# Беларуская Нарвежская Sound
0 нуль null
1 адзін én
2 два to
3 тры tre
4 чатыры fire
5 пяць fem
6 шэсць seks
7 сем sju
8 восем åtte
9 дзевяць ni
10 Дзесяць ti
11 адзінаццаць elleve
12 дванаццаць tolv
13 трынаццаць tretten
14 чатырнаццаць fjorten
15 пятнаццаць femten
16 шаснаццаць seksten
17 семнаццаць sytten
18 васемнаццаць atten
19 дзевятнаццаць nitten
20 дваццаць tjue
21 дваццаць адзін tjueén / én og tyve
22 дваццаць два tjueto
23 дваццаць тры tjuetre
24 дваццаць чатыры tjuefire
25 дваццаць пяць tjuefem
26 дваццаць шэсць tjueseks
27 дваццаць сем tjuesju
28 дваццаць восем tjueåtte
29 дваццаць дзевяць tjueni
30 трыццаць tretti
31 трыццаць адзін trettien
32 трыццаць два trettito
33 трыццаць тры trettitre
34 трыццаць чатыры trettifire
35 трыццаць пяць trettifem
36 трыццаць шэсць trettiseks
37 трыццаць сем trettisju
38 трыццаць восем trettiåtte
39 трыццаць дзевяць trettini
40 сорак førti
41 сорак адзін førtien
42 сорак два førtito
43 сорак тры førtitre
44 сорак чатыры førtifire
45 сорак пяць førtifem
46 сорак шэсць førtiseks
47 сорак сем førtisju
48 сорак восем førtiåtte
49 сорак дзевяць førtini / ni og førti
50 пяцьдзесят femti
51 пяцьдзесят адзін femtién / en og femti
52 пяцьдзесят два femtito
53 пяцьдзесят тры femtitre
54 пяцьдзесят чатыры femtifire
55 пяцьдзесят пяць femtifem
56 пяцьдзесят шэсць femtiseks
57 пяцьдзесят сем femtisju
58 пяцьдзесят восем femtiåtte
59 пяцьдзесят дзевяць femtini
60 шэсцьдзесят seksti
61 шэсцьдзесят адзін sekstien
62 шэсцьдзесят два sekstito
63 шэсцьдзесят тры sekstitre
64 шэсцьдзесят чатыры sekstifire
65 шэсцьдзесят пяць sekstifem
66 шэсцьдзесят шэсць sekstiseks
67 шэсцьдзесят сем sekstisju
68 шэсцьдзесят восем sekstiåtte
69 шэсцьдзесят дзевяць sekstini
70 семдзесят sytti
71 семдзесят адзін syttien
72 семдзесят два syttito
73 семдзесят тры syttitre
74 семдзесят чатыры syttifire
75 семдзесят пяць syttifem
76 семдзесят шэсць syttiseks
77 семдзесят сем syttisju
78 семдзесят восем syttiåtte
79 семдзесят дзевяць syttini
80 восемдзесят åtti
81 восемдзесят адзін åttien
82 восемдзесят два åttito
83 восемдзесят тры åttitre
84 восемдзесят чатыры åttifire
85 восемдзесят пяць åttifem
86 восемдзесят шэсць åttiseks
87 восемдзесят сем åttisju
88 восемдзесят восем åttiåtte
89 восемдзесят дзевяць åttini
90 дзевяноста nitti
91 дзевяноста адзін nittien
92 дзевяноста два nittito
93 дзевяноста тры nittitre
94 дзевяноста чатыры nittifire
95 дзевяноста пяць nittifem
96 дзевяноста шэсць nittiseks
97 дзевяноста сем nittisju / syv og nitti
98 дзевяноста восем nittiåtte
99 дзевяноста дзевяць nittini / ni og nitti
100 сто hundre

Comments

Loading Comments