Afrika nömrələri

Afrika nömrələri

0
nul
Sıfır
1
een
Bir
2
twee
Iki
3
drie
Üç
4
vier
Dörd
5
vyf
Beş
6
ses
Altı
7
sewe
Yeddi
8
agt
Səkkiz
9
nege
Doqquz
10
tien
On
11
elf
On bir
12
twaalf
On iki
13
dertien
On üç
14
veertien
On dörd
15
vyftien
On beş
16
sestien
On altı
17
sewentien
On yeddi
18
agttien
On səkkiz
19
negentien
On doqquz
20
twintig
Iyirmi
21
een en twintig
Iyirmi bir
22
twee en twintig
İyirmi iki
23
drie en twintig
Iyirmi üç
24
vier en twintig
Iyirmi dörd
25
vyf en twintig
Iyirmi beş
26
ses en twintig
Iyirmi altı
27
sewe en twintig
Iyirmi yeddi
28
agt en twintig
Iyirmi səkkiz
29
nege en twintig
Iyirmi doqquz
30
dertig
Otuz
31
een en dertig
Otuz bir
32
twee en dertig
Otuz iki
33
drie en dertig
Otuz üç
34
vier en dertig
Otuz dörd
35
vyf en dertig
Otuz beş
36
ses en dertig
Otuz altı
37
sewe en dertig
Otuz yeddi
38
agt en dertig
Otuz səkkiz
39
nege en dertig
Otuz doqquz
40
veertig
Qırx
41
een en veertig
Qırx bir
42
twee en veertig
Qırx iki
43
drie en veertig
Qırx üç
44
vier en veertig
Qırx dörd
45
vyf en veertig
Qırx beş
46
ses en veertig
Qırx altı
47
sewe en veertig
Qırx yeddi
48
agt en veertig
Qırx səkkiz
49
nege en veertig
Qırx doqquz
50
vyftig
Əlli
51
een en vyftig
Əlli bir
52
twee en vyftig
Əlli iki
53
drie en vyftig
Əlli üç
54
vier en vyftig
Əlli dörd
55
vyf en vyftig
Əlli beş
56
ses en vyftig
Əlli altı
57
sewe en vyftig
Əlli yeddi
58
agt en vyftig
Əlli səkkiz
59
nege en vyftig
Əlli doqquz
60
sestig
Altmış
61
een en sestig
Altmış bir
62
twee en sestig
Sixty iki
63
drie en sestig
Altmış üç
64
vier en sestig
Altmış dörd
65
vyf en sestig
Altmış beş
66
ses en sestig
Altmış altı
67
sewe en sestig
Altmış yeddi
68
agt en sestig
Altmış səkkiz
69
nege en sestig
Sixty doqquz
70
sewentig
Yetmiş
71
een en sewentig
Yetmiş bir
72
twee en sewentig
Yetmiş iki
73
drie en sewentig
Yetmiş üç
74
vier en sewentig
Yetmiş dörd
75
vyf en sewentig
Yetmiş beş
76
ses en sewentig
Yetmiş altı
77
sewe en sewentig
Yetmiş yeddi
78
agt en sewentig
Yetmiş səkkiz
79
nege en sewentig
Yetmiş doqquz
80
tagtig
Səksən
81
een en tagtig
Səksən bir
82
twee en tagtig
Səksən iki
83
drie en tagtig
Səksən üç
84
vier en tagtig
Səksən dörd
85
vyf en tagtig
Səksən beş
86
ses en tagtig
Səksən altı
87
sewe en tagtig
Səksən yeddi
88
agt en tagtig
Səksən səkkiz
89
nege en tagtig
Səksən doqquz
90
negentig
Doxsan
91
een en negentig
Doxsan bir
92
twee en negentig
Doxsan iki
93
drie en negentig
Doxsan üç
94
vier en negentig
Doxsan dörd
95
vyf en negentig
Doxsan beş
96
ses en negentig
Doxsan altı
97
sewe en negentig
Doxsan yeddi
98
agt en negentig
Doxsan səkkiz
99
nege en negentig
Doxsan doqquz
100
een honderd
Yüz

Comments

Loading Comments