Makedoniya nömrələri

Makedoniya nömrələri

#Azərbaycan diliMakedoniyaSound
0Sıfırнула-
1Birеден-
2Ikiдва-
3Üçтри-
4Dördчетири-
5Beşпет-
6Altıшест-
7Yeddiседум-
8Səkkizосум-
9Doqquzдевет-
10Onдесет-
11On birединаесет-
12On ikiдванаесет-
13On üçтринаесет-
14On dördчетиринаесет-
15On beşпетнаесет-
16On altıшеснаесет-
17On yeddiседумнаесет-
18On səkkizосумнаесет-
19On doqquzдеветнаесет-
20Iyirmiдваесет-
21Iyirmi birдваесет и еден-
22İyirmi ikiдваесет и два-
23Iyirmi üçдваесет и три-
24Iyirmi dördдваесет и четири-
25Iyirmi beşдваесет и пет-
26Iyirmi altıдваесет и шест-
27Iyirmi yeddiдваесет и седум-
28Iyirmi səkkizдваесет и осум-
29Iyirmi doqquzдваесет и девет-
30Otuzтриесет-
31Otuz birтриесет и еден-
32Otuz ikiтриесет и два-
33Otuz üçтриесет и три-
34Otuz dördтриесет и четири-
35Otuz beşтриесет и пет-
36Otuz altıтриесет и шест-
37Otuz yeddiтриесет и седум-
38Otuz səkkizтриесет и осум-
39Otuz doqquzтриесет и девет-
40Qırxчетириесет-
41Qırx birчетириесет и еден-
42Qırx ikiчетириесет и два-
43Qırx üçчетириесет и три-
44Qırx dördчетириесет и четири-
45Qırx beşчетириесет и пет-
46Qırx altıчетириесет и шест-
47Qırx yeddiчетириесет и седум-
48Qırx səkkizчетириесет и осум-
49Qırx doqquzчетириесет и девет-
50Əlliпедесет-
51Əlli birпедесет и еден-
52Əlli ikiпедесет и два-
53Əlli üçпедесет и три-
54Əlli dördпедесет и четири-
55Əlli beşпедесет и пет-
56Əlli altıпедесет и шест-
57Əlli yeddiпедесет и седум-
58Əlli səkkizпедесет и осум-
59Əlli doqquzпедесет и девет-
60Altmışшеесет-
61Altmış birшеесет и еден-
62Sixty ikiшеесет и два-
63Altmış üçшеесет и три-
64Altmış dördшеесет и четири-
65Altmış beşшеесет и пет-
66Altmış altıшеесет и шест-
67Altmış yeddiшеесет и седум-
68Altmış səkkizшеесет и осум-
69Sixty doqquzшеесет и девет-
70Yetmişседумдесет-
71Yetmiş birседумдесет и еден-
72Yetmiş ikiседумдесет и два-
73Yetmiş üçседумдесет и три-
74Yetmiş dördседумдесет и четири-
75Yetmiş beşседумдесет и пет-
76Yetmiş altıседумдесет и шест-
77Yetmiş yeddiседумдесет и седум-
78Yetmiş səkkizседумдесет и осум-
79Yetmiş doqquzседумдесет и девет-
80Səksənосумдесет-
81Səksən birосумдесет и еден-
82Səksən ikiосумдесет и два-
83Səksən üçосумдесет и три-
84Səksən dördосумдесет и четири-
85Səksən beşосумдесет и пет-
86Səksən altıосумдесет и шест-
87Səksən yeddiосумдесет и седум-
88Səksən səkkizосумдесет и осум-
89Səksən doqquzосумдесет и девет-
90Doxsanдеведесет-
91Doxsan birдеведесет и еден-
92Doxsan ikiдеведесет и два-
93Doxsan üçдеведесет и три-
94Doxsan dördдеведесет и четири-
95Doxsan beşдеведесет и пет-
96Doxsan altıдеведесет и шест-
97Doxsan yeddiдеведесет и седум-
98Doxsan səkkizдеведесет и осум-
99Doxsan doqquzдеведесет и девет-
100Yüzсто-

Comments

Loading Comments