Brojevi na Azerbejdžanu

Brojevi na Azerbejdžanu

0
Sıfır
nula
1
Bir
jedan
2
Iki
dva
3
Üç
tri
4
Dörd
četiri
5
Beş
pet
6
Altı
šest
7
Yeddi
sedam
8
Səkkiz
osam
9
Doqquz
devet
10
On
deset
11
On bir
jedanaest
12
On iki
dvanaest
13
On üç
trinaest
14
On dörd
četrnaest
15
On beş
petnaest
16
On altı
šesnaest
17
On yeddi
sedamnaest
18
On səkkiz
osamnaest
19
On doqquz
devetnaest
20
Iyirmi
dvadeset
21
Iyirmi bir
dvadeset i jedan
22
İyirmi iki
dvadeset i dva
23
Iyirmi üç
dvadeset i tri
24
Iyirmi dörd
dvadeset i četiri
25
Iyirmi beş
dvadeset i pet
26
Iyirmi altı
dvadeset i šest
27
Iyirmi yeddi
dvadeset i sedam
28
Iyirmi səkkiz
dvadeset i osam
29
Iyirmi doqquz
dvadeset i devet
30
Otuz
trideset
31
Otuz bir
trideset i jedan
32
Otuz iki
trideset i dva
33
Otuz üç
trideset i tri
34
Otuz dörd
trideset i četiri
35
Otuz beş
trideset i pet
36
Otuz altı
trideset i šest
37
Otuz yeddi
trideset i sedam
38
Otuz səkkiz
trideset i osam
39
Otuz doqquz
trideset i devet
40
Qırx
četrdeset
41
Qırx bir
četrdeset i jedan
42
Qırx iki
četrdeset i dva
43
Qırx üç
četrdeset i tri
44
Qırx dörd
četrdeset i četiri
45
Qırx beş
četrdeset i pet
46
Qırx altı
četrdeset i šest
47
Qırx yeddi
četrdeset i sedam
48
Qırx səkkiz
četrdeset i osam
49
Qırx doqquz
četrdeset i devet
50
Əlli
pedeset
51
Əlli bir
pedeset i jedan
52
Əlli iki
pedeset i dva
53
Əlli üç
pedeset i tri
54
Əlli dörd
pedeset i četiri
55
Əlli beş
pedeset i pet
56
Əlli altı
pedeset i šest
57
Əlli yeddi
pedeset i sedam
58
Əlli səkkiz
pedeset i osam
59
Əlli doqquz
pedeset i devet
60
Altmış
šezdeset
61
Altmış bir
šezdeset i jedan
62
Sixty iki
šezdeset i dva
63
Altmış üç
šezdeset i tri
64
Altmış dörd
šezdeset i četiri
65
Altmış beş
šezdeset i pet
66
Altmış altı
šezdeset i šest
67
Altmış yeddi
šezdeset i sedam
68
Altmış səkkiz
šezdeset i osam
69
Sixty doqquz
šezdeset i devet
70
Yetmiş
sedamdeset
71
Yetmiş bir
sedamdeset i jedan
72
Yetmiş iki
sedamdeset i dva
73
Yetmiş üç
sedamdeset i tri
74
Yetmiş dörd
sedamdeset i četiri
75
Yetmiş beş
sedamdeset i pet
76
Yetmiş altı
sedamdeset i šest
77
Yetmiş yeddi
sedamdeset i sedam
78
Yetmiş səkkiz
sedamdeset i osam
79
Yetmiş doqquz
sedamdeset i devet
80
Səksən
osamdeset
81
Səksən bir
osamdeset i jedan
82
Səksən iki
osamdeset i dva
83
Səksən üç
osamdeset i tri
84
Səksən dörd
osamdeset i četiri
85
Səksən beş
osamdeset i pet
86
Səksən altı
osamdeset i šest
87
Səksən yeddi
osamdeset i sedam
88
Səksən səkkiz
osamdeset i osam
89
Səksən doqquz
osamdeset i devet
90
Doxsan
devedeset
91
Doxsan bir
devedeset i jedan
92
Doxsan iki
devedeset i dva
93
Doxsan üç
devedeset i tri
94
Doxsan dörd
devedeset i četiri
95
Doxsan beş
devedeset i pet
96
Doxsan altı
devedeset i šest
97
Doxsan yeddi
devedeset i sedam
98
Doxsan səkkiz
devedeset i osam
99
Doxsan doqquz
devedeset i devet
100
Yüz
stotina

Comments

Loading Comments