Getalle in Spaans

Getalle in Spaans

#AfrikaansSpaansSound
0nulCero
1eenuno
2tweedos
3drietres
4viercuatro
5vyfcinco
6sesseis
7sewesiete
8agtocho
9negenueve
10tiendiez
11elfonce
12twaalfdoce
13dertientrece
14veertiencatorce
15vyftienquince
16sestiendieciséis
17sewentiendiecisiete
18agttiendieciocho
19negentiendiecinueve
20twintigveinte
21een en twintigveintiuno
22twee en twintigveintidós
23drie en twintigveintitrés
24vier en twintigveinticuatro
25vyf en twintigveinticinco
26ses en twintigveintiséis
27sewe en twintigveintisiete
28agt en twintigveintiocho
29nege en twintigveintinueve
30dertigtreinta
31een en dertigtreinta y uno
32twee en dertigtreinta y dos
33drie en dertigtreinta y tres
34vier en dertigtreinta y cuatro
35vyf en dertigtreinta y cinco
36ses en dertigtreinta y seis
37sewe en dertigtreinta y siete
38agt en dertigtreinta y ocho
39nege en dertigtreinta y nueve
40veertigcuarenta
41een en veertigcuarenta y uno
42twee en veertigcuarenta y dos
43drie en veertigcuarenta y tres
44vier en veertigcuarenta y cuatro
45vyf en veertigcuarenta y cinco
46ses en veertigcuarenta y seis
47sewe en veertigcuarenta y siete
48agt en veertigcuarenta y ocho
49nege en veertigcuarenta y nueve
50vyftigcincuenta
51een en vyftigcincuenta y uno
52twee en vyftigcincuenta y dos
53drie en vyftigcincuenta y tres
54vier en vyftigcincuenta y cuatro
55vyf en vyftigcincuenta y cinco
56ses en vyftigcincuenta y seis
57sewe en vyftigcincuenta y siete
58agt en vyftigcincuenta y ocho
59nege en vyftigcincuenta y nueve
60sestigsesenta
61een en sestigsesenta y uno
62twee en sestigsesenta y dos
63drie en sestigsesenta y tres
64vier en sestigsesenta y cuatro
65vyf en sestigsesenta y cinco
66ses en sestigsesenta y seis
67sewe en sestigsesenta y siete
68agt en sestigsesenta y ocho
69nege en sestigsesenta y nueve
70sewentigsetenta
71een en sewentigsetenta y uno
72twee en sewentigsetenta y dos
73drie en sewentigsetenta y tres
74vier en sewentigsetenta y cuatro
75vyf en sewentigsetenta y cinco
76ses en sewentigsetenta y seis
77sewe en sewentigsetenta y siete
78agt en sewentigsetenta y ocho
79nege en sewentigsetenta y nueve
80tagtigochenta
81een en tagtigochenta y uno
82twee en tagtigochenta y dos
83drie en tagtigochenta y tres
84vier en tagtigochenta y cuatro
85vyf en tagtigochenta y cinco
86ses en tagtigochenta y seis
87sewe en tagtigochenta y siete
88agt en tagtigochenta y ocho
89nege en tagtigochenta y nueve
90negentignoventa
91een en negentignoventa y uno
92twee en negentignoventa y dos
93drie en negentignoventa y tres
94vier en negentignoventa y cuatro
95vyf en negentignoventa y cinco
96ses en negentignoventa y seis
97sewe en negentignoventa y siete
98agt en negentignoventa y ocho
99nege en negentignoventa y nueve
100een honderdcien

Comments

Loading Comments