Özbək nömrələri

Özbək nömrələri

#Azərbaycan diliÖzbəkSound
0Sıfırno'l-
1Birbir-
2Ikiikki-
3Üçuch-
4Dördto'rt-
5Beşbesh-
6Altıolti-
7Yeddiyetti-
8Səkkizsakkiz-
9Doqquzto'qqiz-
10Ono'n-
11On biro'n bir-
12On ikio'n ikki-
13On üço'n uch-
14On dördo'n to'rt-
15On beşo'n besh-
16On altıo'n olti-
17On yeddio'n yetti-
18On səkkizo'n sakkiz-
19On doqquzo'n to'qqiz-
20Iyirmiyigirma-
21Iyirmi biryigirma bir-
22İyirmi ikiyigirma ikki-
23Iyirmi üçyigirma uch-
24Iyirmi dördyigirma to'rt-
25Iyirmi beşyigirma besh-
26Iyirmi altıyigirma olti-
27Iyirmi yeddiyigirma yetti-
28Iyirmi səkkizyigiıma sakkiz-
29Iyirmi doqquzyigirına to'qqiz-
30Otuzo'ttiz-
31Otuz biro'ttiz bir-
32Otuz ikio'ttiz ikki-
33Otuz üço'ttiz uch-
34Otuz dördo'ttiz to'rt-
35Otuz beşo'ttiz besh-
36Otuz altıo'ttiz olti-
37Otuz yeddio'ttiz yetti-
38Otuz səkkizo'ttiz sakkiz-
39Otuz doqquzo'ttiz to'qqiz-
40Qırxqirq-
41Qırx birqirq bir-
42Qırx ikiqirq ikki-
43Qırx üçqirq uch-
44Qırx dördqirq to'rt-
45Qırx beşqirq besh-
46Qırx altıqirq olti-
47Qırx yeddiqirq yetti-
48Qırx səkkizqirq sakkiz-
49Qırx doqquzqirq to'qqiz-
50Əlliellik-
51Əlli birellik bir-
52Əlli ikiellik ikki-
53Əlli üçellik uch-
54Əlli dördellik to'rt-
55Əlli beşellik besh-
56Əlli altıellik olti-
57Əlli yeddiellik yetti-
58Əlli səkkizellik sakkiz-
59Əlli doqquzellik to'qqiz-
60Altmışoltmish-
61Altmış biroltmish bir-
62Sixty ikioltmish ikki-
63Altmış üçoltmish uch-
64Altmış dördoltmish to'rt-
65Altmış beşoltmish besh-
66Altmış altıoltmish olti-
67Altmış yeddioltmish yetti-
68Altmış səkkizoltmish sakkiz-
69Sixty doqquzoltmish to'qqiz-
70Yetmişyetmish-
71Yetmiş biryetmish bir-
72Yetmiş ikiyetmish ikki-
73Yetmiş üçyetmish uch-
74Yetmiş dördyetmish to'rt-
75Yetmiş beşyetmish besh-
76Yetmiş altıyetmish olti-
77Yetmiş yeddiyetmish yetti-
78Yetmiş səkkizyetmish sakkiz-
79Yetmiş doqquzyetmish to'qqiz-
80Səksənsakson-
81Səksən birsakson bir-
82Səksən ikisakson ikki-
83Səksən üçsakson uch-
84Səksən dördsakson to'rt-
85Səksən beşsakson besh-
86Səksən altısakson olti-
87Səksən yeddisakson yetti-
88Səksən səkkizsakson sakkiz-
89Səksən doqquzsakson to'qqiz-
90Doxsanto'qson-
91Doxsan birto'qson bir-
92Doxsan ikito'qson ikki-
93Doxsan üçto'qson uch-
94Doxsan dördto'qson to'rt-
95Doxsan beşto'qson besh-
96Doxsan altıto'qson olti-
97Doxsan yeddito'qson yetti-
98Doxsan səkkizto'qson sakkiz-
99Doxsan doqquzto'qson to'qqiz-
100Yüzbir yuz-

Comments

Loading Comments