Fars nömrələri

Fars nömrələri

#Azərbaycan diliFars DiliSound
0Sıfırصفر-
1Birیک-
2Ikiدو-
3Üçسه-
4Dördچهار-
5Beşپنج-
6Altıشش-
7Yeddiهفت-
8Səkkizهشت-
9Doqquzنه-
10Onده-
11On birیازده-
12On ikiدوازده-
13On üçسیزده-
14On dördچهارده-
15On beşپانزده-
16On altıشانزده-
17On yeddiهفده-
18On səkkizهجده-
19On doqquzنوزده-
20Iyirmiبیست-
21Iyirmi birبیست و یک-
22İyirmi ikiبیست و دو-
23Iyirmi üçبیست و سه-
24Iyirmi dördبیست و چهار-
25Iyirmi beşبیست و پنج-
26Iyirmi altıبیست و شش-
27Iyirmi yeddiبیست و هفت-
28Iyirmi səkkizبیست و هشت-
29Iyirmi doqquzبیست و نه-
30Otuzسی-
31Otuz birسی و یک-
32Otuz ikiسی و دو-
33Otuz üçسی و سه-
34Otuz dördسی و چهار-
35Otuz beşسی و پنج-
36Otuz altıسی و شش-
37Otuz yeddiسی و هفت-
38Otuz səkkizسی و هشت-
39Otuz doqquzسی و نه-
40Qırxچهل-
41Qırx birچهل و یک-
42Qırx ikiچهل و دو-
43Qırx üçچهل و سه-
44Qırx dördچهل و چهار-
45Qırx beşچهل و پنج-
46Qırx altıچهل و شش-
47Qırx yeddiچهل و هفت-
48Qırx səkkizچهل و هشت-
49Qırx doqquzچهل و نه-
50Əlliپنجاه-
51Əlli birپنجاه و یک-
52Əlli ikiپنجاه و دو-
53Əlli üçپنجاه و سه-
54Əlli dördپنجاه و چهار-
55Əlli beşپنجاه و پنج-
56Əlli altıپنجاه و شش-
57Əlli yeddiپنجاه و هفت-
58Əlli səkkizپنجاه و هشت-
59Əlli doqquzپنجاه و نه-
60Altmışشصت-
61Altmış birشصت و یک-
62Sixty ikiشصت و دو-
63Altmış üçشصت و سه-
64Altmış dördشصت و چهار-
65Altmış beşشصت و پنج-
66Altmış altıشصت و شش-
67Altmış yeddiشصت و هفت-
68Altmış səkkizشصت و هشت-
69Sixty doqquzشصت و نه-
70Yetmişهفتاد-
71Yetmiş birهفتاد و یک-
72Yetmiş ikiهفتادودو-
73Yetmiş üçهفتاد و سه-
74Yetmiş dördهفتاد و چهار-
75Yetmiş beşهفتاد و پنج-
76Yetmiş altıهفتاد و شش-
77Yetmiş yeddiهفتاد و هفت-
78Yetmiş səkkizهفتاد و هشت-
79Yetmiş doqquzهفتاد و نه-
80Səksənهشتاد-
81Səksən birهشتاد و یک-
82Səksən ikiهشتاد و دو-
83Səksən üçهشتاد و سه-
84Səksən dördهشتاد و چهار-
85Səksən beşهشتاد و پنج-
86Səksən altıهشتاد و شش-
87Səksən yeddiهشتاد و هفت-
88Səksən səkkizهشتاد و هشت-
89Səksən doqquzهشتاد و نه-
90Doxsanنود-
91Doxsan birنود و یک-
92Doxsan ikiنود و دو-
93Doxsan üçنود و سه-
94Doxsan dördنود و چهار-
95Doxsan beşنود و پنج-
96Doxsan altıنود و شش-
97Doxsan yeddiنود و هفت-
98Doxsan səkkizنود و هشت-
99Doxsan doqquzنود و نه-
100Yüzصد-

Comments

Loading Comments