Nombres en català

Nombres en català

0
zero
zero
1
u
u
2
dos
dos
3
tres
tres
4
quatre
quatre
5
cinc
cinc
6
sis
sis
7
set
set
8
vuit
vuit
9
nou
nou
10
deu
deu
11
onze
onze
12
dotze
dotze
13
tretze
tretze
14
catorze
catorze
15
quinze
quinze
16
setze
setze
17
disset
disset
18
divuit
divuit
19
dinou
dinou
20
vint
vint
21
vint-i-u
vint-i-u
22
vint-i-dos
vint-i-dos
23
vint-i-tres
vint-i-tres
24
vint-i-quatre
vint-i-quatre
25
vint-i-cinc
vint-i-cinc
26
vint-i-sis
vint-i-sis
27
vint-i-set
vint-i-set
28
vint-i-vuit
vint-i-vuit
29
vint-i-nou
vint-i-nou
30
trenta
trenta
31
trenta-u
trenta-u
32
trenta-dos
trenta-dos
33
trenta-tres
trenta-tres
34
trenta-quatre
trenta-quatre
35
trenta-cinc
trenta-cinc
36
trenta-sis
trenta-sis
37
trenta-set
trenta-set
38
trenta-vuit
trenta-vuit
39
trenta-nou
trenta-nou
40
quaranta
quaranta
41
quaranta-u
quaranta-u
42
quaranta-dos
quaranta-dos
43
quaranta-tres
quaranta-tres
44
quaranta-quatre
quaranta-quatre
45
quaranta-cinc
quaranta-cinc
46
quaranta-sis
quaranta-sis
47
quaranta-set
quaranta-set
48
quaranta-vuit
quaranta-vuit
49
quaranta-nou
quaranta-nou
50
cinquanta
cinquanta
51
cinquanta-u
cinquanta-u
52
cinquanta-dos
cinquanta-dos
53
cinquanta-tres
cinquanta-tres
54
cinquanta-quatre
cinquanta-quatre
55
cinquanta-cinc
cinquanta-cinc
56
cinquanta-sis
cinquanta-sis
57
cinquanta-set
cinquanta-set
58
cinquanta-vuit
cinquanta-vuit
59
cinquanta-nou
cinquanta-nou
60
seixanta
seixanta
61
seixanta-u
seixanta-u
62
seixanta-dos
seixanta-dos
63
seixanta-tres
seixanta-tres
64
seixanta-quatre
seixanta-quatre
65
seixanta-cinc
seixanta-cinc
66
seixanta-sis
seixanta-sis
67
seixanta-set
seixanta-set
68
seixanta-vuit
seixanta-vuit
69
seixanta-nou
seixanta-nou
70
setanta
setanta
71
setanta
setanta
72
setanta-dos
setanta-dos
73
setanta-tres
setanta-tres
74
setanta-quatre
setanta-quatre
75
setanta-cinc
setanta-cinc
76
setanta-sis
setanta-sis
77
setanta-set
setanta-set
78
setanta-vuit
setanta-vuit
79
setanta-nou
setanta-nou
80
vuitanta
vuitanta
81
vuitanta-u
vuitanta-u
82
vuitanta-dos
vuitanta-dos
83
vuitanta-tres
vuitanta-tres
84
vuitanta-quatre
vuitanta-quatre
85
vuitanta-cinc
vuitanta-cinc
86
vuitanta-sis
vuitanta-sis
87
vuitanta-set
vuitanta-set
88
vuitanta-vuit
vuitanta-vuit
89
vuitanta-nou
vuitanta-nou
90
noranta
noranta
91
noranta-u
noranta-u
92
noranta-dos
noranta-dos
93
noranta-tres
noranta-tres
94
noranta-quatre
noranta-quatre
95
noranta-cinc
noranta-cinc
96
noranta-sis
noranta-sis
97
noranta-set
noranta-set
98
noranta-vuit
noranta-vuit
99
noranta-nou
noranta-nou
100
per cent
per cent

Comments

Loading Comments