Yapon nömrələri

Yapon nömrələri

#Azərbaycan diliYaponSound
0Sıfır(ゼロ/零)
1Bir
2Iki
3Üç
4Dörd
5Beş
6Altı
7Yeddi
8Səkkiz
9Doqquz
10On
11On bir十一
12On iki十二
13On üç十三
14On dörd十四
15On beş十五
16On altı十六
17On yeddi十七
18On səkkiz十八
19On doqquz十九
20Iyirmi二十
21Iyirmi bir二十一
22İyirmi iki二十二
23Iyirmi üç二十三
24Iyirmi dörd二十四
25Iyirmi beş二十五
26Iyirmi altı二十六
27Iyirmi yeddi二十七
28Iyirmi səkkiz二十八
29Iyirmi doqquz二十九
30Otuz三十
31Otuz bir三十一
32Otuz iki三十二
33Otuz üç三十三
34Otuz dörd三十四
35Otuz beş三十五
36Otuz altı三十六
37Otuz yeddi三十七
38Otuz səkkiz三十八
39Otuz doqquz三十九
40Qırx四十
41Qırx bir四十一
42Qırx iki四十二
43Qırx üç四十三
44Qırx dörd四十四
45Qırx beş四十五
46Qırx altı四十六
47Qırx yeddi四十七
48Qırx səkkiz四十八
49Qırx doqquz四十九
50Əlli五十
51Əlli bir五十一
52Əlli iki五十二
53Əlli üç五十三
54Əlli dörd五十四
55Əlli beş五十五
56Əlli altı五十六
57Əlli yeddi五十七
58Əlli səkkiz五十八
59Əlli doqquz五十九
60Altmış六十
61Altmış bir六十一
62Sixty iki六十二
63Altmış üç六十三
64Altmış dörd六十四
65Altmış beş六十五
66Altmış altı六十六
67Altmış yeddi六十七
68Altmış səkkiz六十八
69Sixty doqquz六十九
70Yetmiş七十
71Yetmiş bir七十一
72Yetmiş iki七十二
73Yetmiş üç七十三
74Yetmiş dörd七十四
75Yetmiş beş七十五
76Yetmiş altı七十六
77Yetmiş yeddi七十七
78Yetmiş səkkiz七十八
79Yetmiş doqquz七十九
80Səksən八十
81Səksən bir八十一
82Səksən iki八十二
83Səksən üç八十三
84Səksən dörd八十四
85Səksən beş八十五
86Səksən altı八十六
87Səksən yeddi八十七
88Səksən səkkiz八十八
89Səksən doqquz八十九
90Doxsan九十
91Doxsan bir九十一
92Doxsan iki九十二
93Doxsan üç九十三
94Doxsan dörd九十四
95Doxsan beş九十五
96Doxsan altı九十六
97Doxsan yeddi九十七
98Doxsan səkkiz九十八
99Doxsan doqquz九十九
100Yüz

Comments

Loading Comments