Brojevi na rumunskom

Brojevi na rumunskom

#bosanskirumunskiSound
0nulaZero-
1jedanunu-
2dvadoi-
3tritrei-
4četiripatru-
5petcinci-
6šestşase-
7sedamşapte-
8osamopt-
9devetnouă-
10desetzece-
11jedanaestunsprezece-
12dvanaestdoisprezece-
13trinaesttreisprezece-
14četrnaestpaisprezece-
15petnaestcincisprezece-
16šesnaestşaisprezece-
17sedamnaestşaptesprezece-
18osamnaestoptsprezece-
19devetnaestnouăsprezece-
20dvadesetdouăzeci-
21dvadeset i jedandouăzeci şi unu-
22dvadeset i dvadouăzeci şi doi-
23dvadeset i tridouăzeci şi trei-
24dvadeset i četiridouăzeci şi patru-
25dvadeset i petdouăzeci şi cinci-
26dvadeset i šestdouăzeci şi şase-
27dvadeset i sedamdouăzeci şi şapte-
28dvadeset i osamdouăzeci şi opt-
29dvadeset i devetdouăzeci şi nouă-
30tridesettreizeci-
31trideset i jedantreizeci şi unu-
32trideset i dvatreizeci şi doi-
33trideset i tritreizeci şi trei-
34trideset i četiritreizeci şi patru-
35trideset i pettreizeci şi cinci-
36trideset i šesttreizeci şi şase-
37trideset i sedamtreizeci şi şapte-
38trideset i osamtreizeci şi opt-
39trideset i devettreizeci şi nouă-
40četrdesetpatruzeci-
41četrdeset i jedanpatruzeci şi unu-
42četrdeset i dvapatruzeci şi doi-
43četrdeset i tripatruzeci şi trei-
44četrdeset i četiripatruzeci şi patru-
45četrdeset i petpatruzeci şi cinci-
46četrdeset i šestpatruzeci şi şase-
47četrdeset i sedampatruzeci şi şapte-
48četrdeset i osampatruzeci şi opt-
49četrdeset i devetpatruzeci şi nouă-
50pedesetcincizeci-
51pedeset i jedancincizeci şi unu-
52pedeset i dvacincizeci şi doi-
53pedeset i tricincizeci şi trei-
54pedeset i četiricincizeci şi patru-
55pedeset i petcincizeci şi cinci-
56pedeset i šestcincizeci şi şase-
57pedeset i sedamcincizeci şi şapte-
58pedeset i osamcincizeci şi opt-
59pedeset i devetcincizeci şi nouă-
60šezdesetşaizeci-
61šezdeset i jedanşaizeci şi unu-
62šezdeset i dvaşaizeci şi doi-
63šezdeset i trişaizeci şi trei-
64šezdeset i četirişaizeci şi patru-
65šezdeset i petşaizeci şi cinci-
66šezdeset i šestşaizeci şi şase-
67šezdeset i sedamşaizeci şi şapte-
68šezdeset i osamşaizeci şi opt-
69šezdeset i devetşaizeci şi nouă-
70sedamdesetşaptezeci-
71sedamdeset i jedanşaptezeci şi unu-
72sedamdeset i dvaşaptezeci şi doi-
73sedamdeset i trişaptezeci şi trei-
74sedamdeset i četirişaptezeci şi patru-
75sedamdeset i petşaptezeci şi cinci-
76sedamdeset i šestşaptezeci şi şase-
77sedamdeset i sedamşaptezeci şi şapte-
78sedamdeset i osamşaptezeci şi opt-
79sedamdeset i devetşaptezeci şi nouă-
80osamdesetoptzeci-
81osamdeset i jedanoptzeci şi unu-
82osamdeset i dvaoptzeci şi doi-
83osamdeset i trioptzeci şi trei-
84osamdeset i četirioptzeci şi patru-
85osamdeset i petoptzeci şi cinci-
86osamdeset i šestoptzeci şi şase-
87osamdeset i sedamoptzeci şi şapte-
88osamdeset i osamoptzeci şi opt-
89osamdeset i devetoptzeci şi nouă-
90devedesetnouăzeci-
91devedeset i jedannouăzeci şi unu-
92devedeset i dvanouăzeci şi doi-
93devedeset i trinouăzeci şi trei-
94devedeset i četirinouăzeci şi patru-
95devedeset i petnouăzeci şi cinci-
96devedeset i šestnouăzeci şi şase-
97devedeset i sedamnouăzeci şi şapte-
98devedeset i osamnouăzeci şi opt-
99devedeset i devetnouăzeci şi nouă-
100stotinao sută-

Comments

Loading Comments