Polşa nömrələri

Polşa nömrələri

# Azərbaycan dili Polyak Sound
0 Sıfır zero
1 Bir jeden
2 Iki dwa
3 Üç trzy
4 Dörd cztery
5 Beş pięć
6 Altı sześć
7 Yeddi siedem
8 Səkkiz osiem
9 Doqquz dziewięć
10 On dziesięć
11 On bir jedenaście
12 On iki dwanaście
13 On üç trzynaście
14 On dörd czternaście
15 On beş piętnaście
16 On altı szesnaście
17 On yeddi siedemnaście
18 On səkkiz osiemnaście
19 On doqquz dziewiętnaście
20 Iyirmi dwadzieścia
21 Iyirmi bir dwadzieścia jeden
22 İyirmi iki dwadzieścia dwa
23 Iyirmi üç dwadzieścia trzy
24 Iyirmi dörd dwadzieścia cztery
25 Iyirmi beş dwadzieścia pięć
26 Iyirmi altı dwadzieścia sześć
27 Iyirmi yeddi dwadzieścia siedem
28 Iyirmi səkkiz dwadzieścia osiem
29 Iyirmi doqquz dwadzieścia dziewięć
30 Otuz trzydzieści
31 Otuz bir trzydzieści jeden
32 Otuz iki trzydzieści dwa
33 Otuz üç trzydzieści trzy
34 Otuz dörd trzydzieści cztery
35 Otuz beş trzydzieści pięć
36 Otuz altı trzydzieści sześć
37 Otuz yeddi trzydzieści siedem
38 Otuz səkkiz trzydzieści osiem
39 Otuz doqquz trzydzieści dziewięć
40 Qırx czterdzieści
41 Qırx bir czterdzieści jeden
42 Qırx iki czterdzieści dwa
43 Qırx üç czterdzieści trzy
44 Qırx dörd czterdzieści cztery
45 Qırx beş czterdzieści pięć
46 Qırx altı czterdzieści sześć
47 Qırx yeddi czterdzieści siedem
48 Qırx səkkiz czterdzieści osiem
49 Qırx doqquz czterdzieści dziewięć
50 Əlli pięćdziesiąt
51 Əlli bir pięćdziesiąt jeden
52 Əlli iki pięćdziesiąt dwa
53 Əlli üç pięćdziesiąt trzy
54 Əlli dörd pięćdziesiąt cztery
55 Əlli beş pięćdziesiąt pięć
56 Əlli altı pięćdziesiąt sześć
57 Əlli yeddi pięćdziesiąt siedem
58 Əlli səkkiz pięćdziesiąt osiem
59 Əlli doqquz pięćdziesiąt dziewięć
60 Altmış sześćdziesiąt
61 Altmış bir sześćdziesiąt jeden
62 Sixty iki sześćdziesiąt dwa
63 Altmış üç sześćdziesiąt trzy
64 Altmış dörd sześćdziesiąt cztery
65 Altmış beş sześćdziesiąt pięć
66 Altmış altı sześćdziesiąt sześć
67 Altmış yeddi sześćdziesiąt siedem
68 Altmış səkkiz sześćdziesiąt osiem
69 Sixty doqquz sześćdziesiąt dziewięć
70 Yetmiş siedemdziesiąt
71 Yetmiş bir siedemdziesiąt jeden
72 Yetmiş iki siedemdziesiąt dwa
73 Yetmiş üç siedemdziesiąt trzy
74 Yetmiş dörd siedemdziesiąt cztery
75 Yetmiş beş siedemdziesiąt pięć
76 Yetmiş altı siedemdziesiąt sześć
77 Yetmiş yeddi siedemdziesiąt siedem
78 Yetmiş səkkiz siedemdziesiąt osiem
79 Yetmiş doqquz siedemdziesiąt dziewięć
80 Səksən osiemdziesiąt
81 Səksən bir osiemdziesiąt jeden
82 Səksən iki osiemdziesiąt dwa
83 Səksən üç osiemdziesiąt trzy
84 Səksən dörd osiemdziesiąt cztery
85 Səksən beş osiemdziesiąt pięć
86 Səksən altı osiemdziesiąt sześć
87 Səksən yeddi osiemdziesiąt siedem
88 Səksən səkkiz osiemdziesiąt osiem
89 Səksən doqquz osiemdziesiąt dziewięć
90 Doxsan dziewięćdziesiąt
91 Doxsan bir dziewięćdziesiąt jeden
92 Doxsan iki dziewięćdziesiąt dwa
93 Doxsan üç dziewięćdziesiąt trzy
94 Doxsan dörd dziewięćdziesiąt cztery
95 Doxsan beş dziewięćdziesiąt pięć
96 Doxsan altı dziewięćdziesiąt sześć
97 Doxsan yeddi dziewięćdziesiąt siedem
98 Doxsan səkkiz dziewięćdziesiąt osiem
99 Doxsan doqquz dziewięćdziesiąt dziewięć
100 Yüz sto

Comments

Loading Comments