهشتاد و هفت-
88agt en tagtigهشتاد و هشت-
89nege en tagtigهشتاد و نه-
90negentigنود-
91een en negentigنود و یک-
92twee en negentigنود و دو-
93drie en negentigنود و سه-
94vier en negentigنود و چهار-
95vyf en negentigنود و پنج-
96ses en negentigنود و شش-
97sewe en negentigنود و هفت-
98agt en negentigنود و هشت-
99nege en negentigنود و نه-
100een honderdصد-

Comments

Loading Comments