Nombres en malai

Nombres en malai

0
sifar
zero
1
satu
u
2
dua
dos
3
tiga
tres
4
empat
quatre
5
lima
cinc
6
enam
sis
7
tujuh
set
8
lapan
vuit
9
sembilan
nou
10
sepuluh
deu
11
sebelas
onze
12
dua belas
dotze
13
tiga belas
tretze
14
empat belas
catorze
15
lima belas
quinze
16
enam belas
setze
17
tujuh belas
disset
18
lapan belas
divuit
19
sembilan belas
dinou
20
dua puluh
vint
21
dua puluh satu
vint-i-u
22
dua puluh dua
vint-i-dos
23
dua puluh tiga
vint-i-tres
24
dua puluh empat
vint-i-quatre
25
dua puluh lima
vint-i-cinc
26
dua puluh enam
vint-i-sis
27
dua puluh tujuh
vint-i-set
28
dua puluh lapan
vint-i-vuit
29
dua puluh sembilan
vint-i-nou
30
tiga puluh
trenta
31
tiga puluh satu
trenta-u
32
tiga puluh dua
trenta-dos
33
tiga puluh tiga
trenta-tres
34
tiga puluh empat
trenta-quatre
35
tiga puluh lima
trenta-cinc
36
tiga puluh enam
trenta-sis
37
tiga puluh tujuh
trenta-set
38
tiga puluh lapan
trenta-vuit
39
tiga puluh sembilan
trenta-nou
40
empat puluh
quaranta
41
empat puluh satu
quaranta-u
42
empat puluh dua
quaranta-dos
43
empat puluh tiga
quaranta-tres
44
empat puluh empat
quaranta-quatre
45
empat puluh lima
quaranta-cinc
46
empat puluh enam
quaranta-sis
47
empat puluh tuju
quaranta-set
48
empat puluh lapan
quaranta-vuit
49
empat puluh sembilan
quaranta-nou
50
lima puluh
cinquanta
51
lima puluh satu
cinquanta-u
52
lima puluh dua
cinquanta-dos
53
lima puluh tiga
cinquanta-tres
54
lima puluh empat
cinquanta-quatre
55
lima puluh lima
cinquanta-cinc
56
lima puluh enam
cinquanta-sis
57
lima puluh tujuh
cinquanta-set
58
lima puluh lapan
cinquanta-vuit
59
lima pulu sembilan
cinquanta-nou
60
enam puluh
seixanta
61
enam puluh satu
seixanta-u
62
enam puluh dua
seixanta-dos
63
enam puluh tiga
seixanta-tres
64
enam puluh empat
seixanta-quatre
65
enam puluh lima
seixanta-cinc
66
enam puluh enam
seixanta-sis
67
enam puluh tujuh
seixanta-set
68
enam puluh lapan
seixanta-vuit
69
enam puluh sembilan
seixanta-nou
70
tujuh puluh
setanta
71
tujuh puluh satu
setanta
72
tujuh puluh dua
setanta-dos
73
tujuh puluh tiga
setanta-tres
74
tujuh puluh empat
setanta-quatre
75
tujuh puluh lima
setanta-cinc
76
tujuh puluh enam
setanta-sis
77
tujuh puluh tujuh
setanta-set
78
tujuh puluh lapan
setanta-vuit
79
tujuh pulu sembilan
setanta-nou
80
lapan puluh
vuitanta
81
lapan puluh satu
vuitanta-u
82
lapan puluh dua
vuitanta-dos
83
lapan puluh tiga
vuitanta-tres
84
lapan puluh empat
vuitanta-quatre
85
lapan puluh lima
vuitanta-cinc
86
lapan puluh enam
vuitanta-sis
87
lapan puluh tujuh
vuitanta-set
88
lapan puluh lapan
vuitanta-vuit
89
lapan puluh sembilan
vuitanta-nou
90
sembilan puluh
noranta
91
sembilan puluh satu
noranta-u
92
sembilan puluh dua
noranta-dos
93
sembilan puluh tiga
noranta-tres
94
sembilan puluh empat
noranta-quatre
95
sembilan puluh lima
noranta-cinc
96
sembilan puluh enam
noranta-sis
97
sembilan puluh tujuh
noranta-set
98
sembilan puluh lapan
noranta-vuit
99
sembilan puluh sembilan
noranta-nou
100
satu ratus
per cent

Comments

Loading Comments