Alban nömrələri

Alban nömrələri

0
zero
Sıfır
1
njё
Bir
2
dy
Iki
3
tre
Üç
4
katёr
Dörd
5
pesё
Beş
6
gjashtё
Altı
7
shtatё
Yeddi
8
tetё
Səkkiz
9
nёntё
Doqquz
10
dhjetё
On
11
njёmbёdhjetё
On bir
12
dymbёdhjetё
On iki
13
trembёdhjetё
On üç
14
katёrmbёdhjetё
On dörd
15
pesёmbёdhjetё
On beş
16
gjashtёmbёdhjetё
On altı
17
shtatёmbёdhjetё
On yeddi
18
tetёmbёdhjetё
On səkkiz
19
nёntёmbёdhjetё
On doqquz
20
njёzet
Iyirmi
21
njёzetenjё
Iyirmi bir
22
njёzetedy
İyirmi iki
23
njёzetetre
Iyirmi üç
24
njёzetekatёr
Iyirmi dörd
25
njёzetepesё
Iyirmi beş
26
njёzetegjashtё
Iyirmi altı
27
njёzeteshtatё
Iyirmi yeddi
28
njёzetetetё
Iyirmi səkkiz
29
njёzetenёntё
Iyirmi doqquz
30
tridhjetё
Otuz
31
tridhjetёenjё
Otuz bir
32
tridhjetёedy
Otuz iki
33
tridhjetёetre
Otuz üç
34
tridhjetёekatёr
Otuz dörd
35
tridhjetёepesё
Otuz beş
36
tridhjetёegjashtё
Otuz altı
37
tridhjetёeshtatё
Otuz yeddi
38
tridhjetёetetё
Otuz səkkiz
39
tridhjetёenёntё
Otuz doqquz
40
dyzet
Qırx
41
dyzetenjё
Qırx bir
42
dyzetёedy
Qırx iki
43
dyzetёetre
Qırx üç
44
dyzetёekatёr
Qırx dörd
45
dyzetёepesё
Qırx beş
46
dyzetёegjashtё
Qırx altı
47
dyzetёeshtatё
Qırx yeddi
48
dyzetёetetё
Qırx səkkiz
49
dyzetёenёntё
Qırx doqquz
50
pesёdhjetё
Əlli
51
pesёdhjetёenjё
Əlli bir
52
pesёdhjetёedy
Əlli iki
53
pesёdhjetёetre
Əlli üç
54
pesёdhjetёekatёr
Əlli dörd
55
pesёdhjetёepesё
Əlli beş
56
pesёdhjetёegjashtё
Əlli altı
57
pesёdhjetёeshtatё
Əlli yeddi
58
pesёdhjetёetetё
Əlli səkkiz
59
pesёdhjetёenёntё
Əlli doqquz
60
gjashtёdhjetё
Altmış
61
gjashtёdhjetёenjё
Altmış bir
62
gjashtёdhjetёedy
Sixty iki
63
gjashtёdhjetёetre
Altmış üç
64
gjashtёdhjetёekatёr
Altmış dörd
65
gjashtёdhjetёepesё
Altmış beş
66
gjashtёdhjetёegjashtё
Altmış altı
67
gjashtёdhjetёeshtatё
Altmış yeddi
68
gjashtёdhjetёetetё
Altmış səkkiz
69
gjashtёdhjetёenёntё
Sixty doqquz
70
shtatёdhjetё
Yetmiş
71
shtatёdhjetёenjё
Yetmiş bir
72
shtatёdhjetёedy
Yetmiş iki
73
shtatёdhjetёetre
Yetmiş üç
74
shtatёdhjetёekatёr
Yetmiş dörd
75
shtatёdhjetёepesё
Yetmiş beş
76
shtatёdhjetёegjashtё
Yetmiş altı
77
shtatёdhjetёeshtatё
Yetmiş yeddi
78
shtatёdhjetёetetё
Yetmiş səkkiz
79
shtatёdhjetёenёntё
Yetmiş doqquz
80
tetёdhjetё
Səksən
81
tetёdhjetёenjё
Səksən bir
82
tetёdhjetёedy
Səksən iki
83
tetёdhjetёetre
Səksən üç
84
tetёdhjetёekatёr
Səksən dörd
85
tetёdhjetёepesё
Səksən beş
86
tetёdhjetёegjashtё
Səksən altı
87
tetёdhjetёeshtatё
Səksən yeddi
88
tetёdhjetёetetё
Səksən səkkiz
89
tetёdhjetёenёntё
Səksən doqquz
90
nёntёdhjetё
Doxsan
91
nёntёdhjetёenjё
Doxsan bir
92
nёntёdhjetёedy
Doxsan iki
93
nёntёdhjetёetre
Doxsan üç
94
nёntёdhjetёekatёr
Doxsan dörd
95
nёntёdhjetёepesё
Doxsan beş
96
nёntёdhjetёegjashtё
Doxsan altı
97
nёntёdhjetёeshtatё
Doxsan yeddi
98
nёntёdhjetёetetё
Doxsan səkkiz
99
nёntёdhjetёenёntё
Doxsan doqquz
100
njёqind
Yüz

Comments

Loading Comments