Yapon nömrələri

Yapon nömrələri

0
(ゼロ/零)
Sıfır
1
Bir
2
Iki
3
Üç
4
Dörd
5
Beş
6
Altı
7
Yeddi
8
Səkkiz
9
Doqquz
10
On
11
十一
On bir
12
十二
On iki
13
十三
On üç
14
十四
On dörd
15
十五
On beş
16
十六
On altı
17
十七
On yeddi
18
十八
On səkkiz
19
十九
On doqquz
20
二十
Iyirmi
21
二十一
Iyirmi bir
22
二十二
İyirmi iki
23
二十三
Iyirmi üç
24
二十四
Iyirmi dörd
25
二十五
Iyirmi beş
26
二十六
Iyirmi altı
27
二十七
Iyirmi yeddi
28
二十八
Iyirmi səkkiz
29
二十九
Iyirmi doqquz
30
三十
Otuz
31
三十一
Otuz bir
32
三十二
Otuz iki
33
三十三
Otuz üç
34
三十四
Otuz dörd
35
三十五
Otuz beş
36
三十六
Otuz altı
37
三十七
Otuz yeddi
38
三十八
Otuz səkkiz
39
三十九
Otuz doqquz
40
四十
Qırx
41
四十一
Qırx bir
42
四十二
Qırx iki
43
四十三
Qırx üç
44
四十四
Qırx dörd
45
四十五
Qırx beş
46
四十六
Qırx altı
47
四十七
Qırx yeddi
48
四十八
Qırx səkkiz
49
四十九
Qırx doqquz
50
五十
Əlli
51
五十一
Əlli bir
52
五十二
Əlli iki
53
五十三
Əlli üç
54
五十四
Əlli dörd
55
五十五
Əlli beş
56
五十六
Əlli altı
57
五十七
Əlli yeddi
58
五十八
Əlli səkkiz
59
五十九
Əlli doqquz
60
六十
Altmış
61
六十一
Altmış bir
62
六十二
Sixty iki
63
六十三
Altmış üç
64
六十四
Altmış dörd
65
六十五
Altmış beş
66
六十六
Altmış altı
67
六十七
Altmış yeddi
68
六十八
Altmış səkkiz
69
六十九
Sixty doqquz
70
七十
Yetmiş
71
七十一
Yetmiş bir
72
七十二
Yetmiş iki
73
七十三
Yetmiş üç
74
七十四
Yetmiş dörd
75
七十五
Yetmiş beş
76
七十六
Yetmiş altı
77
七十七
Yetmiş yeddi
78
七十八
Yetmiş səkkiz
79
七十九
Yetmiş doqquz
80
八十
Səksən
81
八十一
Səksən bir
82
八十二
Səksən iki
83
八十三
Səksən üç
84
八十四
Səksən dörd
85
八十五
Səksən beş
86
八十六
Səksən altı
87
八十七
Səksən yeddi
88
八十八
Səksən səkkiz
89
八十九
Səksən doqquz
90
九十
Doxsan
91
九十一
Doxsan bir
92
九十二
Doxsan iki
93
九十三
Doxsan üç
94
九十四
Doxsan dörd
95
九十五
Doxsan beş
96
九十六
Doxsan altı
97
九十七
Doxsan yeddi
98
九十八
Doxsan səkkiz
99
九十九
Doxsan doqquz
100
Yüz

Comments

Loading Comments