Qazaxıstan nömrələri

Qazaxıstan nömrələri

#Azərbaycan diliQazaxSound
0Sıfırнөл-
1Birбір-
2Ikiекі-
3Üçүш-
4Dördтөрт-
5Beşбес-
6Altıалты-
7Yeddiжеті-
8Səkkizсегіз-
9Doqquzтоғыз-
10Onон-
11On birон бір-
12On ikiон екі-
13On üçон үш-
14On dördон төрт-
15On beşон бес-
16On altıон алты-
17On yeddiон жеті-
18On səkkizон сегіз-
19On doqquzон тоғыз-
20Iyirmiжиырма-
21Iyirmi birжиырма бір-
22İyirmi ikiжиырма екі-
23Iyirmi üçжиырма үш-
24Iyirmi dördжиырма төрт-
25Iyirmi beşжиырма бес-
26Iyirmi altıжиырма алты-
27Iyirmi yeddiжиырма жеті-
28Iyirmi səkkizжиырма сегіз-
29Iyirmi doqquzжиырма тоғыз-
30Otuzотыз-
31Otuz birОтыз бір-
32Otuz ikiОтыз екі-
33Otuz üçотыз үш-
34Otuz dördОтыз төрт-
35Otuz beşОтыз бес-
36Otuz altıотыз алты-
37Otuz yeddiОтыз жеті-
38Otuz səkkizОтыз сегіз-
39Otuz doqquzОтыз тоғыз-
40Qırxқырық-
41Qırx birҚырық бір-
42Qırx ikiқырық екі-
43Qırx üçқырық үш-
44Qırx dördқырық төрт-
45Qırx beşқырық бес-
46Qırx altıҚырық алты-
47Qırx yeddiқырық жеті-
48Qırx səkkizқырық сегіз-
49Qırx doqquzқырық тоғыз-
50Əlliелу-
51Əlli birелу бір-
52Əlli ikiелу екі-
53Əlli üçелу үш-
54Əlli dördелу төрт-
55Əlli beşелу бес-
56Əlli altıелу алты-
57Əlli yeddiелу жеті-
58Əlli səkkizелу сегіз-
59Əlli doqquzелу тоғыз-
60Altmışалпыс-
61Altmış birАлпыс бір-
62Sixty ikiалпыс екі-
63Altmış üçалпыс үш-
64Altmış dördАлпыс төрт-
65Altmış beşалпыс бес-
66Altmış altıАлпыс алты-
67Altmış yeddiАлпыс жеті-
68Altmış səkkizалпыс сегіз-
69Sixty doqquzАлпыс тоғыз-
70Yetmişжетпіс-
71Yetmiş birжетпіс бір-
72Yetmiş ikiжетпіс екі-
73Yetmiş üçжетпіс үш-
74Yetmiş dördжетпіс төрт-
75Yetmiş beşжетпіс бес-
76Yetmiş altıжетпіс алты-
77Yetmiş yeddiжетпіс жеті-
78Yetmiş səkkizжетпіс сегіз-
79Yetmiş doqquzжетпіс тоғыз-
80Səksənсексен-
81Səksən birсексен бір-
82Səksən ikiсексен екі-
83Səksən üçсексен үш-
84Səksən dördсексен төрт-
85Səksən beşсексен бес-
86Səksən altıсексен алты-
87Səksən yeddiсексен жеті-
88Səksən səkkizсексен сегіз-
89Səksən doqquzсексен тоғыз-
90Doxsanтоқсан-
91Doxsan birтоқсан бір-
92Doxsan ikiтоқсан екі-
93Doxsan üçтоқсан үш-
94Doxsan dördтоқсан төрт-
95Doxsan beşтоқсан бес-
96Doxsan altıтоқсан алты-
97Doxsan yeddiтоқсан жеті-
98Doxsan səkkizтоқсан сегіз-
99Doxsan doqquzтоқсан тоғыз-
100Yüzжүз-

Comments

Loading Comments