Nombres en macedoni

Nombres en macedoni

0
нула
zero
1
еден
u
2
два
dos
3
три
tres
4
четири
quatre
5
пет
cinc
6
шест
sis
7
седум
set
8
осум
vuit
9
девет
nou
10
десет
deu
11
единаесет
onze
12
дванаесет
dotze
13
тринаесет
tretze
14
четиринаесет
catorze
15
петнаесет
quinze
16
шеснаесет
setze
17
седумнаесет
disset
18
осумнаесет
divuit
19
деветнаесет
dinou
20
дваесет
vint
21
дваесет и еден
vint-i-u
22
дваесет и два
vint-i-dos
23
дваесет и три
vint-i-tres
24
дваесет и четири
vint-i-quatre
25
дваесет и пет
vint-i-cinc
26
дваесет и шест
vint-i-sis
27
дваесет и седум
vint-i-set
28
дваесет и осум
vint-i-vuit
29
дваесет и девет
vint-i-nou
30
триесет
trenta
31
триесет и еден
trenta-u
32
триесет и два
trenta-dos
33
триесет и три
trenta-tres
34
триесет и четири
trenta-quatre
35
триесет и пет
trenta-cinc
36
триесет и шест
trenta-sis
37
триесет и седум
trenta-set
38
триесет и осум
trenta-vuit
39
триесет и девет
trenta-nou
40
четириесет
quaranta
41
четириесет и еден
quaranta-u
42
четириесет и два
quaranta-dos
43
четириесет и три
quaranta-tres
44
четириесет и четири
quaranta-quatre
45
четириесет и пет
quaranta-cinc
46
четириесет и шест
quaranta-sis
47
четириесет и седум
quaranta-set
48
четириесет и осум
quaranta-vuit
49
четириесет и девет
quaranta-nou
50
педесет
cinquanta
51
педесет и еден
cinquanta-u
52
педесет и два
cinquanta-dos
53
педесет и три
cinquanta-tres
54
педесет и четири
cinquanta-quatre
55
педесет и пет
cinquanta-cinc
56
педесет и шест
cinquanta-sis
57
педесет и седум
cinquanta-set
58
педесет и осум
cinquanta-vuit
59
педесет и девет
cinquanta-nou
60
шеесет
seixanta
61
шеесет и еден
seixanta-u
62
шеесет и два
seixanta-dos
63
шеесет и три
seixanta-tres
64
шеесет и четири
seixanta-quatre
65
шеесет и пет
seixanta-cinc
66
шеесет и шест
seixanta-sis
67
шеесет и седум
seixanta-set
68
шеесет и осум
seixanta-vuit
69
шеесет и девет
seixanta-nou
70
седумдесет
setanta
71
седумдесет и еден
setanta
72
седумдесет и два
setanta-dos
73
седумдесет и три
setanta-tres
74
седумдесет и четири
setanta-quatre
75
седумдесет и пет
setanta-cinc
76
седумдесет и шест
setanta-sis
77
седумдесет и седум
setanta-set
78
седумдесет и осум
setanta-vuit
79
седумдесет и девет
setanta-nou
80
осумдесет
vuitanta
81
осумдесет и еден
vuitanta-u
82
осумдесет и два
vuitanta-dos
83
осумдесет и три
vuitanta-tres
84
осумдесет и четири
vuitanta-quatre
85
осумдесет и пет
vuitanta-cinc
86
осумдесет и шест
vuitanta-sis
87
осумдесет и седум
vuitanta-set
88
осумдесет и осум
vuitanta-vuit
89
осумдесет и девет
vuitanta-nou
90
деведесет
noranta
91
деведесет и еден
noranta-u
92
деведесет и два
noranta-dos
93
деведесет и три
noranta-tres
94
деведесет и четири
noranta-quatre
95
деведесет и пет
noranta-cinc
96
деведесет и шест
noranta-sis
97
деведесет и седум
noranta-set
98
деведесет и осум
noranta-vuit
99
деведесет и девет
noranta-nou
100
сто
per cent

Comments

Loading Comments