Latın nömrələri

Latın nömrələri

0
nihil
Sıfır
1
ūnus
Bir
2
duo
Iki
3
trēs
Üç
4
quattuor
Dörd
5
quīnque
Beş
6
sex
Altı
7
septem
Yeddi
8
octō
Səkkiz
9
novem
Doqquz
10
decem
On
11
ūndecim
On bir
12
duodēcim
On iki
13
trēdecim
On üç
14
quattuordecim
On dörd
15
quīndecim
On beş
16
sēdecim
On altı
17
septendecim
On yeddi
18
duodēvīgintī
On səkkiz
19
ūndēvīgintī
On doqquz
20
vīgintī
Iyirmi
21
vīgintī ūnus
Iyirmi bir
22
vīgintī duo
İyirmi iki
23
vīgintī trēs
Iyirmi üç
24
vīgintī quattuor
Iyirmi dörd
25
vīgintī quīnque
Iyirmi beş
26
vīgintī sex
Iyirmi altı
27
vīgintī septem
Iyirmi yeddi
28
vīgintī octō
Iyirmi səkkiz
29
vīgintī novem
Iyirmi doqquz
30
trīgintā
Otuz
31
trīgintā ūnus
Otuz bir
32
trīgintā duo
Otuz iki
33
trīgintā trēs
Otuz üç
34
trīgintā quattuor
Otuz dörd
35
trīgintā quīnque
Otuz beş
36
trīgintā sex
Otuz altı
37
trīgintā septem
Otuz yeddi
38
trīgintā octō
Otuz səkkiz
39
trīgintā novem
Otuz doqquz
40
quadrāgintā
Qırx
41
quadrāgintā ūnus
Qırx bir
42
quadrāgintā duo
Qırx iki
43
quadrāgintā trēs
Qırx üç
44
quadrāgintā quattuor
Qırx dörd
45
quadrāgintā quīnque
Qırx beş
46
quadrāgintā sex
Qırx altı
47
quadrāgintā septem
Qırx yeddi
48
quadrāgintā octō
Qırx səkkiz
49
quadrāgintā novem
Qırx doqquz
50
quīnquāgintā
Əlli
51
quīnquāgintā ūnus
Əlli bir
52
quīnquāgintā duo
Əlli iki
53
quīnquāgintā trēs
Əlli üç
54
quīnquāgintā quattuor
Əlli dörd
55
quīnquāgintā quīnque
Əlli beş
56
quīnquāgintā sex
Əlli altı
57
quīnquāgintā septem
Əlli yeddi
58
quīnquāgintā octō
Əlli səkkiz
59
quīnquāgintā novem
Əlli doqquz
60
sexāgintā
Altmış
61
sexāgintā ūnus
Altmış bir
62
sexāgintā duo
Sixty iki
63
sexāgintā trēs
Altmış üç
64
sexāgintā quattuor
Altmış dörd
65
sexāgintā quīnque
Altmış beş
66
sexāgintā sex
Altmış altı
67
sexāgintā septem
Altmış yeddi
68
sexāgintā octō
Altmış səkkiz
69
sexāgintā novem
Sixty doqquz
70
septuāgintā
Yetmiş
71
septuāgintā ūnus
Yetmiş bir
72
septuāgintā duo
Yetmiş iki
73
septuāgintā trēs
Yetmiş üç
74
septuāgintā quattuor
Yetmiş dörd
75
septuāgintā quīnque
Yetmiş beş
76
septuāgintā sex
Yetmiş altı
77
septuāgintā septem
Yetmiş yeddi
78
septuāgintā octō
Yetmiş səkkiz
79
septuāgintā novem
Yetmiş doqquz
80
octōgintā
Səksən
81
octōgintā ūnus
Səksən bir
82
octōgintā duo
Səksən iki
83
octōgintā trēs
Səksən üç
84
octōgintā quattuor
Səksən dörd
85
octōgintā quīnque
Səksən beş
86
octōgintā sex
Səksən altı
87
octōgintā septem
Səksən yeddi
88
octōgintā octo
Səksən səkkiz
89
octōgintā novem
Səksən doqquz
90
nōnāgintā
Doxsan
91
nōnāgintā ūnus
Doxsan bir
92
nōnāgintā duo
Doxsan iki
93
nōnāgintā trēs
Doxsan üç
94
nōnāgintā quattuor
Doxsan dörd
95
nōnāgintā quīnque
Doxsan beş
96
nōnāgintā sex
Doxsan altı
97
nōnāgintā septem
Doxsan yeddi
98
nōnāgintā octō
Doxsan səkkiz
99
nōnāgintā novem
Doxsan doqquz
100
centum
Yüz

Comments

Loading Comments