İndoneziya nömrələri

İndoneziya nömrələri

#Azərbaycan diliİndoneziyaSound
0Sıfırnol
1Birsatu
2Ikidua
3Üçtiga
4Dördempat
5Beşlima
6Altıenam
7Yedditujuh
8Səkkizdelapan
9Doqquzsembilan
10Onsepuluh
11On birsebelas
12On ikidua belas
13On üçtiga belas
14On dördempat belas
15On beşlima belas
16On altıenam belas
17On yedditujuh belas
18On səkkizdelapan belas
19On doqquzsembilan belas
20Iyirmidua puluh
21Iyirmi birdua puluh satu
22İyirmi ikidua puluh dua
23Iyirmi üçdua puluh tiga
24Iyirmi dörddua puluh empat
25Iyirmi beşdua puluh lima
26Iyirmi altıdua puluh enam
27Iyirmi yeddidua puluh tujuh
28Iyirmi səkkizdua puluh delapan
29Iyirmi doqquzdua puluh sembilan
30Otuztiga puluh
31Otuz birtiga puluh satu
32Otuz ikitiga puluh dua
33Otuz üçtiga puluh tiga
34Otuz dördtiga puluh empat
35Otuz beştiga puluh lima
36Otuz altıtiga puluh enam
37Otuz yedditiga puluh tujuh
38Otuz səkkiztiga puluh delapan
39Otuz doqquztiga puluh sembilan
40Qırxempat puluh
41Qırx birempat puluh satu
42Qırx ikiempat puluh dua
43Qırx üçempat puluh tiga
44Qırx dördempat puluh empat
45Qırx beşempat puluh lima
46Qırx altıempat puluh enam
47Qırx yeddiempat puluh tujuh
48Qırx səkkizempat puluh delapan
49Qırx doqquzempat puluh sembilan
50Əllilima puluh
51Əlli birlima puluh satu
52Əlli ikilima puluh dua
53Əlli üçlima puluh tiga
54Əlli dördlima puluh empat
55Əlli beşlima puluh lima
56Əlli altılima puluh enam
57Əlli yeddilima puluh tujuh
58Əlli səkkizlima puluh delapan
59Əlli doqquzlima puluh sembilan
60Altmışenam puluh
61Altmış birenam puluh satu
62Sixty ikienam puluh dua
63Altmış üçenam puluh tiga
64Altmış dördenam puluh empat
65Altmış beşenam puluh lima
66Altmış altıenam puluh enam
67Altmış yeddienam puluh tujuh
68Altmış səkkizenam puluh delapan
69Sixty doqquzenam puluh sembilan
70Yetmiştujuh puluh
71Yetmiş birtujuh puluh satu
72Yetmiş ikitujuh puluh dua
73Yetmiş üçtujuh puluh tiga
74Yetmiş dördtujuh puluh empat
75Yetmiş beştujuh puluh lima
76Yetmiş altıtujuh puluh enam
77Yetmiş yedditujuh puluh tujuh
78Yetmiş səkkiztujuh puluh delapan
79Yetmiş doqquztujuh puluh sembilan
80Səksəndelapan puluh
81Səksən birdelapan puluh satu
82Səksən ikidelapan puluh dua
83Səksən üçdelapan puluh tiga
84Səksən dörddelapan puluh empat
85Səksən beşdelapan puluh lima
86Səksən altıdelapan puluh enam
87Səksən yeddidelapan puluh tujuh
88Səksən səkkizdelapan puluh delapan
89Səksən doqquzdelapan puluh sembilan
90Doxsansembilan puluh
91Doxsan birsembilan puluh satu
92Doxsan ikisembilan puluh dua
93Doxsan üçsembilan puluh tiga
94Doxsan dördsembilan puluh empat
95Doxsan beşsembilan puluh lima
96Doxsan altısembilan puluh enam
97Doxsan yeddisembilan puluh tujuh
98Doxsan səkkizsembilan puluh delapan
99Doxsan doqquzsembilan puluh sembilan
100Yüzseratus

Comments

Loading Comments