Yunan nömrələri

Yunan nömrələri

#Azərbaycan diliYunanSound
0Sıfırμηδέν
1Birένα
2Ikiδύο
3Üçτρία
4Dördτέσσερα
5Beşπέντε
6Altıέξι
7Yeddiεφτά
8Səkkizοχτώ
9Doqquzεννέα
10Onδέκα
11On birένδεκα
12On ikiδώδεκα
13On üçδεκατρία
14On dördδεκατέσσερα
15On beşδεκαπέντε
16On altıδεκαέξι
17On yeddiδεκαεπτά
18On səkkizδεκαοκτώ
19On doqquzδεκαεννιά
20Iyirmiείκοσι
21Iyirmi birΕίκοσι ένα
22İyirmi ikiΕίκοσι δύο
23Iyirmi üçΕίκοσι τρία
24Iyirmi dördΕίκοσι τέσσερα
25Iyirmi beşΕίκοσι πέντε
26Iyirmi altıΕίκοσι έξι
27Iyirmi yeddiΕίκοσι επτά
28Iyirmi səkkizΕίκοσι οκτώ
29Iyirmi doqquzΕίκοσι εννέα
30Otuzτριάντα
31Otuz birΤριάντα ένα
32Otuz ikiΤριάντα δύο
33Otuz üçΤριάντα τρία
34Otuz dördΤριάντα τέσσερα
35Otuz beşΤριάντα πέντε
36Otuz altıΤριάντα έξι
37Otuz yeddiΤριάντα επτά
38Otuz səkkizΤριάντα οκτώ
39Otuz doqquzΤριάντα εννέα
40Qırxσαράντα
41Qırx birΣαράντα ένα
42Qırx ikiΣαράντα δύο
43Qırx üçΣαράντα τρεις
44Qırx dördΣαράντα τέσσερα
45Qırx beşΣαράντα πέντε
46Qırx altıΣαράντα έξι
47Qırx yeddiΣαράντα επτά
48Qırx səkkizΣαράντα οκτώ
49Qırx doqquzΣαράντα εννέα
50Əlliπενήντα
51Əlli birΠενήντα ένα
52Əlli ikiΠενήντα δύο
53Əlli üçΠενήντα τρία
54Əlli dördΠενήντα τέσσερις
55Əlli beşΠενήντα πέντε
56Əlli altıΠενήντα έξι
57Əlli yeddiΠενήντα επτά
58Əlli səkkizΠενήντα οκτώ
59Əlli doqquzΠενήντα εννέα
60Altmışεξήντα
61Altmış birΕξήντα ένα
62Sixty ikiΕξήντα δύο
63Altmış üçΕξήντα τρεις
64Altmış dördΕξήντα τέσσερις
65Altmış beşΕξήντα πέντε
66Altmış altıΕξήντα έξι
67Altmış yeddiΕξήντα επτά
68Altmış səkkizΕξήντα οκτώ
69Sixty doqquzΕξήντα εννέα
70Yetmişεβδομήντα
71Yetmiş birΕβδομήντα ένα
72Yetmiş ikiΕβδομήντα δύο
73Yetmiş üçΕβδομήντα τρία
74Yetmiş dördΕβδομήντα τέσσερα
75Yetmiş beşΕβδομήντα πέντε
76Yetmiş altıΕβδομήντα έξι
77Yetmiş yeddiΕβδομήντα επτά
78Yetmiş səkkizΕβδομήντα οκτώ
79Yetmiş doqquzΕβδομήντα εννέα
80Səksənογδόντα
81Səksən birΟγδόντα ένα
82Səksən ikiΟγδόντα δύο
83Səksən üçΟγδόντα τρεις
84Səksən dördΟγδόντα τέσσερις
85Səksən beşογδόντα πέντε
86Səksən altıΟγδόντα έξι
87Səksən yeddiΟγδόντα επτά
88Səksən səkkizΟγδόντα οκτώ
89Səksən doqquzΟγδόντα εννέα
90Doxsanενενήντα
91Doxsan birΕνενήντα ένας
92Doxsan ikiΕνενήντα δύο
93Doxsan üçΕνενήντα τρία
94Doxsan dördΕνενήντα τέσσερα
95Doxsan beşΕνενήντα πέντε
96Doxsan altıΕνενήντα έξι
97Doxsan yeddiΕνενήντα επτά
98Doxsan səkkizΕνενήντα οκτώ
99Doxsan doqquzΕνενήντα εννέα
100Yüzεκατό

Comments

Loading Comments