Brojevi na estonskom

Brojevi na estonskom

#bosanskiestonskiSound
1jedanüks-
2dvakaks-
3trikolm-
4četirineli-
5petviis-
6šestkuus-
7sedamseitse-
8osamkaheksa-
9devetüheksa-
10desetkümme-
11jedanaestüksteist-
12dvanaestkaksteist-
13trinaestkolmteist-
14četrnaestneliteist-
15petnaestviisteist-
16šesnaestkuusteist-
17sedamnaestseitseteist-
18osamnaestkaheksateist-
19devetnaestüheksateist-
20dvadesetkakskümmend-
21dvadeset i jedankakskümmend üks-
22dvadeset i dvakakskümmend kaks-
23dvadeset i trikakskümmend kolm-
24dvadeset i četirikakskümmend neli-
25dvadeset i petkakskümmend viis-
26dvadeset i šestkakskümmend kuus-
27dvadeset i sedamkakskümmend seitse-
28dvadeset i osamkakskümmend kaheksa-
29dvadeset i devetkakskümmend üheksa-
30tridesetkolmkümmend-
31trideset i jedankolmkümmend üks-
32trideset i dvakolmkümmend kaks-
33trideset i trikolmkümmend kolm-
34trideset i četirikolmkümmend neli-
35trideset i petkolmkümmend viis-
36trideset i šestkolmkümmend kuus-
37trideset i sedamkolmkümmend seitse-
38trideset i osamkolmkümmend kaheksa-
39trideset i devetkolmkümmend üheksa-
40četrdesetnelikümmend-
41četrdeset i jedannelikümmend üks-
42četrdeset i dvanelikümmend kaks-
43četrdeset i trinelikümmend kolm-
44četrdeset i četirinelikümmend neli-
45četrdeset i petnelikümmend viis-
46četrdeset i šestnelikümmend kuus-
47četrdeset i sedamnelikümmend seitse-
48četrdeset i osamnelikümmend kaheksa-
49četrdeset i devetnelikümmend üheksa-
50pedesetviiskümmend-
51pedeset i jedanviiskümmend üks-
52pedeset i dvaviiskümmend kaks-
53pedeset i triviiskümmend kolm-
54pedeset i četiriviiskümmend neli-
55pedeset i petviiskümmend viis-
56pedeset i šestviiskümmend kuus-
57pedeset i sedamviiskümmend seitse-
58pedeset i osamviiskümmend kaheksa-
59pedeset i devetviiskümmend üheksa-
60šezdesetkuuskümmend-
61šezdeset i jedankuuskümmend üks-
62šezdeset i dvakuuskümmend kaks-
63šezdeset i trikuuskümmend kolm-
64šezdeset i četirikuuskümmend neli-
65šezdeset i petkuuskümmend viis-
66šezdeset i šestkuuskümmend kuus-
67šezdeset i sedamkuuskümmend seitse-
68šezdeset i osamkuuskümmend kaheksa-
69šezdeset i devetkuuskümmend üheksa-
70sedamdesetseitsekümmend-
71sedamdeset i jedanseitsekümmend üks-
72sedamdeset i dvaseitsekümmend kaks-
73sedamdeset i triseitsekümmend kolm-
74sedamdeset i četiriseitsekümmend neli-
75sedamdeset i petseitsekümmend viis-
76sedamdeset i šestseitsekümmend kuus-
77sedamdeset i sedamseitsekümmend seitse-
78sedamdeset i osamseitsekümmend kaheksa-
79sedamdeset i devetseitsekümmend üheksa-
80osamdesetkaheksakümmend-
81osamdeset i jedankaheksakümmend üks-
82osamdeset i dvakaheksakümmend kaks-
83osamdeset i trikaheksakümmend kolm-
84osamdeset i četirikaheksakümmend neli-
85osamdeset i petkaheksakümmend viis-
86osamdeset i šestkaheksakümmend kuus-
87osamdeset i sedamkaheksakümmend seitse-
88osamdeset i osamkaheksakümmend kaheksa-
89osamdeset i devetkaheksakümmend üheksa-
90devedesetüheksakümmend-
91devedeset i jedanüheksakümmend üks-
92devedeset i dvaüheksakümmend kaks-
93devedeset i triüheksakümmend kolm-
94devedeset i četiriüheksakümmend neli-
95devedeset i petüheksakümmend viis-
96devedeset i šestüheksakümmend kuus-
97devedeset i sedamüheksakümmend seitse-
98devedeset i osamüheksakümmend kaheksa-
99devedeset i devetüheksakümmend üheksa-
100stotinasada-
0nulanull-

Comments

Loading Comments