Azərbaycan nömrələri

Azərbaycan nömrələri

#Azərbaycan diliAzərbaycan diliSound
0SıfırSıfır-
1BirBir-
2IkiIki-
3ÜçÜç-
4DördDörd-
5BeşBeş-
6AltıAltı-
7YeddiYeddi-
8SəkkizSəkkiz-
9DoqquzDoqquz-
10OnOn-
11On birOn bir-
12On ikiOn iki-
13On üçOn üç-
14On dördOn dörd-
15On beşOn beş-
16On altıOn altı-
17On yeddiOn yeddi-
18On səkkizOn səkkiz-
19On doqquzOn doqquz-
20IyirmiIyirmi-
21Iyirmi birIyirmi bir-
22İyirmi ikiİyirmi iki-
23Iyirmi üçIyirmi üç-
24Iyirmi dördIyirmi dörd-
25Iyirmi beşIyirmi beş-
26Iyirmi altıIyirmi altı-
27Iyirmi yeddiIyirmi yeddi-
28Iyirmi səkkizIyirmi səkkiz-
29Iyirmi doqquzIyirmi doqquz-
30OtuzOtuz-
31Otuz birOtuz bir-
32Otuz ikiOtuz iki-
33Otuz üçOtuz üç-
34Otuz dördOtuz dörd-
35Otuz beşOtuz beş-
36Otuz altıOtuz altı-
37Otuz yeddiOtuz yeddi-
38Otuz səkkizOtuz səkkiz-
39Otuz doqquzOtuz doqquz-
40QırxQırx-
41Qırx birQırx bir-
42Qırx ikiQırx iki-
43Qırx üçQırx üç-
44Qırx dördQırx dörd-
45Qırx beşQırx beş-
46Qırx altıQırx altı-
47Qırx yeddiQırx yeddi-
48Qırx səkkizQırx səkkiz-
49Qırx doqquzQırx doqquz-
50ƏlliƏlli-
51Əlli birƏlli bir-
52Əlli ikiƏlli iki-
53Əlli üçƏlli üç-
54Əlli dördƏlli dörd-
55Əlli beşƏlli beş-
56Əlli altıƏlli altı-
57Əlli yeddiƏlli yeddi-
58Əlli səkkizƏlli səkkiz-
59Əlli doqquzƏlli doqquz-
60AltmışAltmış-
61Altmış birAltmış bir-
62Sixty ikiSixty iki-
63Altmış üçAltmış üç-
64Altmış dördAltmış dörd-
65Altmış beşAltmış beş-
66Altmış altıAltmış altı-
67Altmış yeddiAltmış yeddi-
68Altmış səkkizAltmış səkkiz-
69Sixty doqquzSixty doqquz-
70YetmişYetmiş-
71Yetmiş birYetmiş bir-
72Yetmiş ikiYetmiş iki-
73Yetmiş üçYetmiş üç-
74Yetmiş dördYetmiş dörd-
75Yetmiş beşYetmiş beş-
76Yetmiş altıYetmiş altı-
77Yetmiş yeddiYetmiş yeddi-
78Yetmiş səkkizYetmiş səkkiz-
79Yetmiş doqquzYetmiş doqquz-
80SəksənSəksən-
81Səksən birSəksən bir-
82Səksən ikiSəksən iki-
83Səksən üçSəksən üç-
84Səksən dördSəksən dörd-
85Səksən beşSəksən beş-
86Səksən altıSəksən altı-
87Səksən yeddiSəksən yeddi-
88Səksən səkkizSəksən səkkiz-
89Səksən doqquzSəksən doqquz-
90DoxsanDoxsan-
91Doxsan birDoxsan bir-
92Doxsan ikiDoxsan iki-
93Doxsan üçDoxsan üç-
94Doxsan dördDoxsan dörd-
95Doxsan beşDoxsan beş-
96Doxsan altıDoxsan altı-
97Doxsan yeddiDoxsan yeddi-
98Doxsan səkkizDoxsan səkkiz-
99Doxsan doqquzDoxsan doqquz-
100YüzYüz-

Comments

Loading Comments