Yunan nömrələri

Yunan nömrələri

0
μηδέν
Sıfır
1
ένα
Bir
2
δύο
Iki
3
τρία
Üç
4
τέσσερα
Dörd
5
πέντε
Beş
6
έξι
Altı
7
εφτά
Yeddi
8
οχτώ
Səkkiz
9
εννέα
Doqquz
10
δέκα
On
11
ένδεκα
On bir
12
δώδεκα
On iki
13
δεκατρία
On üç
14
δεκατέσσερα
On dörd
15
δεκαπέντε
On beş
16
δεκαέξι
On altı
17
δεκαεπτά
On yeddi
18
δεκαοκτώ
On səkkiz
19
δεκαεννιά
On doqquz
20
είκοσι
Iyirmi
21
Είκοσι ένα
Iyirmi bir
22
Είκοσι δύο
İyirmi iki
23
Είκοσι τρία
Iyirmi üç
24
Είκοσι τέσσερα
Iyirmi dörd
25
Είκοσι πέντε
Iyirmi beş
26
Είκοσι έξι
Iyirmi altı
27
Είκοσι επτά
Iyirmi yeddi
28
Είκοσι οκτώ
Iyirmi səkkiz
29
Είκοσι εννέα
Iyirmi doqquz
30
τριάντα
Otuz
31
Τριάντα ένα
Otuz bir
32
Τριάντα δύο
Otuz iki
33
Τριάντα τρία
Otuz üç
34
Τριάντα τέσσερα
Otuz dörd
35
Τριάντα πέντε
Otuz beş
36
Τριάντα έξι
Otuz altı
37
Τριάντα επτά
Otuz yeddi
38
Τριάντα οκτώ
Otuz səkkiz
39
Τριάντα εννέα
Otuz doqquz
40
σαράντα
Qırx
41
Σαράντα ένα
Qırx bir
42
Σαράντα δύο
Qırx iki
43
Σαράντα τρεις
Qırx üç
44
Σαράντα τέσσερα
Qırx dörd
45
Σαράντα πέντε
Qırx beş
46
Σαράντα έξι
Qırx altı
47
Σαράντα επτά
Qırx yeddi
48
Σαράντα οκτώ
Qırx səkkiz
49
Σαράντα εννέα
Qırx doqquz
50
πενήντα
Əlli
51
Πενήντα ένα
Əlli bir
52
Πενήντα δύο
Əlli iki
53
Πενήντα τρία
Əlli üç
54
Πενήντα τέσσερις
Əlli dörd
55
Πενήντα πέντε
Əlli beş
56
Πενήντα έξι
Əlli altı
57
Πενήντα επτά
Əlli yeddi
58
Πενήντα οκτώ
Əlli səkkiz
59
Πενήντα εννέα
Əlli doqquz
60
εξήντα
Altmış
61
Εξήντα ένα
Altmış bir
62
Εξήντα δύο
Sixty iki
63
Εξήντα τρεις
Altmış üç
64
Εξήντα τέσσερις
Altmış dörd
65
Εξήντα πέντε
Altmış beş
66
Εξήντα έξι
Altmış altı
67
Εξήντα επτά
Altmış yeddi
68
Εξήντα οκτώ
Altmış səkkiz
69
Εξήντα εννέα
Sixty doqquz
70
εβδομήντα
Yetmiş
71
Εβδομήντα ένα
Yetmiş bir
72
Εβδομήντα δύο
Yetmiş iki
73
Εβδομήντα τρία
Yetmiş üç
74
Εβδομήντα τέσσερα
Yetmiş dörd
75
Εβδομήντα πέντε
Yetmiş beş
76
Εβδομήντα έξι
Yetmiş altı
77
Εβδομήντα επτά
Yetmiş yeddi
78
Εβδομήντα οκτώ
Yetmiş səkkiz
79
Εβδομήντα εννέα
Yetmiş doqquz
80
ογδόντα
Səksən
81
Ογδόντα ένα
Səksən bir
82
Ογδόντα δύο
Səksən iki
83
Ογδόντα τρεις
Səksən üç
84
Ογδόντα τέσσερις
Səksən dörd
85
ογδόντα πέντε
Səksən beş
86
Ογδόντα έξι
Səksən altı
87
Ογδόντα επτά
Səksən yeddi
88
Ογδόντα οκτώ
Səksən səkkiz
89
Ογδόντα εννέα
Səksən doqquz
90
ενενήντα
Doxsan
91
Ενενήντα ένας
Doxsan bir
92
Ενενήντα δύο
Doxsan iki
93
Ενενήντα τρία
Doxsan üç
94
Ενενήντα τέσσερα
Doxsan dörd
95
Ενενήντα πέντε
Doxsan beş
96
Ενενήντα έξι
Doxsan altı
97
Ενενήντα επτά
Doxsan yeddi
98
Ενενήντα οκτώ
Doxsan səkkiz
99
Ενενήντα εννέα
Doxsan doqquz
100
εκατό
Yüz

Comments

Loading Comments