Qazaxıstan nömrələri

Qazaxıstan nömrələri

0
нөл
Sıfır
1
бір
Bir
2
екі
Iki
3
үш
Üç
4
төрт
Dörd
5
бес
Beş
6
алты
Altı
7
жеті
Yeddi
8
сегіз
Səkkiz
9
тоғыз
Doqquz
10
он
On
11
он бір
On bir
12
он екі
On iki
13
он үш
On üç
14
он төрт
On dörd
15
он бес
On beş
16
он алты
On altı
17
он жеті
On yeddi
18
он сегіз
On səkkiz
19
он тоғыз
On doqquz
20
жиырма
Iyirmi
21
жиырма бір
Iyirmi bir
22
жиырма екі
İyirmi iki
23
жиырма үш
Iyirmi üç
24
жиырма төрт
Iyirmi dörd
25
жиырма бес
Iyirmi beş
26
жиырма алты
Iyirmi altı
27
жиырма жеті
Iyirmi yeddi
28
жиырма сегіз
Iyirmi səkkiz
29
жиырма тоғыз
Iyirmi doqquz
30
отыз
Otuz
31
Отыз бір
Otuz bir
32
Отыз екі
Otuz iki
33
отыз үш
Otuz üç
34
Отыз төрт
Otuz dörd
35
Отыз бес
Otuz beş
36
отыз алты
Otuz altı
37
Отыз жеті
Otuz yeddi
38
Отыз сегіз
Otuz səkkiz
39
Отыз тоғыз
Otuz doqquz
40
қырық
Qırx
41
Қырық бір
Qırx bir
42
қырық екі
Qırx iki
43
қырық үш
Qırx üç
44
қырық төрт
Qırx dörd
45
қырық бес
Qırx beş
46
Қырық алты
Qırx altı
47
қырық жеті
Qırx yeddi
48
қырық сегіз
Qırx səkkiz
49
қырық тоғыз
Qırx doqquz
50
елу
Əlli
51
елу бір
Əlli bir
52
елу екі
Əlli iki
53
елу үш
Əlli üç
54
елу төрт
Əlli dörd
55
елу бес
Əlli beş
56
елу алты
Əlli altı
57
елу жеті
Əlli yeddi
58
елу сегіз
Əlli səkkiz
59
елу тоғыз
Əlli doqquz
60
алпыс
Altmış
61
Алпыс бір
Altmış bir
62
алпыс екі
Sixty iki
63
алпыс үш
Altmış üç
64
Алпыс төрт
Altmış dörd
65
алпыс бес
Altmış beş
66
Алпыс алты
Altmış altı
67
Алпыс жеті
Altmış yeddi
68
алпыс сегіз
Altmış səkkiz
69
Алпыс тоғыз
Sixty doqquz
70
жетпіс
Yetmiş
71
жетпіс бір
Yetmiş bir
72
жетпіс екі
Yetmiş iki
73
жетпіс үш
Yetmiş üç
74
жетпіс төрт
Yetmiş dörd
75
жетпіс бес
Yetmiş beş
76
жетпіс алты
Yetmiş altı
77
жетпіс жеті
Yetmiş yeddi
78
жетпіс сегіз
Yetmiş səkkiz
79
жетпіс тоғыз
Yetmiş doqquz
80
сексен
Səksən
81
сексен бір
Səksən bir
82
сексен екі
Səksən iki
83
сексен үш
Səksən üç
84
сексен төрт
Səksən dörd
85
сексен бес
Səksən beş
86
сексен алты
Səksən altı
87
сексен жеті
Səksən yeddi
88
сексен сегіз
Səksən səkkiz
89
сексен тоғыз
Səksən doqquz
90
тоқсан
Doxsan
91
тоқсан бір
Doxsan bir
92
тоқсан екі
Doxsan iki
93
тоқсан үш
Doxsan üç
94
тоқсан төрт
Doxsan dörd
95
тоқсан бес
Doxsan beş
96
тоқсан алты
Doxsan altı
97
тоқсан жеті
Doxsan yeddi
98
тоқсан сегіз
Doxsan səkkiz
99
тоқсан тоғыз
Doxsan doqquz
100
жүз
Yüz

Comments

Loading Comments