Rus nömrələri

Rus nömrələri

0
ноль
Sıfır
1
один
Bir
2
два
Iki
3
три
Üç
4
четыре
Dörd
5
пять
Beş
6
шесть
Altı
7
семь
Yeddi
8
восемь
Səkkiz
9
девять
Doqquz
10
десять
On
11
одиннадцать
On bir
12
двенадцать
On iki
13
тринадцать
On üç
14
четырнадцать
On dörd
15
пятнадцать
On beş
16
шестнадцать
On altı
17
семнадцать
On yeddi
18
восемнадцать
On səkkiz
19
девятнадцать
On doqquz
20
двадцать
Iyirmi
21
Двадцать один
Iyirmi bir
22
Двадцать два
İyirmi iki
23
Двадцать три
Iyirmi üç
24
Двадцать четыре
Iyirmi dörd
25
Двадцать пять
Iyirmi beş
26
Двадцать шесть
Iyirmi altı
27
Двадцать семь
Iyirmi yeddi
28
Двадцать восемь
Iyirmi səkkiz
29
Двадцать девять
Iyirmi doqquz
30
тридцать
Otuz
31
тридцать один
Otuz bir
32
тридцать два
Otuz iki
33
тридцать три
Otuz üç
34
тридцать четыре
Otuz dörd
35
тридцать пять
Otuz beş
36
тридцать шесть
Otuz altı
37
тридцать семь
Otuz yeddi
38
тридцать восемь
Otuz səkkiz
39
тридцать девять
Otuz doqquz
40
сорок
Qırx
41
Сорок один
Qırx bir
42
Сорок два
Qırx iki
43
Сорок три
Qırx üç
44
Сорок четыре
Qırx dörd
45
Сорок пять
Qırx beş
46
Сорок шесть
Qırx altı
47
Сорок семь
Qırx yeddi
48
Сорок восемь
Qırx səkkiz
49
Сорокд евять
Qırx doqquz
50
пятьдесят
Əlli
51
Пятьдесят один
Əlli bir
52
Пятьдесят два
Əlli iki
53
Пятьдесят три
Əlli üç
54
Пятьдесят четыре
Əlli dörd
55
Пятьдесят пять
Əlli beş
56
Пятьдесят шесть
Əlli altı
57
Пятьдесят семь
Əlli yeddi
58
Пятьдесят восемь
Əlli səkkiz
59
Пятьдесят девять
Əlli doqquz
60
шестьдесят
Altmış
61
Шестьдесят один
Altmış bir
62
Шестьдесят два
Sixty iki
63
Шестьдесят три
Altmış üç
64
Шестьдесят четыре
Altmış dörd
65
Шестьдесят пять
Altmış beş
66
Шестьдесят шесть
Altmış altı
67
Шестьдесят семь
Altmış yeddi
68
Шестьдесят восемь
Altmış səkkiz
69
Шестьдесят девять
Sixty doqquz
70
семьдесят
Yetmiş
71
Семьдесят один
Yetmiş bir
72
Семьдесят два
Yetmiş iki
73
Семьдесят три
Yetmiş üç
74
Семьдесят четыре
Yetmiş dörd
75
Семьдесят пять
Yetmiş beş
76
Семьдесят шесть
Yetmiş altı
77
Семьдесят семь
Yetmiş yeddi
78
Семьдесят восемь
Yetmiş səkkiz
79
Семьдесят девять
Yetmiş doqquz
80
восемьдесят
Səksən
81
Восемьдесят один
Səksən bir
82
Восемьдесят два
Səksən iki
83
Восемьдесят три
Səksən üç
84
Восемьдесят четыре
Səksən dörd
85
Восемьдесят пять
Səksən beş
86
Восемьдесят шесть
Səksən altı
87
Восемьдесят семь
Səksən yeddi
88
Восемьдесят восемь
Səksən səkkiz
89
Восемьдесят девять
Səksən doqquz
90
девяносто
Doxsan
91
Девяносто один
Doxsan bir
92
Девяносто два
Doxsan iki
93
Девяносто три
Doxsan üç
94
Девяносто четыре
Doxsan dörd
95
Девяносто пять
Doxsan beş
96
Девяносто шесть
Doxsan altı
97
Девяносто семь
Doxsan yeddi
98
Девяносто восемь
Doxsan səkkiz
99
девяносто девять
Doxsan doqquz
100
сто
Yüz

Comments

Loading Comments