Getalle in Pools

Getalle in Pools

# Afrikaans Pools Sound
0 nul zero
1 een jeden
2 twee dwa
3 drie trzy
4 vier cztery
5 vyf pięć
6 ses sześć
7 sewe siedem
8 agt osiem
9 nege dziewięć
10 tien dziesięć
11 elf jedenaście
12 twaalf dwanaście
13 dertien trzynaście
14 veertien czternaście
15 vyftien piętnaście
16 sestien szesnaście
17 sewentien siedemnaście
18 agttien osiemnaście
19 negentien dziewiętnaście
20 twintig dwadzieścia
21 een en twintig dwadzieścia jeden
22 twee en twintig dwadzieścia dwa
23 drie en twintig dwadzieścia trzy
24 vier en twintig dwadzieścia cztery
25 vyf en twintig dwadzieścia pięć
26 ses en twintig dwadzieścia sześć
27 sewe en twintig dwadzieścia siedem
28 agt en twintig dwadzieścia osiem
29 nege en twintig dwadzieścia dziewięć
30 dertig trzydzieści
31 een en dertig trzydzieści jeden
32 twee en dertig trzydzieści dwa
33 drie en dertig trzydzieści trzy
34 vier en dertig trzydzieści cztery
35 vyf en dertig trzydzieści pięć
36 ses en dertig trzydzieści sześć
37 sewe en dertig trzydzieści siedem
38 agt en dertig trzydzieści osiem
39 nege en dertig trzydzieści dziewięć
40 veertig czterdzieści
41 een en veertig czterdzieści jeden
42 twee en veertig czterdzieści dwa
43 drie en veertig czterdzieści trzy
44 vier en veertig czterdzieści cztery
45 vyf en veertig czterdzieści pięć
46 ses en veertig czterdzieści sześć
47 sewe en veertig czterdzieści siedem
48 agt en veertig czterdzieści osiem
49 nege en veertig czterdzieści dziewięć
50 vyftig pięćdziesiąt
51 een en vyftig pięćdziesiąt jeden
52 twee en vyftig pięćdziesiąt dwa
53 drie en vyftig pięćdziesiąt trzy
54 vier en vyftig pięćdziesiąt cztery
55 vyf en vyftig pięćdziesiąt pięć
56 ses en vyftig pięćdziesiąt sześć
57 sewe en vyftig pięćdziesiąt siedem
58 agt en vyftig pięćdziesiąt osiem
59 nege en vyftig pięćdziesiąt dziewięć
60 sestig sześćdziesiąt
61 een en sestig sześćdziesiąt jeden
62 twee en sestig sześćdziesiąt dwa
63 drie en sestig sześćdziesiąt trzy
64 vier en sestig sześćdziesiąt cztery
65 vyf en sestig sześćdziesiąt pięć
66 ses en sestig sześćdziesiąt sześć
67 sewe en sestig sześćdziesiąt siedem
68 agt en sestig sześćdziesiąt osiem
69 nege en sestig sześćdziesiąt dziewięć
70 sewentig siedemdziesiąt
71 een en sewentig siedemdziesiąt jeden
72 twee en sewentig siedemdziesiąt dwa
73 drie en sewentig siedemdziesiąt trzy
74 vier en sewentig siedemdziesiąt cztery
75 vyf en sewentig siedemdziesiąt pięć
76 ses en sewentig siedemdziesiąt sześć
77 sewe en sewentig siedemdziesiąt siedem
78 agt en sewentig siedemdziesiąt osiem
79 nege en sewentig siedemdziesiąt dziewięć
80 tagtig osiemdziesiąt
81 een en tagtig osiemdziesiąt jeden
82 twee en tagtig osiemdziesiąt dwa
83 drie en tagtig osiemdziesiąt trzy
84 vier en tagtig osiemdziesiąt cztery
85 vyf en tagtig osiemdziesiąt pięć
86 ses en tagtig osiemdziesiąt sześć
87 sewe en tagtig osiemdziesiąt siedem
88 agt en tagtig osiemdziesiąt osiem
89 nege en tagtig osiemdziesiąt dziewięć
90 negentig dziewięćdziesiąt
91 een en negentig dziewięćdziesiąt jeden
92 twee en negentig dziewięćdziesiąt dwa
93 drie en negentig dziewięćdziesiąt trzy
94 vier en negentig dziewięćdziesiąt cztery
95 vyf en negentig dziewięćdziesiąt pięć
96 ses en negentig dziewięćdziesiąt sześć
97 sewe en negentig dziewięćdziesiąt siedem
98 agt en negentig dziewięćdziesiąt osiem
99 nege en negentig dziewięćdziesiąt dziewięć
100 een honderd sto

Comments

Loading Comments