Brojevi na perzijskom

Brojevi na perzijskom

#bosanskiperzijskiSound
0nulaصفر-
1jedanیک-
2dvaدو-
3triسه-
4četiriچهار-
5petپنج-
6šestشش-
7sedamهفت-
8osamهشت-
9devetنه-
10desetده-
11jedanaestیازده-
12dvanaestدوازده-
13trinaestسیزده-
14četrnaestچهارده-
15petnaestپانزده-
16šesnaestشانزده-
17sedamnaestهفده-
18osamnaestهجده-
19devetnaestنوزده-
20dvadesetبیست-
21dvadeset i jedanبیست و یک-
22dvadeset i dvaبیست و دو-
23dvadeset i triبیست و سه-
24dvadeset i četiriبیست و چهار-
25dvadeset i petبیست و پنج-
26dvadeset i šestبیست و شش-
27dvadeset i sedamبیست و هفت-
28dvadeset i osamبیست و هشت-
29dvadeset i devetبیست و نه-
30tridesetسی-
31trideset i jedanسی و یک-
32trideset i dvaسی و دو-
33trideset i triسی و سه-
34trideset i četiriسی و چهار-
35trideset i petسی و پنج-
36trideset i šestسی و شش-
37trideset i sedamسی و هفت-
38trideset i osamسی و هشت-
39trideset i devetسی و نه-
40četrdesetچهل-
41četrdeset i jedanچهل و یک-
42četrdeset i dvaچهل و دو-
43četrdeset i triچهل و سه-
44četrdeset i četiriچهل و چهار-
45četrdeset i petچهل و پنج-
46četrdeset i šestچهل و شش-
47četrdeset i sedamچهل و هفت-
48četrdeset i osamچهل و هشت-
49četrdeset i devetچهل و نه-
50pedesetپنجاه-
51pedeset i jedanپنجاه و یک-
52pedeset i dvaپنجاه و دو-
53pedeset i triپنجاه و سه-
54pedeset i četiriپنجاه و چهار-
55pedeset i petپنجاه و پنج-
56pedeset i šestپنجاه و شش-
57pedeset i sedamپنجاه و هفت-
58pedeset i osamپنجاه و هشت-
59pedeset i devetپنجاه و نه-
60šezdesetشصت-
61šezdeset i jedanشصت و یک-
62šezdeset i dvaشصت و دو-
63šezdeset i triشصت و سه-
64šezdeset i četiriشصت و چهار-
65šezdeset i petشصت و پنج-
66šezdeset i šestشصت و شش-
67šezdeset i sedamشصت و هفت-
68šezdeset i osamشصت و هشت-
69šezdeset i devetشصت و نه-
70sedamdesetهفتاد-
71sedamdeset i jedanهفتاد و یک-
72sedamdeset i dvaهفتادودو-
73sedamdeset i triهفتاد و سه-
74sedamdeset i četiriهفتاد و چهار-
75sedamdeset i petهفتاد و پنج-
76sedamdeset i šestهفتاد و شش-
77sedamdeset i sedamهفتاد و هفت-
78sedamdeset i osamهفتاد و هشت-
79sedamdeset i devetهفتاد و نه-
80osamdesetهشتاد-
81osamdeset i jedanهشتاد و یک-
82osamdeset i dvaهشتاد و دو-
83osamdeset i triهشتاد و سه-
84osamdeset i četiriهشتاد و چهار-
85osamdeset i petهشتاد و پنج-
86osamdeset i šestهشتاد و شش-
87osamdeset i sedamهشتاد و هفت-
88osamdeset i osamهشتاد و هشت-
89osamdeset i devetهشتاد و نه-
90devedesetنود-
91devedeset i jedanنود و یک-
92devedeset i dvaنود و دو-
93devedeset i triنود و سه-
94devedeset i četiriنود و چهار-
95devedeset i petنود و پنج-
96devedeset i šestنود و شش-
97devedeset i sedamنود و هفت-
98devedeset i osamنود و هشت-
99devedeset i devetنود و نه-
100stotinaصد-

Comments

Loading Comments