Ərəb nömrələri

Ərəb nömrələri

#Azərbaycan diliƏrəbSound
0Sıfırصفر
1Birوَاحِد
2Ikiاِثْنَان
3Üçثَلَاثَة
4Dördأَرْبَعَة
5Beşخَمْسَة
6Altıسِتَّة
7Yeddiسَبْعَة
8Səkkizثَمَانِيَة
9Doqquzتِسْعَة
10Onعَشَرَة
11On birأَحَدَ عَشَرَ
12On ikiاِثْنَا عَشَرَ
13On üçثَلَاثَةَ عَشَرَ
14On dördأَرْبَعَةَ عَشَرَ
15On beşخَمْسَةَ عَشَرَ
16On altıسِتَّةَ عَشَرَ
17On yeddiسَبْعَةَ عَشَرَ
18On səkkizثَمَانِيَةَ عَشَرَ
19On doqquzتِسْعَةَ عَشَرَ
20Iyirmiعِشْرُونَ
21Iyirmi birوَاحِد و عِشْرُونَ
22İyirmi ikiاِثْنَان و عِشْرُونَ
23Iyirmi üçثَلَاثَة و عِشْرُونَ
24Iyirmi dördأَرْبَعَة و عِشْرُونَ
25Iyirmi beşخَمْسَة و عِشْرُونَ
26Iyirmi altıسِتَّة و عِشْرُونَ
27Iyirmi yeddiسَبْعَة و عِشْرُونَ
28Iyirmi səkkizثَمَانِيَة و عِشْرُونَ
29Iyirmi doqquzتِسْعَة و عِشْرُونَ
30Otuzثَلَاثُونَ
31Otuz birوَاحِد و ثَلَاثُونَ
32Otuz ikiاِثْنَان و ثَلَاثُونَ
33Otuz üçثَلَاثَة و ثَلَاثُونَ
34Otuz dördأَرْبَعَة و ثَلَاثُونَ
35Otuz beşخَمْسَة و ثَلَاثُونَ
36Otuz altıسِتَّة و ثَلَاثُونَ
37Otuz yeddiسَبْعَة و ثَلَاثُونَ
38Otuz səkkizثَمَانِيَة و ثَلَاثُونَ
39Otuz doqquzتِسْعَة و ثَلَاثُونَ
40Qırxأَرْبَعُونَ
41Qırx birوَاحِد و أَرْبَعُونَ
42Qırx ikiاِثْنَان و أَرْبَعُونَ
43Qırx üçثَلَاثَة و أَرْبَعُونَ
44Qırx dördأَرْبَعَة و أَرْبَعُونَ
45Qırx beşخَمْسَة و أَرْبَعُونَ
46Qırx altıسِتَّة و أَرْبَعُونَ
47Qırx yeddiسَبْعَة و أَرْبَعُونَ
48Qırx səkkizثَمَانِيَة و أَرْبَعُونَ
49Qırx doqquzتِسْعَة و أَرْبَعُونَ
50Əlliخَمْسُونَ
51Əlli birوَاحِد و خَمْسُونَ
52Əlli ikiاِثْنَان و خَمْسُونَ
53Əlli üçثَلَاثَة و خَمْسُونَ
54Əlli dördأَرْبَعَة و خَمْسُونَ
55Əlli beşخَمْسَة و خَمْسُونَ
56Əlli altıسِتَّة و خَمْسُونَ
57Əlli yeddiسَبْعَة و خَمْسُونَ
58Əlli səkkizثَمَانِيَة و خَمْسُونَ
59Əlli doqquzتِسْعَة و خَمْسُونَ
60Altmışسِتُّونَ
61Altmış birوَاحِد و سِتُّونَ
62Sixty ikiاِثْنَان و سِتُّونَ
63Altmış üçثَلَاثَة و سِتُّونَ
64Altmış dördأَرْبَعَة و سِتُّونَ
65Altmış beşخَمْسَة و سِتُّونَ
66Altmış altıسِتَّة و سِتُّونَ
67Altmış yeddiسَبْعَة و سِتُّونَ
68Altmış səkkizثَمَانِيَة و سِتُّونَ
69Sixty doqquzتِسْعَة و سِتُّونَ
70Yetmişسَبْعُونَ
71Yetmiş birوَاحِد و سَبْعُونَ
72Yetmiş ikiاِثْنَان و سَبْعُونَ
73Yetmiş üçثَلَاثَة و سَبْعُونَ
74Yetmiş dördأَرْبَعَة و سَبْعُونَ
75Yetmiş beşخَمْسَة و سَبْعُونَ
76Yetmiş altıسِتَّة و سَبْعُونَ
77Yetmiş yeddiسَبْعَة و سَبْعُونَ
78Yetmiş səkkizثَمَانِيَة و سَبْعُونَ
79Yetmiş doqquzتِسْعَة و سَبْعُونَ
80Səksənثَمَانُونَ
81Səksən birوَاحِد و ثَمَانُونَ
82Səksən ikiاِثْنَان و ثَمَانُونَ
83Səksən üçثَلَاثَة و ثَمَانُونَ
84Səksən dördأَرْبَعَة و ثَمَانُونَ
85Səksən beşخَمْسَة و ثَمَانُونَ
86Səksən altıسِتَّة و ثَمَانُونَ
87Səksən yeddiسَبْعَة و ثَمَانُونَ
88Səksən səkkizثَمَانِيَة و ثَمَانُونَ
89Səksən doqquzتِسْعَة و ثَمَانُونَ
90Doxsanتِسْعُونَ
91Doxsan birوَاحِد و تِسْعُونَ
92Doxsan ikiاِثْنَان و تِسْعُونَ
93Doxsan üçثَلَاثَة و تِسْعُونَ
94Doxsan dördأَرْبَعَة و تِسْعُونَ
95Doxsan beşخَمْسَة و تِسْعُونَ
96Doxsan altıسِتَّة و تِسْعُونَ
97Doxsan yeddiسَبْعَة و تِسْعُونَ
98Doxsan səkkizثَمَانِيَة و تِسْعُونَ
99Doxsan doqquzتِسْعَة و تِسْعُونَ
100Yüzمِئَة

Comments

Loading Comments