Filipin nömrələri

Filipin nömrələri

0
sero
Sıfır
1
isa
Bir
2
dalawa
Iki
3
tatlo
Üç
4
apat
Dörd
5
lima
Beş
6
anim
Altı
7
pito
Yeddi
8
walo
Səkkiz
9
siyam
Doqquz
10
sampu
On
11
labingisa
On bir
12
labingdalawa
On iki
13
labingtatlo
On üç
14
labingapat
On dörd
15
labinglima
On beş
16
labinganim
On altı
17
labingpito
On yeddi
18
labingwalo
On səkkiz
19
labingsiyam
On doqquz
20
dalawampu
Iyirmi
21
dalawampu't isa
Iyirmi bir
22
dalawampu't dalawa
İyirmi iki
23
dalawampu't tatlo
Iyirmi üç
24
dalawampu't apat
Iyirmi dörd
25
dalawampu't lima
Iyirmi beş
26
dalawampu't anim
Iyirmi altı
27
dalawampu't pito
Iyirmi yeddi
28
dalawampu't walo
Iyirmi səkkiz
29
dalawampu't siyam
Iyirmi doqquz
30
tatlompu
Otuz
31
tatlompu't isa
Otuz bir
32
tatlompu't dalawa
Otuz iki
33
tatlompu't tatlo
Otuz üç
34
tatlompu't apat
Otuz dörd
35
tatlompu't lima
Otuz beş
36
tatlompu't anim
Otuz altı
37
tatlompu't pito
Otuz yeddi
38
tatlompu't walo
Otuz səkkiz
39
tatlompu't siyam
Otuz doqquz
40
apatnapo
Qırx
41
apatnapo't isa
Qırx bir
42
apatnapo't dalawa
Qırx iki
43
apatnapo't tatlo
Qırx üç
44
apatnapo't apat
Qırx dörd
45
apatnapo't lima
Qırx beş
46
apatnapo't anim
Qırx altı
47
apatnapo't pito
Qırx yeddi
48
apatnapo't walo
Qırx səkkiz
49
apatnapo't siyam
Qırx doqquz
50
limampo
Əlli
51
limampu't isa
Əlli bir
52
limampu't dalawa
Əlli iki
53
limampu't tatlo
Əlli üç
54
limampu't apat
Əlli dörd
55
limampu't lima
Əlli beş
56
limampu't anim
Əlli altı
57
limampu't pito
Əlli yeddi
58
limampu't walo
Əlli səkkiz
59
limampu't siyam
Əlli doqquz
60
animnapo
Altmış
61
animnapu't isa
Altmış bir
62
animnapu't dalawa
Sixty iki
63
animnapu't tatlo
Altmış üç
64
animnapu't apat
Altmış dörd
65
animnapu't lima
Altmış beş
66
animnapu't anim
Altmış altı
67
animnapu't pito
Altmış yeddi
68
animnapu't walo
Altmış səkkiz
69
animnapu't siyam
Sixty doqquz
70
pitumpo
Yetmiş
71
pitumpo't isa
Yetmiş bir
72
pitumpo't dalawa
Yetmiş iki
73
pitumpo't tatlo
Yetmiş üç
74
pitumpo't apat
Yetmiş dörd
75
pitumpo't lima
Yetmiş beş
76
pitumpo't anim
Yetmiş altı
77
pitumpo't pito
Yetmiş yeddi
78
pitumpo't walo
Yetmiş səkkiz
79
pitumpo't siyam
Yetmiş doqquz
80
walompu
Səksən
81
walopmu't isa
Səksən bir
82
walopmu't dalawa
Səksən iki
83
walopmu't tatlo
Səksən üç
84
walopmu't apat
Səksən dörd
85
walopmu't lima
Səksən beş
86
walopmu't anim
Səksən altı
87
walopmu't pito
Səksən yeddi
88
walopmu't walo
Səksən səkkiz
89
walopmu't siyam
Səksən doqquz
90
siyamnapu
Doxsan
91
siyamnapu't isa
Doxsan bir
92
siyamnapu't dalawa
Doxsan iki
93
siyamnapu't tatlo
Doxsan üç
94
siyamnapu't apat
Doxsan dörd
95
siyamnapu't lima
Doxsan beş
96
siyamnapu't anim
Doxsan altı
97
siyamnapu't pito
Doxsan yeddi
98
siyamnapu't walo
Doxsan səkkiz
99
siyamnapu't siyam
Doxsan doqquz
100
isangdaan
Yüz

Comments

Loading Comments