Getalle in Roemeens

Getalle in Roemeens

#AfrikaansRoemeensSound
0nulZero-
1eenunu-
2tweedoi-
3drietrei-
4vierpatru-
5vyfcinci-
6sesşase-
7seweşapte-
8agtopt-
9negenouă-
10tienzece-
11elfunsprezece-
12twaalfdoisprezece-
13dertientreisprezece-
14veertienpaisprezece-
15vyftiencincisprezece-
16sestienşaisprezece-
17sewentienşaptesprezece-
18agttienoptsprezece-
19negentiennouăsprezece-
20twintigdouăzeci-
21een en twintigdouăzeci şi unu-
22twee en twintigdouăzeci şi doi-
23drie en twintigdouăzeci şi trei-
24vier en twintigdouăzeci şi patru-
25vyf en twintigdouăzeci şi cinci-
26ses en twintigdouăzeci şi şase-
27sewe en twintigdouăzeci şi şapte-
28agt en twintigdouăzeci şi opt-
29nege en twintigdouăzeci şi nouă-
30dertigtreizeci-
31een en dertigtreizeci şi unu-
32twee en dertigtreizeci şi doi-
33drie en dertigtreizeci şi trei-
34vier en dertigtreizeci şi patru-
35vyf en dertigtreizeci şi cinci-
36ses en dertigtreizeci şi şase-
37sewe en dertigtreizeci şi şapte-
38agt en dertigtreizeci şi opt-
39nege en dertigtreizeci şi nouă-
40veertigpatruzeci-
41een en veertigpatruzeci şi unu-
42twee en veertigpatruzeci şi doi-
43drie en veertigpatruzeci şi trei-
44vier en veertigpatruzeci şi patru-
45vyf en veertigpatruzeci şi cinci-
46ses en veertigpatruzeci şi şase-
47sewe en veertigpatruzeci şi şapte-
48agt en veertigpatruzeci şi opt-
49nege en veertigpatruzeci şi nouă-
50vyftigcincizeci-
51een en vyftigcincizeci şi unu-
52twee en vyftigcincizeci şi doi-
53drie en vyftigcincizeci şi trei-
54vier en vyftigcincizeci şi patru-
55vyf en vyftigcincizeci şi cinci-
56ses en vyftigcincizeci şi şase-
57sewe en vyftigcincizeci şi şapte-
58agt en vyftigcincizeci şi opt-
59nege en vyftigcincizeci şi nouă-
60sestigşaizeci-
61een en sestigşaizeci şi unu-
62twee en sestigşaizeci şi doi-
63drie en sestigşaizeci şi trei-
64vier en sestigşaizeci şi patru-
65vyf en sestigşaizeci şi cinci-
66ses en sestigşaizeci şi şase-
67sewe en sestigşaizeci şi şapte-
68agt en sestigşaizeci şi opt-
69nege en sestigşaizeci şi nouă-
70sewentigşaptezeci-
71een en sewentigşaptezeci şi unu-
72twee en sewentigşaptezeci şi doi-
73drie en sewentigşaptezeci şi trei-
74vier en sewentigşaptezeci şi patru-
75vyf en sewentigşaptezeci şi cinci-
76ses en sewentigşaptezeci şi şase-
77sewe en sewentigşaptezeci şi şapte-
78agt en sewentigşaptezeci şi opt-
79nege en sewentigşaptezeci şi nouă-
80tagtigoptzeci-
81een en tagtigoptzeci şi unu-
82twee en tagtigoptzeci şi doi-
83drie en tagtigoptzeci şi trei-
84vier en tagtigoptzeci şi patru-
85vyf en tagtigoptzeci şi cinci-
86ses en tagtigoptzeci şi şase-
87sewe en tagtigoptzeci şi şapte-
88agt en tagtigoptzeci şi opt-
89nege en tagtigoptzeci şi nouă-
90negentignouăzeci-
91een en negentignouăzeci şi unu-
92twee en negentignouăzeci şi doi-
93drie en negentignouăzeci şi trei-
94vier en negentignouăzeci şi patru-
95vyf en negentignouăzeci şi cinci-
96ses en negentignouăzeci şi şase-
97sewe en negentignouăzeci şi şapte-
98agt en negentignouăzeci şi opt-
99nege en negentignouăzeci şi nouă-
100een honderdo sută-

Comments

Loading Comments