Brojevi na poljskom

Brojevi na poljskom

#bosanskipoljskiSound
0nulazero
1jedanjeden
2dvadwa
3tritrzy
4četiricztery
5petpięć
6šestsześć
7sedamsiedem
8osamosiem
9devetdziewięć
10desetdziesięć
11jedanaestjedenaście
12dvanaestdwanaście
13trinaesttrzynaście
14četrnaestczternaście
15petnaestpiętnaście
16šesnaestszesnaście
17sedamnaestsiedemnaście
18osamnaestosiemnaście
19devetnaestdziewiętnaście
20dvadesetdwadzieścia
21dvadeset i jedandwadzieścia jeden
22dvadeset i dvadwadzieścia dwa
23dvadeset i tridwadzieścia trzy
24dvadeset i četiridwadzieścia cztery
25dvadeset i petdwadzieścia pięć
26dvadeset i šestdwadzieścia sześć
27dvadeset i sedamdwadzieścia siedem
28dvadeset i osamdwadzieścia osiem
29dvadeset i devetdwadzieścia dziewięć
30tridesettrzydzieści
31trideset i jedantrzydzieści jeden
32trideset i dvatrzydzieści dwa
33trideset i tritrzydzieści trzy
34trideset i četiritrzydzieści cztery
35trideset i pettrzydzieści pięć
36trideset i šesttrzydzieści sześć
37trideset i sedamtrzydzieści siedem
38trideset i osamtrzydzieści osiem
39trideset i devettrzydzieści dziewięć
40četrdesetczterdzieści
41četrdeset i jedanczterdzieści jeden
42četrdeset i dvaczterdzieści dwa
43četrdeset i triczterdzieści trzy
44četrdeset i četiriczterdzieści cztery
45četrdeset i petczterdzieści pięć
46četrdeset i šestczterdzieści sześć
47četrdeset i sedamczterdzieści siedem
48četrdeset i osamczterdzieści osiem
49četrdeset i devetczterdzieści dziewięć
50pedesetpięćdziesiąt
51pedeset i jedanpięćdziesiąt jeden
52pedeset i dvapięćdziesiąt dwa
53pedeset i tripięćdziesiąt trzy
54pedeset i četiripięćdziesiąt cztery
55pedeset i petpięćdziesiąt pięć
56pedeset i šestpięćdziesiąt sześć
57pedeset i sedampięćdziesiąt siedem
58pedeset i osampięćdziesiąt osiem
59pedeset i devetpięćdziesiąt dziewięć
60šezdesetsześćdziesiąt
61šezdeset i jedansześćdziesiąt jeden
62šezdeset i dvasześćdziesiąt dwa
63šezdeset i trisześćdziesiąt trzy
64šezdeset i četirisześćdziesiąt cztery
65šezdeset i petsześćdziesiąt pięć
66šezdeset i šestsześćdziesiąt sześć
67šezdeset i sedamsześćdziesiąt siedem
68šezdeset i osamsześćdziesiąt osiem
69šezdeset i devetsześćdziesiąt dziewięć
70sedamdesetsiedemdziesiąt
71sedamdeset i jedansiedemdziesiąt jeden
72sedamdeset i dvasiedemdziesiąt dwa
73sedamdeset i trisiedemdziesiąt trzy
74sedamdeset i četirisiedemdziesiąt cztery
75sedamdeset i petsiedemdziesiąt pięć
76sedamdeset i šestsiedemdziesiąt sześć
77sedamdeset i sedamsiedemdziesiąt siedem
78sedamdeset i osamsiedemdziesiąt osiem
79sedamdeset i devetsiedemdziesiąt dziewięć
80osamdesetosiemdziesiąt
81osamdeset i jedanosiemdziesiąt jeden
82osamdeset i dvaosiemdziesiąt dwa
83osamdeset i triosiemdziesiąt trzy
84osamdeset i četiriosiemdziesiąt cztery
85osamdeset i petosiemdziesiąt pięć
86osamdeset i šestosiemdziesiąt sześć
87osamdeset i sedamosiemdziesiąt siedem
88osamdeset i osamosiemdziesiąt osiem
89osamdeset i devetosiemdziesiąt dziewięć
90devedesetdziewięćdziesiąt
91devedeset i jedandziewięćdziesiąt jeden
92devedeset i dvadziewięćdziesiąt dwa
93devedeset i tridziewięćdziesiąt trzy
94devedeset i četiridziewięćdziesiąt cztery
95devedeset i petdziewięćdziesiąt pięć
96devedeset i šestdziewięćdziesiąt sześć
97devedeset i sedamdziewięćdziesiąt siedem
98devedeset i osamdziewięćdziesiąt osiem
99devedeset i devetdziewięćdziesiąt dziewięć
100stotinasto

Comments

Loading Comments