Brojevi na grčkom jeziku

Brojevi na grčkom jeziku

0
μηδέν
nula
1
ένα
jedan
2
δύο
dva
3
τρία
tri
4
τέσσερα
četiri
5
πέντε
pet
6
έξι
šest
7
εφτά
sedam
8
οχτώ
osam
9
εννέα
devet
10
δέκα
deset
11
ένδεκα
jedanaest
12
δώδεκα
dvanaest
13
δεκατρία
trinaest
14
δεκατέσσερα
četrnaest
15
δεκαπέντε
petnaest
16
δεκαέξι
šesnaest
17
δεκαεπτά
sedamnaest
18
δεκαοκτώ
osamnaest
19
δεκαεννιά
devetnaest
20
είκοσι
dvadeset
21
Είκοσι ένα
dvadeset i jedan
22
Είκοσι δύο
dvadeset i dva
23
Είκοσι τρία
dvadeset i tri
24
Είκοσι τέσσερα
dvadeset i četiri
25
Είκοσι πέντε
dvadeset i pet
26
Είκοσι έξι
dvadeset i šest
27
Είκοσι επτά
dvadeset i sedam
28
Είκοσι οκτώ
dvadeset i osam
29
Είκοσι εννέα
dvadeset i devet
30
τριάντα
trideset
31
Τριάντα ένα
trideset i jedan
32
Τριάντα δύο
trideset i dva
33
Τριάντα τρία
trideset i tri
34
Τριάντα τέσσερα
trideset i četiri
35
Τριάντα πέντε
trideset i pet
36
Τριάντα έξι
trideset i šest
37
Τριάντα επτά
trideset i sedam
38
Τριάντα οκτώ
trideset i osam
39
Τριάντα εννέα
trideset i devet
40
σαράντα
četrdeset
41
Σαράντα ένα
četrdeset i jedan
42
Σαράντα δύο
četrdeset i dva
43
Σαράντα τρεις
četrdeset i tri
44
Σαράντα τέσσερα
četrdeset i četiri
45
Σαράντα πέντε
četrdeset i pet
46
Σαράντα έξι
četrdeset i šest
47
Σαράντα επτά
četrdeset i sedam
48
Σαράντα οκτώ
četrdeset i osam
49
Σαράντα εννέα
četrdeset i devet
50
πενήντα
pedeset
51
Πενήντα ένα
pedeset i jedan
52
Πενήντα δύο
pedeset i dva
53
Πενήντα τρία
pedeset i tri
54
Πενήντα τέσσερις
pedeset i četiri
55
Πενήντα πέντε
pedeset i pet
56
Πενήντα έξι
pedeset i šest
57
Πενήντα επτά
pedeset i sedam
58
Πενήντα οκτώ
pedeset i osam
59
Πενήντα εννέα
pedeset i devet
60
εξήντα
šezdeset
61
Εξήντα ένα
šezdeset i jedan
62
Εξήντα δύο
šezdeset i dva
63
Εξήντα τρεις
šezdeset i tri
64
Εξήντα τέσσερις
šezdeset i četiri
65
Εξήντα πέντε
šezdeset i pet
66
Εξήντα έξι
šezdeset i šest
67
Εξήντα επτά
šezdeset i sedam
68
Εξήντα οκτώ
šezdeset i osam
69
Εξήντα εννέα
šezdeset i devet
70
εβδομήντα
sedamdeset
71
Εβδομήντα ένα
sedamdeset i jedan
72
Εβδομήντα δύο
sedamdeset i dva
73
Εβδομήντα τρία
sedamdeset i tri
74
Εβδομήντα τέσσερα
sedamdeset i četiri
75
Εβδομήντα πέντε
sedamdeset i pet
76
Εβδομήντα έξι
sedamdeset i šest
77
Εβδομήντα επτά
sedamdeset i sedam
78
Εβδομήντα οκτώ
sedamdeset i osam
79
Εβδομήντα εννέα
sedamdeset i devet
80
ογδόντα
osamdeset
81
Ογδόντα ένα
osamdeset i jedan
82
Ογδόντα δύο
osamdeset i dva
83
Ογδόντα τρεις
osamdeset i tri
84
Ογδόντα τέσσερις
osamdeset i četiri
85
ογδόντα πέντε
osamdeset i pet
86
Ογδόντα έξι
osamdeset i šest
87
Ογδόντα επτά
osamdeset i sedam
88
Ογδόντα οκτώ
osamdeset i osam
89
Ογδόντα εννέα
osamdeset i devet
90
ενενήντα
devedeset
91
Ενενήντα ένας
devedeset i jedan
92
Ενενήντα δύο
devedeset i dva
93
Ενενήντα τρία
devedeset i tri
94
Ενενήντα τέσσερα
devedeset i četiri
95
Ενενήντα πέντε
devedeset i pet
96
Ενενήντα έξι
devedeset i šest
97
Ενενήντα επτά
devedeset i sedam
98
Ενενήντα οκτώ
devedeset i osam
99
Ενενήντα εννέα
devedeset i devet
100
εκατό
stotina

Comments

Loading Comments