Fars nömrələri

Fars nömrələri

0
صفر
Sıfır
1
یک
Bir
2
دو
Iki
3
سه
Üç
4
چهار
Dörd
5
پنج
Beş
6
شش
Altı
7
هفت
Yeddi
8
هشت
Səkkiz
9
نه
Doqquz
10
ده
On
11
یازده
On bir
12
دوازده
On iki
13
سیزده
On üç
14
چهارده
On dörd
15
پانزده
On beş
16
شانزده
On altı
17
هفده
On yeddi
18
هجده
On səkkiz
19
نوزده
On doqquz
20
بیست
Iyirmi
21
بیست و یک
Iyirmi bir
22
بیست و دو
İyirmi iki
23
بیست و سه
Iyirmi üç
24
بیست و چهار
Iyirmi dörd
25
بیست و پنج
Iyirmi beş
26
بیست و شش
Iyirmi altı
27
بیست و هفت
Iyirmi yeddi
28
بیست و هشت
Iyirmi səkkiz
29
بیست و نه
Iyirmi doqquz
30
سی
Otuz
31
سی و یک
Otuz bir
32
سی و دو
Otuz iki
33
سی و سه
Otuz üç
34
سی و چهار
Otuz dörd
35
سی و پنج
Otuz beş
36
سی و شش
Otuz altı
37
سی و هفت
Otuz yeddi
38
سی و هشت
Otuz səkkiz
39
سی و نه
Otuz doqquz
40
چهل
Qırx
41
چهل و یک
Qırx bir
42
چهل و دو
Qırx iki
43
چهل و سه
Qırx üç
44
چهل و چهار
Qırx dörd
45
چهل و پنج
Qırx beş
46
چهل و شش
Qırx altı
47
چهل و هفت
Qırx yeddi
48
چهل و هشت
Qırx səkkiz
49
چهل و نه
Qırx doqquz
50
پنجاه
Əlli
51
پنجاه و یک
Əlli bir
52
پنجاه و دو
Əlli iki
53
پنجاه و سه
Əlli üç
54
پنجاه و چهار
Əlli dörd
55
پنجاه و پنج
Əlli beş
56
پنجاه و شش
Əlli altı
57
پنجاه و هفت
Əlli yeddi
58
پنجاه و هشت
Əlli səkkiz
59
پنجاه و نه
Əlli doqquz
60
شصت
Altmış
61
شصت و یک
Altmış bir
62
شصت و دو
Sixty iki
63
شصت و سه
Altmış üç
64
شصت و چهار
Altmış dörd
65
شصت و پنج
Altmış beş
66
شصت و شش
Altmış altı
67
شصت و هفت
Altmış yeddi
68
شصت و هشت
Altmış səkkiz
69
شصت و نه
Sixty doqquz
70
هفتاد
Yetmiş
71
هفتاد و یک
Yetmiş bir
72
هفتادودو
Yetmiş iki
73
هفتاد و سه
Yetmiş üç
74
هفتاد و چهار
Yetmiş dörd
75
هفتاد و پنج
Yetmiş beş
76
هفتاد و شش
Yetmiş altı
77
هفتاد و هفت
Yetmiş yeddi
78
هفتاد و هشت
Yetmiş səkkiz
79
هفتاد و نه
Yetmiş doqquz
80
هشتاد
Səksən
81
هشتاد و یک
Səksən bir
82
هشتاد و دو
Səksən iki
83
هشتاد و سه
Səksən üç
84
هشتاد و چهار
Səksən dörd
85
هشتاد و پنج
Səksən beş
86
هشتاد و شش
Səksən altı
87
هشتاد و هفت
Səksən yeddi
88
هشتاد و هشت
Səksən səkkiz
89
هشتاد و نه
Səksən doqquz
90
نود
Doxsan
91
نود و یک
Doxsan bir
92
نود و دو
Doxsan iki
93
نود و سه
Doxsan üç
94
نود و چهار
Doxsan dörd
95
نود و پنج
Doxsan beş
96
نود و شش
Doxsan altı
97
نود و هفت
Doxsan yeddi
98
نود و هشت
Doxsan səkkiz
99
نود و نه
Doxsan doqquz
100
صد
Yüz

Comments

Loading Comments