Brojevi na danskom

Brojevi na danskom

#bosanskidanskiSound
0nulanul
1jedanet
2dvato
3tritre
4četirifire
5petfem
6šestseks
7sedamsyv
8osamotte
9devetni
10desetti
11jedanaestelleve
12dvanaesttolv
13trinaesttretten
14četrnaestfjorten
15petnaestfemten
16šesnaestseksten
17sedamnaestsytten
18osamnaestatten
19devetnaestnitten
20dvadesettyve
21dvadeset i jedanenogtyve
22dvadeset i dvatoogtyve
23dvadeset i tritreogtyve
24dvadeset i četirifireogtyve
25dvadeset i petfemogtyve
26dvadeset i šestseksogtyve
27dvadeset i sedamsyvogtyve
28dvadeset i osamotteogtyve
29dvadeset i devetniogtyve
30tridesettredive
31trideset i jedanenogtredive
32trideset i dvatoogtredive
33trideset i tritreogtredive
34trideset i četirifireogtredive
35trideset i petfemogtredive
36trideset i šestseksogtredive
37trideset i sedamsyvogtredive
38trideset i osamotteogtredive
39trideset i devetniogtredive
40četrdesetfyrre
41četrdeset i jedanenogfyrre
42četrdeset i dvatoogfyrre
43četrdeset i tritreogfyrre
44četrdeset i četirifireogfyrre
45četrdeset i petfemogfyrre
46četrdeset i šestseksogfyrre
47četrdeset i sedamsyvogfyrre
48četrdeset i osamotteogfyrre
49četrdeset i devetniogfyrre
50pedesethalvtreds
51pedeset i jedanenoghalvtreds
52pedeset i dvatooghalvtreds
53pedeset i tritreoghalvtreds
54pedeset i četirifireoghalvtreds
55pedeset i petfemoghalvtreds
56pedeset i šestseksoghalvtreds
57pedeset i sedamsyvoghalvtreds
58pedeset i osamotteoghalvtreds
59pedeset i devetnioghalvtreds
60šezdesettres
61šezdeset i jedanenogtres
62šezdeset i dvatoogtres
63šezdeset i tritreogtres
64šezdeset i četirifireogtres
65šezdeset i petfemogtres
66šezdeset i šestseksogtres
67šezdeset i sedamsyvogtres
68šezdeset i osamotteogtres
69šezdeset i devetniogtres
70sedamdesethalvfjerds
71sedamdeset i jedanenoghalvfjerds
72sedamdeset i dvatooghalvfjerds
73sedamdeset i tritreoghalvfjerds
74sedamdeset i četirifireoghalvfjerds
75sedamdeset i petfemoghalvfjerds
76sedamdeset i šestseksoghalvfjerds
77sedamdeset i sedamsyvoghalvfjerds
78sedamdeset i osamotteoghalvfjerds
79sedamdeset i devetnioghalvfjerds
80osamdesetfirs
81osamdeset i jedanenogfirs
82osamdeset i dvatoogfirs
83osamdeset i tritreogfirs
84osamdeset i četirifireogfirs
85osamdeset i petfemogfirs
86osamdeset i šestseksogfirs
87osamdeset i sedamsyvogfirs
88osamdeset i osamotteogfirs
89osamdeset i devetniogfirs
90devedesethalvfems
91devedeset i jedanenoghalvfems
92devedeset i dvatooghalvfems
93devedeset i tritreoghalvfems
94devedeset i četirifireoghalvfems
95devedeset i petfemoghalvfems
96devedeset i šestseksoghalvfems
97devedeset i sedamsyvoghalvfems
98devedeset i osamotteoghalvfems
99devedeset i devetnioghalvfems
100stotinahundrede

Comments

Loading Comments