Brojevi na slovačkom

Brojevi na slovačkom

0
Nula
nula
1
Jeden
jedan
2
Dva
dva
3
Tri
tri
4
Štyri
četiri
5
Päť
pet
6
Šesť
šest
7
Sedem
sedam
8
Osem
osam
9
Deväť
devet
10
Desať
deset
11
Jedenásť
jedanaest
12
Dvanásť
dvanaest
13
Trinásť
trinaest
14
Štrnásť
četrnaest
15
Pätnásť
petnaest
16
Šestnásť
šesnaest
17
Sedemnásť
sedamnaest
18
Osemnásť
osamnaest
19
Devätnásť
devetnaest
20
Dvadsať
dvadeset
21
Dvadsaťjeden
dvadeset i jedan
22
Dvadsaťdva
dvadeset i dva
23
Dvadsaťtri
dvadeset i tri
24
Dvadsaťštyri
dvadeset i četiri
25
Dvadsaťpäť
dvadeset i pet
26
Dvadsaťšesť
dvadeset i šest
27
Dvadsaťsedem
dvadeset i sedam
28
Dvadsaťosem
dvadeset i osam
29
Dvadsaťdeväť
dvadeset i devet
30
Tridsať
trideset
31
Tridsaťjeden
trideset i jedan
32
Tridsaťdva
trideset i dva
33
Tridsaťtri
trideset i tri
34
Tridsaťštyri
trideset i četiri
35
Tridsaťpäť
trideset i pet
36
Tridsaťšesť
trideset i šest
37
Tridsaťsedem
trideset i sedam
38
Tridsaťosem
trideset i osam
39
Tridsaťdeväť
trideset i devet
40
Štyridsať
četrdeset
41
Štyridsaťjeden
četrdeset i jedan
42
Štyridsaťdva
četrdeset i dva
43
Štyridsaťdva
četrdeset i tri
44
Štyridsaťštyri
četrdeset i četiri
45
Štyridsaťpäť
četrdeset i pet
46
Štyridsaťšesť
četrdeset i šest
47
Štyridsaťsedem
četrdeset i sedam
48
Štyridsaťosem
četrdeset i osam
49
Štyridsaťdeväť
četrdeset i devet
50
Päťdesiat
pedeset
51
Päťdesiatjeden
pedeset i jedan
52
Päťdesiatdva
pedeset i dva
53
Päťdesiattri
pedeset i tri
54
Päťdesiatštyri
pedeset i četiri
55
Päťdesiatpäť
pedeset i pet
56
Päťdesiatšesť
pedeset i šest
57
Päťdesiatsedem
pedeset i sedam
58
Päťdesiatosem
pedeset i osam
59
Päťdesiatdeväť
pedeset i devet
60
Šesťdesiat
šezdeset
61
Šesťdesiatjeden
šezdeset i jedan
62
Šesťdesiatdva
šezdeset i dva
63
Šesťdesiattri
šezdeset i tri
64
Šesťdesiatštyri
šezdeset i četiri
65
Šesťdesiatpäť
šezdeset i pet
66
Šesťdesiatšesť
šezdeset i šest
67
Šesťdesiatsedem
šezdeset i sedam
68
Šesťdesiatosem
šezdeset i osam
69
Šesťdesiatdeväť
šezdeset i devet
70
Sedemdesiat
sedamdeset
71
Sedemdesiatjeden
sedamdeset i jedan
72
Sedemdesiatdva
sedamdeset i dva
73
Sedemdesiattri
sedamdeset i tri
74
Sedemdesiatštyri
sedamdeset i četiri
75
Sedemdesiatpäť
sedamdeset i pet
76
Sedemdesiatšesť
sedamdeset i šest
77
Sedemdesiatsedem
sedamdeset i sedam
78
Sedemdesiatosem
sedamdeset i osam
79
Sedemdesiatdeväť
sedamdeset i devet
80
Osemdesiat
osamdeset
81
Osemdesiatjeden
osamdeset i jedan
82
Osemdesiatdva
osamdeset i dva
83
Osemdesiattri
osamdeset i tri
84
Osemdesiatštyri
osamdeset i četiri
85
Osemdesiatpäť
osamdeset i pet
86
Osemdesiatšesť
osamdeset i šest
87
Osemdesiatsedem
osamdeset i sedam
88
Osemdesiatosem
osamdeset i osam
89
Osemdesiatdeväť
osamdeset i devet
90
Deväťdesiat
devedeset
91
Deväťdesiatjeden
devedeset i jedan
92
Deväťdesiatdva
devedeset i dva
93
Deväťdesiattri
devedeset i tri
94
Deväťdesiatštyri
devedeset i četiri
95
Deväťdesiatpäť
devedeset i pet
96
Deväťdesiatšesť
devedeset i šest
97
Deväťdesiatsedem
devedeset i sedam
98
Deväťdesiatosem
devedeset i osam
99
Deväťdesiatdeväť
devedeset i devet
100
Sto
stotina

Comments

Loading Comments