Brojevi na hrvatskom

Brojevi na hrvatskom

0
nula
nula
1
jedan
jedan
2
dva
dva
3
tri
tri
4
četiri
četiri
5
pet
pet
6
šest
šest
7
sedam
sedam
8
osam
osam
9
devet
devet
10
deset
deset
11
jedanaest
jedanaest
12
dvanaest
dvanaest
13
trinaest
trinaest
14
četrnaest
četrnaest
15
petnaest
petnaest
16
šesnaest
šesnaest
17
sedamnaest
sedamnaest
18
osamnaest
osamnaest
19
devetnaest
devetnaest
20
dvadeset
dvadeset
21
dvadeset i jedan
dvadeset i jedan
22
dvadeset i dva
dvadeset i dva
23
dvadeset i tri
dvadeset i tri
24
dvadeset i četiri
dvadeset i četiri
25
dvadeset i pet
dvadeset i pet
26
dvadeset i šest
dvadeset i šest
27
dvadeset i sedam
dvadeset i sedam
28
dvadeset i osam
dvadeset i osam
29
dvadeset i devet
dvadeset i devet
30
trideset
trideset
31
trideset i jedan
trideset i jedan
32
trideset i dva
trideset i dva
33
trideset i tri
trideset i tri
34
trideset i četiri
trideset i četiri
35
trideset i pet
trideset i pet
36
trideset i šest
trideset i šest
37
trideset i sedam
trideset i sedam
38
trideset i osam
trideset i osam
39
trideset i devet
trideset i devet
40
četrdeset
četrdeset
41
četrdeset i jedan
četrdeset i jedan
42
četrdeset i dva
četrdeset i dva
43
četrdeset i tri
četrdeset i tri
44
četrdeset i četiri
četrdeset i četiri
45
četrdeset i pet
četrdeset i pet
46
četrdeset i šest
četrdeset i šest
47
četrdeset i sedam
četrdeset i sedam
48
četrdeset osam
četrdeset i osam
49
četrdeset i devet
četrdeset i devet
50
pedeset
pedeset
51
pedeset i jedan
pedeset i jedan
52
pedeset i dva
pedeset i dva
53
pedeset i tri
pedeset i tri
54
pedeset i četiri
pedeset i četiri
55
pedeset i pet
pedeset i pet
56
pedeset i šest
pedeset i šest
57
pedeset i sedam
pedeset i sedam
58
pedeset i osam
pedeset i osam
59
pedeset i devet
pedeset i devet
60
šezdeset
šezdeset
61
šezdeset i jedan
šezdeset i jedan
62
šezdeset i dva
šezdeset i dva
63
šezdeset i tri
šezdeset i tri
64
šezdeset i četiri
šezdeset i četiri
65
šezdeset i pet
šezdeset i pet
66
šezdeset i šest
šezdeset i šest
67
šezdeset i sedam
šezdeset i sedam
68
šezdeset i osam
šezdeset i osam
69
šezdeset i devet
šezdeset i devet
70
sedamdeset
sedamdeset
71
sedamdeset i jedan
sedamdeset i jedan
72
sedamdeset i dva
sedamdeset i dva
73
sedamdeset i tri
sedamdeset i tri
74
sedamdeset i četiri
sedamdeset i četiri
75
sedamdeset i pet
sedamdeset i pet
76
sedamdeset i šest
sedamdeset i šest
77
sedamdeset i sedam
sedamdeset i sedam
78
sedamdeset i osam
sedamdeset i osam
79
sedamdeset i devet
sedamdeset i devet
80
osamdeset
osamdeset
81
osamdeset i jedan
osamdeset i jedan
82
osamdeset i dva
osamdeset i dva
83
osamdeset i tri
osamdeset i tri
84
osamdeset i četiri
osamdeset i četiri
85
osamdeset i pet
osamdeset i pet
86
osamdeset i šest
osamdeset i šest
87
osamdeset i sedam
osamdeset i sedam
88
osamdeset i osam
osamdeset i osam
89
osamdeset i devet
osamdeset i devet
90
devedeset
devedeset
91
devedeset i jedan
devedeset i jedan
92
devedeset i dva
devedeset i dva
93
devedeset i tri
devedeset i tri
94
devedeset i četiri
devedeset i četiri
95
devedeset i pet
devedeset i pet
96
devedeset i šest
devedeset i šest
97
devedeset i sedam
devedeset i sedam
98
devedeset i osam
devedeset i osam
99
devedeset i devet
devedeset i devet
100
sto
stotina

Comments

Loading Comments