Nombres en búlgar

Nombres en búlgar

0
нула
zero
1
едно
u
2
две
dos
3
три
tres
4
четири
quatre
5
пет
cinc
6
шест
sis
7
седем
set
8
осем
vuit
9
девет
nou
10
десет
deu
11
единайсет
onze
12
дванайсет
dotze
13
тринайсет
tretze
14
четиринайсет
catorze
15
петнайсет
quinze
16
шестнайсет
setze
17
седемнайсет
disset
18
осемнайсет
divuit
19
деветнайсет
dinou
20
двайсет
vint
21
двайсет и едно
vint-i-u
22
двайсет и две
vint-i-dos
23
двайсет и три
vint-i-tres
24
двайсет и четири
vint-i-quatre
25
двайсет и пет
vint-i-cinc
26
двайсет и шест
vint-i-sis
27
двайсет и седем
vint-i-set
28
двайсет и осем
vint-i-vuit
29
двайсет и девет
vint-i-nou
30
трийсет
trenta
31
трийсет и едно
trenta-u
32
трийсет и две
trenta-dos
33
трийсет и три
trenta-tres
34
трийсет и четири
trenta-quatre
35
трийсет и пет
trenta-cinc
36
трийсет и шест
trenta-sis
37
трийсет и седем
trenta-set
38
трийсет и осем
trenta-vuit
39
трийсет и девет
trenta-nou
40
четирийсет
quaranta
41
четирийсет и едно
quaranta-u
42
четирийсет и две
quaranta-dos
43
четирийсет и три
quaranta-tres
44
четирийсет и четири
quaranta-quatre
45
четирийсет и пет
quaranta-cinc
46
четирийсет и шест
quaranta-sis
47
четирийсет и седем
quaranta-set
48
четирийсет и осем
quaranta-vuit
49
четирийсет и девет
quaranta-nou
50
петдесет
cinquanta
51
петдесет и едно
cinquanta-u
52
петдесет и две
cinquanta-dos
53
петдесет и три
cinquanta-tres
54
петдесет и четири
cinquanta-quatre
55
петдесет и пет
cinquanta-cinc
56
петдесет и шест
cinquanta-sis
57
петдесет и седем
cinquanta-set
58
петдесет и осем
cinquanta-vuit
59
петдесет и девет
cinquanta-nou
60
шейсет
seixanta
61
шейсет и едно
seixanta-u
62
шейсет и две
seixanta-dos
63
шейсет и три
seixanta-tres
64
шейсет и четири
seixanta-quatre
65
шейсет и пет
seixanta-cinc
66
шейсет и шест
seixanta-sis
67
шейсет и седем
seixanta-set
68
шейсет и осем
seixanta-vuit
69
шейсет и девет
seixanta-nou
70
седемдесет
setanta
71
седемдесет и едно
setanta
72
седемдесет и две
setanta-dos
73
седемдесет и три
setanta-tres
74
седемдесет и четири
setanta-quatre
75
седемдесет и пет
setanta-cinc
76
седемдесет и шест
setanta-sis
77
седемдесет и седем
setanta-set
78
седемдесет и осем
setanta-vuit
79
седемдесет и девет
setanta-nou
80
осемдесет
vuitanta
81
осемдесет и едно
vuitanta-u
82
осемдесет и две
vuitanta-dos
83
осемдесет и три
vuitanta-tres
84
осемдесет и четири
vuitanta-quatre
85
осемдесет и пет
vuitanta-cinc
86
осемдесет и шест
vuitanta-sis
87
осемдесет и седем
vuitanta-set
88
осемдесет и осем
vuitanta-vuit
89
осемдесет и девет
vuitanta-nou
90
деветдесет
noranta
91
деветдесет и едно
noranta-u
92
деветдесет и две
noranta-dos
93
деветдесет и три
noranta-tres
94
деветдесет и четири
noranta-quatre
95
деветдесет и пет
noranta-cinc
96
деветдесет и шест
noranta-sis
97
деветдесет и седем
noranta-set
98
деветдесет и осем
noranta-vuit
99
деветдесет и девет
noranta-nou
100
сто
per cent

Comments

Loading Comments