Bolqar nömrələri

Bolqar nömrələri

0
нула
Sıfır
1
едно
Bir
2
две
Iki
3
три
Üç
4
четири
Dörd
5
пет
Beş
6
шест
Altı
7
седем
Yeddi
8
осем
Səkkiz
9
девет
Doqquz
10
десет
On
11
единайсет
On bir
12
дванайсет
On iki
13
тринайсет
On üç
14
четиринайсет
On dörd
15
петнайсет
On beş
16
шестнайсет
On altı
17
седемнайсет
On yeddi
18
осемнайсет
On səkkiz
19
деветнайсет
On doqquz
20
двайсет
Iyirmi
21
двайсет и едно
Iyirmi bir
22
двайсет и две
İyirmi iki
23
двайсет и три
Iyirmi üç
24
двайсет и четири
Iyirmi dörd
25
двайсет и пет
Iyirmi beş
26
двайсет и шест
Iyirmi altı
27
двайсет и седем
Iyirmi yeddi
28
двайсет и осем
Iyirmi səkkiz
29
двайсет и девет
Iyirmi doqquz
30
трийсет
Otuz
31
трийсет и едно
Otuz bir
32
трийсет и две
Otuz iki
33
трийсет и три
Otuz üç
34
трийсет и четири
Otuz dörd
35
трийсет и пет
Otuz beş
36
трийсет и шест
Otuz altı
37
трийсет и седем
Otuz yeddi
38
трийсет и осем
Otuz səkkiz
39
трийсет и девет
Otuz doqquz
40
четирийсет
Qırx
41
четирийсет и едно
Qırx bir
42
четирийсет и две
Qırx iki
43
четирийсет и три
Qırx üç
44
четирийсет и четири
Qırx dörd
45
четирийсет и пет
Qırx beş
46
четирийсет и шест
Qırx altı
47
четирийсет и седем
Qırx yeddi
48
четирийсет и осем
Qırx səkkiz
49
четирийсет и девет
Qırx doqquz
50
петдесет
Əlli
51
петдесет и едно
Əlli bir
52
петдесет и две
Əlli iki
53
петдесет и три
Əlli üç
54
петдесет и четири
Əlli dörd
55
петдесет и пет
Əlli beş
56
петдесет и шест
Əlli altı
57
петдесет и седем
Əlli yeddi
58
петдесет и осем
Əlli səkkiz
59
петдесет и девет
Əlli doqquz
60
шейсет
Altmış
61
шейсет и едно
Altmış bir
62
шейсет и две
Sixty iki
63
шейсет и три
Altmış üç
64
шейсет и четири
Altmış dörd
65
шейсет и пет
Altmış beş
66
шейсет и шест
Altmış altı
67
шейсет и седем
Altmış yeddi
68
шейсет и осем
Altmış səkkiz
69
шейсет и девет
Sixty doqquz
70
седемдесет
Yetmiş
71
седемдесет и едно
Yetmiş bir
72
седемдесет и две
Yetmiş iki
73
седемдесет и три
Yetmiş üç
74
седемдесет и четири
Yetmiş dörd
75
седемдесет и пет
Yetmiş beş
76
седемдесет и шест
Yetmiş altı
77
седемдесет и седем
Yetmiş yeddi
78
седемдесет и осем
Yetmiş səkkiz
79
седемдесет и девет
Yetmiş doqquz
80
осемдесет
Səksən
81
осемдесет и едно
Səksən bir
82
осемдесет и две
Səksən iki
83
осемдесет и три
Səksən üç
84
осемдесет и четири
Səksən dörd
85
осемдесет и пет
Səksən beş
86
осемдесет и шест
Səksən altı
87
осемдесет и седем
Səksən yeddi
88
осемдесет и осем
Səksən səkkiz
89
осемдесет и девет
Səksən doqquz
90
деветдесет
Doxsan
91
деветдесет и едно
Doxsan bir
92
деветдесет и две
Doxsan iki
93
деветдесет и три
Doxsan üç
94
деветдесет и четири
Doxsan dörd
95
деветдесет и пет
Doxsan beş
96
деветдесет и шест
Doxsan altı
97
деветдесет и седем
Doxsan yeddi
98
деветдесет и осем
Doxsan səkkiz
99
деветдесет и девет
Doxsan doqquz
100
сто
Yüz

Comments

Loading Comments