Bosniya nömrələri

Bosniya nömrələri

#Azərbaycan diliBosniya diliSound
0Sıfırnula-
1Birjedan-
2Ikidva-
3Üçtri-
4Dördčetiri-
5Beşpet-
6Altıšest-
7Yeddisedam-
8Səkkizosam-
9Doqquzdevet-
10Ondeset-
11On birjedanaest-
12On ikidvanaest-
13On üçtrinaest-
14On dördčetrnaest-
15On beşpetnaest-
16On altıšesnaest-
17On yeddisedamnaest-
18On səkkizosamnaest-
19On doqquzdevetnaest-
20Iyirmidvadeset-
21Iyirmi birdvadeset i jedan-
22İyirmi ikidvadeset i dva-
23Iyirmi üçdvadeset i tri-
24Iyirmi dörddvadeset i četiri-
25Iyirmi beşdvadeset i pet-
26Iyirmi altıdvadeset i šest-
27Iyirmi yeddidvadeset i sedam-
28Iyirmi səkkizdvadeset i osam-
29Iyirmi doqquzdvadeset i devet-
30Otuztrideset-
31Otuz birtrideset i jedan-
32Otuz ikitrideset i dva-
33Otuz üçtrideset i tri-
34Otuz dördtrideset i četiri-
35Otuz beştrideset i pet-
36Otuz altıtrideset i šest-
37Otuz yedditrideset i sedam-
38Otuz səkkiztrideset i osam-
39Otuz doqquztrideset i devet-
40Qırxčetrdeset-
41Qırx birčetrdeset i jedan-
42Qırx ikičetrdeset i dva-
43Qırx üçčetrdeset i tri-
44Qırx dördčetrdeset i četiri-
45Qırx beşčetrdeset i pet-
46Qırx altıčetrdeset i šest-
47Qırx yeddičetrdeset i sedam-
48Qırx səkkizčetrdeset i osam-
49Qırx doqquzčetrdeset i devet-
50Əllipedeset-
51Əlli birpedeset i jedan-
52Əlli ikipedeset i dva-
53Əlli üçpedeset i tri-
54Əlli dördpedeset i četiri-
55Əlli beşpedeset i pet-
56Əlli altıpedeset i šest-
57Əlli yeddipedeset i sedam-
58Əlli səkkizpedeset i osam-
59Əlli doqquzpedeset i devet-
60Altmışšezdeset-
61Altmış biršezdeset i jedan-
62Sixty ikišezdeset i dva-
63Altmış üçšezdeset i tri-
64Altmış dördšezdeset i četiri-
65Altmış beşšezdeset i pet-
66Altmış altıšezdeset i šest-
67Altmış yeddišezdeset i sedam-
68Altmış səkkizšezdeset i osam-
69Sixty doqquzšezdeset i devet-
70Yetmişsedamdeset-
71Yetmiş birsedamdeset i jedan-
72Yetmiş ikisedamdeset i dva-
73Yetmiş üçsedamdeset i tri-
74Yetmiş dördsedamdeset i četiri-
75Yetmiş beşsedamdeset i pet-
76Yetmiş altısedamdeset i šest-
77Yetmiş yeddisedamdeset i sedam-
78Yetmiş səkkizsedamdeset i osam-
79Yetmiş doqquzsedamdeset i devet-
80Səksənosamdeset-
81Səksən birosamdeset i jedan-
82Səksən ikiosamdeset i dva-
83Səksən üçosamdeset i tri-
84Səksən dördosamdeset i četiri-
85Səksən beşosamdeset i pet-
86Səksən altıosamdeset i šest-
87Səksən yeddiosamdeset i sedam-
88Səksən səkkizosamdeset i osam-
89Səksən doqquzosamdeset i devet-
90Doxsandevedeset-
91Doxsan birdevedeset i jedan-
92Doxsan ikidevedeset i dva-
93Doxsan üçdevedeset i tri-
94Doxsan dörddevedeset i četiri-
95Doxsan beşdevedeset i pet-
96Doxsan altıdevedeset i šest-
97Doxsan yeddidevedeset i sedam-
98Doxsan səkkizdevedeset i osam-
99Doxsan doqquzdevedeset i devet-
100Yüzstotina-

Comments

Loading Comments