Nombres en macedoni

Nombres en macedoni

#catalàmacedònicSound
0zeroнула-
1uеден-
2dosдва-
3tresтри-
4quatreчетири-
5cincпет-
6sisшест-
7setседум-
8vuitосум-
9nouдевет-
10deuдесет-
11onzeединаесет-
12dotzeдванаесет-
13tretzeтринаесет-
14catorzeчетиринаесет-
15quinzeпетнаесет-
16setzeшеснаесет-
17dissetседумнаесет-
18divuitосумнаесет-
19dinouдеветнаесет-
20vintдваесет-
21vint-i-uдваесет и еден-
22vint-i-dosдваесет и два-
23vint-i-tresдваесет и три-
24vint-i-quatreдваесет и четири-
25vint-i-cincдваесет и пет-
26vint-i-sisдваесет и шест-
27vint-i-setдваесет и седум-
28vint-i-vuitдваесет и осум-
29vint-i-nouдваесет и девет-
30trentaтриесет-
31trenta-uтриесет и еден-
32trenta-dosтриесет и два-
33trenta-tresтриесет и три-
34trenta-quatreтриесет и четири-
35trenta-cincтриесет и пет-
36trenta-sisтриесет и шест-
37trenta-setтриесет и седум-
38trenta-vuitтриесет и осум-
39trenta-nouтриесет и девет-
40quarantaчетириесет-
41quaranta-uчетириесет и еден-
42quaranta-dosчетириесет и два-
43quaranta-tresчетириесет и три-
44quaranta-quatreчетириесет и четири-
45quaranta-cincчетириесет и пет-
46quaranta-sisчетириесет и шест-
47quaranta-setчетириесет и седум-
48quaranta-vuitчетириесет и осум-
49quaranta-nouчетириесет и девет-
50cinquantaпедесет-
51cinquanta-uпедесет и еден-
52cinquanta-dosпедесет и два-
53cinquanta-tresпедесет и три-
54cinquanta-quatreпедесет и четири-
55cinquanta-cincпедесет и пет-
56cinquanta-sisпедесет и шест-
57cinquanta-setпедесет и седум-
58cinquanta-vuitпедесет и осум-
59cinquanta-nouпедесет и девет-
60seixantaшеесет-
61seixanta-uшеесет и еден-
62seixanta-dosшеесет и два-
63seixanta-tresшеесет и три-
64seixanta-quatreшеесет и четири-
65seixanta-cincшеесет и пет-
66seixanta-sisшеесет и шест-
67seixanta-setшеесет и седум-
68seixanta-vuitшеесет и осум-
69seixanta-nouшеесет и девет-
70setantaседумдесет-
71setantaседумдесет и еден-
72setanta-dosседумдесет и два-
73setanta-tresседумдесет и три-
74setanta-quatreседумдесет и четири-
75setanta-cincседумдесет и пет-
76setanta-sisседумдесет и шест-
77setanta-setседумдесет и седум-
78setanta-vuitседумдесет и осум-
79setanta-nouседумдесет и девет-
80vuitantaосумдесет-
81vuitanta-uосумдесет и еден-
82vuitanta-dosосумдесет и два-
83vuitanta-tresосумдесет и три-
84vuitanta-quatreосумдесет и четири-
85vuitanta-cincосумдесет и пет-
86vuitanta-sisосумдесет и шест-
87vuitanta-setосумдесет и седум-
88vuitanta-vuitосумдесет и осум-
89vuitanta-nouосумдесет и девет-
90norantaдеведесет-
91noranta-uдеведесет и еден-
92noranta-dosдеведесет и два-
93noranta-tresдеведесет и три-
94noranta-quatreдеведесет и четири-
95noranta-cincдеведесет и пет-
96noranta-sisдеведесет и шест-
97noranta-setдеведесет и седум-
98noranta-vuitдеведесет и осум-
99noranta-nouдеведесет и девет-
100per centсто-

Comments

Loading Comments