Nombres en malai

Nombres en malai

# català malai Sound
0 zero sifar
1 u satu
2 dos dua
3 tres tiga
4 quatre empat
5 cinc lima
6 sis enam
7 set tujuh
8 vuit lapan
9 nou sembilan
10 deu sepuluh
11 onze sebelas
12 dotze dua belas
13 tretze tiga belas
14 catorze empat belas
15 quinze lima belas
16 setze enam belas
17 disset tujuh belas
18 divuit lapan belas
19 dinou sembilan belas
20 vint dua puluh
21 vint-i-u dua puluh satu
22 vint-i-dos dua puluh dua
23 vint-i-tres dua puluh tiga
24 vint-i-quatre dua puluh empat
25 vint-i-cinc dua puluh lima
26 vint-i-sis dua puluh enam
27 vint-i-set dua puluh tujuh
28 vint-i-vuit dua puluh lapan
29 vint-i-nou dua puluh sembilan
30 trenta tiga puluh
31 trenta-u tiga puluh satu
32 trenta-dos tiga puluh dua
33 trenta-tres tiga puluh tiga
34 trenta-quatre tiga puluh empat
35 trenta-cinc tiga puluh lima
36 trenta-sis tiga puluh enam
37 trenta-set tiga puluh tujuh
38 trenta-vuit tiga puluh lapan
39 trenta-nou tiga puluh sembilan
40 quaranta empat puluh
41 quaranta-u empat puluh satu
42 quaranta-dos empat puluh dua
43 quaranta-tres empat puluh tiga
44 quaranta-quatre empat puluh empat
45 quaranta-cinc empat puluh lima
46 quaranta-sis empat puluh enam
47 quaranta-set empat puluh tuju
48 quaranta-vuit empat puluh lapan
49 quaranta-nou empat puluh sembilan
50 cinquanta lima puluh
51 cinquanta-u lima puluh satu
52 cinquanta-dos lima puluh dua
53 cinquanta-tres lima puluh tiga
54 cinquanta-quatre lima puluh empat
55 cinquanta-cinc lima puluh lima
56 cinquanta-sis lima puluh enam
57 cinquanta-set lima puluh tujuh
58 cinquanta-vuit lima puluh lapan
59 cinquanta-nou lima pulu sembilan
60 seixanta enam puluh
61 seixanta-u enam puluh satu
62 seixanta-dos enam puluh dua
63 seixanta-tres enam puluh tiga
64 seixanta-quatre enam puluh empat
65 seixanta-cinc enam puluh lima
66 seixanta-sis enam puluh enam
67 seixanta-set enam puluh tujuh
68 seixanta-vuit enam puluh lapan
69 seixanta-nou enam puluh sembilan
70 setanta tujuh puluh
71 setanta tujuh puluh satu
72 setanta-dos tujuh puluh dua
73 setanta-tres tujuh puluh tiga
74 setanta-quatre tujuh puluh empat
75 setanta-cinc tujuh puluh lima
76 setanta-sis tujuh puluh enam
77 setanta-set tujuh puluh tujuh
78 setanta-vuit tujuh puluh lapan
79 setanta-nou tujuh pulu sembilan
80 vuitanta lapan puluh
81 vuitanta-u lapan puluh satu
82 vuitanta-dos lapan puluh dua
83 vuitanta-tres lapan puluh tiga
84 vuitanta-quatre lapan puluh empat
85 vuitanta-cinc lapan puluh lima
86 vuitanta-sis lapan puluh enam
87 vuitanta-set lapan puluh tujuh
88 vuitanta-vuit lapan puluh lapan
89 vuitanta-nou lapan puluh sembilan
90 noranta sembilan puluh
91 noranta-u sembilan puluh satu
92 noranta-dos sembilan puluh dua
93 noranta-tres sembilan puluh tiga
94 noranta-quatre sembilan puluh empat
95 noranta-cinc sembilan puluh lima
96 noranta-sis sembilan puluh enam
97 noranta-set sembilan puluh tujuh
98 noranta-vuit sembilan puluh lapan
99 noranta-nou sembilan puluh sembilan
100 per cent satu ratus

Comments

Loading Comments