İspan nömrələri

İspan nömrələri

0
Cero
Sıfır
1
uno
Bir
2
dos
Iki
3
tres
Üç
4
cuatro
Dörd
5
cinco
Beş
6
seis
Altı
7
siete
Yeddi
8
ocho
Səkkiz
9
nueve
Doqquz
10
diez
On
11
once
On bir
12
doce
On iki
13
trece
On üç
14
catorce
On dörd
15
quince
On beş
16
dieciséis
On altı
17
diecisiete
On yeddi
18
dieciocho
On səkkiz
19
diecinueve
On doqquz
20
veinte
Iyirmi
21
veintiuno
Iyirmi bir
22
veintidós
İyirmi iki
23
veintitrés
Iyirmi üç
24
veinticuatro
Iyirmi dörd
25
veinticinco
Iyirmi beş
26
veintiséis
Iyirmi altı
27
veintisiete
Iyirmi yeddi
28
veintiocho
Iyirmi səkkiz
29
veintinueve
Iyirmi doqquz
30
treinta
Otuz
31
treinta y uno
Otuz bir
32
treinta y dos
Otuz iki
33
treinta y tres
Otuz üç
34
treinta y cuatro
Otuz dörd
35
treinta y cinco
Otuz beş
36
treinta y seis
Otuz altı
37
treinta y siete
Otuz yeddi
38
treinta y ocho
Otuz səkkiz
39
treinta y nueve
Otuz doqquz
40
cuarenta
Qırx
41
cuarenta y uno
Qırx bir
42
cuarenta y dos
Qırx iki
43
cuarenta y tres
Qırx üç
44
cuarenta y cuatro
Qırx dörd
45
cuarenta y cinco
Qırx beş
46
cuarenta y seis
Qırx altı
47
cuarenta y siete
Qırx yeddi
48
cuarenta y ocho
Qırx səkkiz
49
cuarenta y nueve
Qırx doqquz
50
cincuenta
Əlli
51
cincuenta y uno
Əlli bir
52
cincuenta y dos
Əlli iki
53
cincuenta y tres
Əlli üç
54
cincuenta y cuatro
Əlli dörd
55
cincuenta y cinco
Əlli beş
56
cincuenta y seis
Əlli altı
57
cincuenta y siete
Əlli yeddi
58
cincuenta y ocho
Əlli səkkiz
59
cincuenta y nueve
Əlli doqquz
60
sesenta
Altmış
61
sesenta y uno
Altmış bir
62
sesenta y dos
Sixty iki
63
sesenta y tres
Altmış üç
64
sesenta y cuatro
Altmış dörd
65
sesenta y cinco
Altmış beş
66
sesenta y seis
Altmış altı
67
sesenta y siete
Altmış yeddi
68
sesenta y ocho
Altmış səkkiz
69
sesenta y nueve
Sixty doqquz
70
setenta
Yetmiş
71
setenta y uno
Yetmiş bir
72
setenta y dos
Yetmiş iki
73
setenta y tres
Yetmiş üç
74
setenta y cuatro
Yetmiş dörd
75
setenta y cinco
Yetmiş beş
76
setenta y seis
Yetmiş altı
77
setenta y siete
Yetmiş yeddi
78
setenta y ocho
Yetmiş səkkiz
79
setenta y nueve
Yetmiş doqquz
80
ochenta
Səksən
81
ochenta y uno
Səksən bir
82
ochenta y dos
Səksən iki
83
ochenta y tres
Səksən üç
84
ochenta y cuatro
Səksən dörd
85
ochenta y cinco
Səksən beş
86
ochenta y seis
Səksən altı
87
ochenta y siete
Səksən yeddi
88
ochenta y ocho
Səksən səkkiz
89
ochenta y nueve
Səksən doqquz
90
noventa
Doxsan
91
noventa y uno
Doxsan bir
92
noventa y dos
Doxsan iki
93
noventa y tres
Doxsan üç
94
noventa y cuatro
Doxsan dörd
95
noventa y cinco
Doxsan beş
96
noventa y seis
Doxsan altı
97
noventa y siete
Doxsan yeddi
98
noventa y ocho
Doxsan səkkiz
99
noventa y nueve
Doxsan doqquz
100
cien
Yüz

Comments

Loading Comments