Slovak nömrələri

Slovak nömrələri

0
Nula
Sıfır
1
Jeden
Bir
2
Dva
Iki
3
Tri
Üç
4
Štyri
Dörd
5
Päť
Beş
6
Šesť
Altı
7
Sedem
Yeddi
8
Osem
Səkkiz
9
Deväť
Doqquz
10
Desať
On
11
Jedenásť
On bir
12
Dvanásť
On iki
13
Trinásť
On üç
14
Štrnásť
On dörd
15
Pätnásť
On beş
16
Šestnásť
On altı
17
Sedemnásť
On yeddi
18
Osemnásť
On səkkiz
19
Devätnásť
On doqquz
20
Dvadsať
Iyirmi
21
Dvadsaťjeden
Iyirmi bir
22
Dvadsaťdva
İyirmi iki
23
Dvadsaťtri
Iyirmi üç
24
Dvadsaťštyri
Iyirmi dörd
25
Dvadsaťpäť
Iyirmi beş
26
Dvadsaťšesť
Iyirmi altı
27
Dvadsaťsedem
Iyirmi yeddi
28
Dvadsaťosem
Iyirmi səkkiz
29
Dvadsaťdeväť
Iyirmi doqquz
30
Tridsať
Otuz
31
Tridsaťjeden
Otuz bir
32
Tridsaťdva
Otuz iki
33
Tridsaťtri
Otuz üç
34
Tridsaťštyri
Otuz dörd
35
Tridsaťpäť
Otuz beş
36
Tridsaťšesť
Otuz altı
37
Tridsaťsedem
Otuz yeddi
38
Tridsaťosem
Otuz səkkiz
39
Tridsaťdeväť
Otuz doqquz
40
Štyridsať
Qırx
41
Štyridsaťjeden
Qırx bir
42
Štyridsaťdva
Qırx iki
43
Štyridsaťdva
Qırx üç
44
Štyridsaťštyri
Qırx dörd
45
Štyridsaťpäť
Qırx beş
46
Štyridsaťšesť
Qırx altı
47
Štyridsaťsedem
Qırx yeddi
48
Štyridsaťosem
Qırx səkkiz
49
Štyridsaťdeväť
Qırx doqquz
50
Päťdesiat
Əlli
51
Päťdesiatjeden
Əlli bir
52
Päťdesiatdva
Əlli iki
53
Päťdesiattri
Əlli üç
54
Päťdesiatštyri
Əlli dörd
55
Päťdesiatpäť
Əlli beş
56
Päťdesiatšesť
Əlli altı
57
Päťdesiatsedem
Əlli yeddi
58
Päťdesiatosem
Əlli səkkiz
59
Päťdesiatdeväť
Əlli doqquz
60
Šesťdesiat
Altmış
61
Šesťdesiatjeden
Altmış bir
62
Šesťdesiatdva
Sixty iki
63
Šesťdesiattri
Altmış üç
64
Šesťdesiatštyri
Altmış dörd
65
Šesťdesiatpäť
Altmış beş
66
Šesťdesiatšesť
Altmış altı
67
Šesťdesiatsedem
Altmış yeddi
68
Šesťdesiatosem
Altmış səkkiz
69
Šesťdesiatdeväť
Sixty doqquz
70
Sedemdesiat
Yetmiş
71
Sedemdesiatjeden
Yetmiş bir
72
Sedemdesiatdva
Yetmiş iki
73
Sedemdesiattri
Yetmiş üç
74
Sedemdesiatštyri
Yetmiş dörd
75
Sedemdesiatpäť
Yetmiş beş
76
Sedemdesiatšesť
Yetmiş altı
77
Sedemdesiatsedem
Yetmiş yeddi
78
Sedemdesiatosem
Yetmiş səkkiz
79
Sedemdesiatdeväť
Yetmiş doqquz
80
Osemdesiat
Səksən
81
Osemdesiatjeden
Səksən bir
82
Osemdesiatdva
Səksən iki
83
Osemdesiattri
Səksən üç
84
Osemdesiatštyri
Səksən dörd
85
Osemdesiatpäť
Səksən beş
86
Osemdesiatšesť
Səksən altı
87
Osemdesiatsedem
Səksən yeddi
88
Osemdesiatosem
Səksən səkkiz
89
Osemdesiatdeväť
Səksən doqquz
90
Deväťdesiat
Doxsan
91
Deväťdesiatjeden
Doxsan bir
92
Deväťdesiatdva
Doxsan iki
93
Deväťdesiattri
Doxsan üç
94
Deväťdesiatštyri
Doxsan dörd
95
Deväťdesiatpäť
Doxsan beş
96
Deväťdesiatšesť
Doxsan altı
97
Deväťdesiatsedem
Doxsan yeddi
98
Deväťdesiatosem
Doxsan səkkiz
99
Deväťdesiatdeväť
Doxsan doqquz
100
Sto
Yüz

Comments

Loading Comments