Litva nömrələri

Litva nömrələri

0
nulis
Sıfır
1
vienas
Bir
2
du
Iki
3
trys
Üç
4
keturi
Dörd
5
penki
Beş
6
šeši
Altı
7
septyni
Yeddi
8
aštuoni
Səkkiz
9
devyni
Doqquz
10
dešimt
On
11
vienuolika
On bir
12
dvylika
On iki
13
trylika
On üç
14
keturiolika
On dörd
15
penkiolika
On beş
16
šešiolika
On altı
17
septyniolika
On yeddi
18
aštuoniolika
On səkkiz
19
devyniolika
On doqquz
20
dvidešimt
Iyirmi
21
dvidešimt vienas
Iyirmi bir
22
dvidešimt du
İyirmi iki
23
dvidešimt trys
Iyirmi üç
24
dvidešimt keturi
Iyirmi dörd
25
dvidešimt penki
Iyirmi beş
26
dvidešimt šeši
Iyirmi altı
27
dvidešimt septyni
Iyirmi yeddi
28
dvidešimt aštuoni
Iyirmi səkkiz
29
dvidešimt devyni
Iyirmi doqquz
30
trisdešimt
Otuz
31
trisdešimt vienas
Otuz bir
32
trisdešimt du
Otuz iki
33
trisdešimt trys
Otuz üç
34
trisdešimt keturi
Otuz dörd
35
trisdešimt penki
Otuz beş
36
trisdešimt šeši
Otuz altı
37
trisdešimt septyni
Otuz yeddi
38
trisdešimt aštuoni
Otuz səkkiz
39
trisdešimt devyni
Otuz doqquz
40
keturiasdešimt
Qırx
41
keturiasdešimt vienas
Qırx bir
42
keturiasdešimt du
Qırx iki
43
keturiasdešimt trys
Qırx üç
44
keturiasdešimt keturi
Qırx dörd
45
keturiasdešimt penki
Qırx beş
46
keturiasdešimt šeši
Qırx altı
47
keturiasdešimt septyni
Qırx yeddi
48
keturiasdešimt aštuoni
Qırx səkkiz
49
keturiasdešimt devyni
Qırx doqquz
50
penkiasdešimt
Əlli
51
penkiasdešimt vienas
Əlli bir
52
penkiasdešimt du
Əlli iki
53
penkiasdešimt trys
Əlli üç
54
penkiasdešimt keturi
Əlli dörd
55
penkiasdešimt penki
Əlli beş
56
penkiasdešimt šeši
Əlli altı
57
penkiasdešimt septyni
Əlli yeddi
58
penkiasdešimt aštuoni
Əlli səkkiz
59
penkiasdešimt devyni
Əlli doqquz
60
šešiasdešimt
Altmış
61
šešiasdešimt vienas
Altmış bir
62
šešiasdešimt du
Sixty iki
63
šešiasdešimt trys
Altmış üç
64
šešiasdešimt keturi
Altmış dörd
65
šešiasdešimt penki
Altmış beş
66
šešiasdešimt šeši
Altmış altı
67
šešiasdešimt septyni
Altmış yeddi
68
šešiasdešimt aštuoni
Altmış səkkiz
69
šešiasdešimt devyni
Sixty doqquz
70
septyniasdešimt
Yetmiş
71
septyniasdešimt vienas
Yetmiş bir
72
septyniasdešimt du
Yetmiş iki
73
septyniasdešimt trys
Yetmiş üç
74
septyniasdešimt keturi
Yetmiş dörd
75
septyniasdešimt penki
Yetmiş beş
76
septyniasdešimt šeši
Yetmiş altı
77
septyniasdešimt septyni
Yetmiş yeddi
78
septyniasdešimt aštuoni
Yetmiş səkkiz
79
septyniasdešimt devyni
Yetmiş doqquz
80
aštuoniasdešimt
Səksən
81
aštuoniasdešimt vienas
Səksən bir
82
aštuoniasdešimt du
Səksən iki
83
aštuoniasdešimt trys
Səksən üç
84
aštuoniasdešimt keturi
Səksən dörd
85
aštuoniasdešimt penki
Səksən beş
86
aštuoniasdešimt šeši
Səksən altı
87
aštuoniasdešimt septyni
Səksən yeddi
88
aštuoniasdešimt aštuoni
Səksən səkkiz
89
aštuoniasdešimt devyni
Səksən doqquz
90
devyniasdešimt
Doxsan
91
devyniasdešimt vienas
Doxsan bir
92
devyniasdešimt du
Doxsan iki
93
devyniasdešimt trys
Doxsan üç
94
devyniasdešimt keturi
Doxsan dörd
95
devyniasdešimt penki
Doxsan beş
96
devyniasdešimt šeši
Doxsan altı
97
devyniasdešimt septyni
Doxsan yeddi
98
devyniasdešimt aštuoni
Doxsan səkkiz
99
devyniasdešimt devyni
Doxsan doqquz
100
šimtas
Yüz

Comments

Loading Comments