İtalyan nömrələri

İtalyan nömrələri

0
Zero
Sıfır
1
uno
Bir
2
due
Iki
3
tre
Üç
4
quattro
Dörd
5
cinque
Beş
6
sei
Altı
7
sette
Yeddi
8
otto
Səkkiz
9
nove
Doqquz
10
dieci
On
11
undici
On bir
12
dodici
On iki
13
tredici
On üç
14
quattordici
On dörd
15
quindici
On beş
16
sedici
On altı
17
diciassette
On yeddi
18
diciotto
On səkkiz
19
diciannove
On doqquz
20
venti
Iyirmi
21
ventuno
Iyirmi bir
22
ventidue
İyirmi iki
23
ventitré
Iyirmi üç
24
ventiquattro
Iyirmi dörd
25
venticinque
Iyirmi beş
26
ventisei
Iyirmi altı
27
ventisette
Iyirmi yeddi
28
ventotto
Iyirmi səkkiz
29
ventinove
Iyirmi doqquz
30
trenta
Otuz
31
trentuno
Otuz bir
32
trentadue
Otuz iki
33
trentatré
Otuz üç
34
trentaquattro
Otuz dörd
35
trentacinque
Otuz beş
36
trentasei
Otuz altı
37
trentasette
Otuz yeddi
38
trentotto
Otuz səkkiz
39
trentanove
Otuz doqquz
40
quaranta
Qırx
41
quarantuno
Qırx bir
42
quarantadue
Qırx iki
43
quarantatré
Qırx üç
44
quarantaquattro
Qırx dörd
45
quarantacinque
Qırx beş
46
quarantasei
Qırx altı
47
quarantasette
Qırx yeddi
48
quarantotto
Qırx səkkiz
49
quarantanove
Qırx doqquz
50
cinquanta
Əlli
51
cinquantuno
Əlli bir
52
cinquantadue
Əlli iki
53
cinquantatré
Əlli üç
54
cinquantaquattro
Əlli dörd
55
cinquantacinque
Əlli beş
56
cinquantasei
Əlli altı
57
cinquantasette
Əlli yeddi
58
cinquantotto
Əlli səkkiz
59
cinquantanove
Əlli doqquz
60
sessanta
Altmış
61
sessantuno
Altmış bir
62
sessantadue
Sixty iki
63
sessantatré
Altmış üç
64
sessantaquattro
Altmış dörd
65
sessantacinque
Altmış beş
66
sessantasei
Altmış altı
67
sessantasette
Altmış yeddi
68
sessantotto
Altmış səkkiz
69
sessantanove
Sixty doqquz
70
settanta
Yetmiş
71
settantuno
Yetmiş bir
72
settantadue
Yetmiş iki
73
settantatré
Yetmiş üç
74
settantaquattro
Yetmiş dörd
75
settantacinque
Yetmiş beş
76
settantasei
Yetmiş altı
77
settantasette
Yetmiş yeddi
78
settantotto
Yetmiş səkkiz
79
settantanove
Yetmiş doqquz
80
ottanta
Səksən
81
ottantuno
Səksən bir
82
ottantadue
Səksən iki
83
ottantatré
Səksən üç
84
ottantaquattro
Səksən dörd
85
ottantacinque
Səksən beş
86
ottantasei
Səksən altı
87
ottantasette
Səksən yeddi
88
ottantotto
Səksən səkkiz
89
ottantanove
Səksən doqquz
90
novanta
Doxsan
91
novantuno
Doxsan bir
92
novantadue
Doxsan iki
93
novantatré
Doxsan üç
94
novantaquattro
Doxsan dörd
95
novantacinque
Doxsan beş
96
novantasei
Doxsan altı
97
novantasette
Doxsan yeddi
98
novantotto
Doxsan səkkiz
99
novantanove
Doxsan doqquz
100
cento
Yüz

Comments

Loading Comments